LŮŽKOVÝ HOSPIC LIBERECKÉHO KRAJE V LEDNU PŘIJME PRVNÍ PACIENTY

0

Lůžkový hospic Libereckého kraje je dokončen a v lednu roku 2016 se do něj nastěhují první klienti. Jeho budování začalo v červenci roku 2014 a nyní je u konce. Celkové náklady na stavbu, dodávku technologií i vnitřního vybavení dosáhly částky necelých 109 milionů korun. Poskytovatelem péče bude v novém lůžkovém zařízení Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. „Liberecký kraj byl jedním z posledních krajů, který neměl svůj lůžkový hospic, tolik potřebné zařízení pro nevyléčitelně nemocné lidi. V tomto roce se nám podařilo konečně naplnit myšlenku, o které naši předchůdci poslední deset let pouze hovořili a jsem za to rád,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Lůžkový hospic našel zázemí v budově bývalého sirotčince v liberecké ulici U Sirotčince, kterou včetně přilehlých pozemků věnovalo Libereckému kraji statutární město Liberec. Liberecký kraj zajistil financování přestavby objektu se spoluúčastí Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavba stála 100.427.819 Kč (částka včetně DPH). Další peníze proudily do vybavení objektu a technologií, což přišlo na dalších 8.003.049 Kč (včetně DPH). Celkové náklady tak dosáhly sumy téměř 108.652.509 Kč.

„Nebylo snadné připravit tak náročný a ostře sledovaný projekt a zabralo to mnoho měsíců, ale díky nasazení a mravenčí práci desítek lidí se to povedlo,“ shrnul Vít Příkaský, radní pověřený řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, který celý projekt administroval.

Původní odhad projektantů na stavbu činil 140 milionů Kč, avšak díky dobře zorganizované soutěži se povedlo, oproti původnímu plánu, ušetřit 30 milionů Kč.

O MÍSTA V HOSPICI JE ZÁJEM UŽ NYNÍ
n201512101422_zap_336_2015_hospicLůžkový hospic disponuje osmadvaceti jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, dalších několik pokojů je připraveno pro rodinné příslušníky, kteří mohou ale také zůstávat se svými blízkými na přistýlkách přímo v klientských pokojích. V prostorách našly zázemí také ambulance, jídelny, sesterny nebo čajová kuchyně, součástí je i denní stacionář a rozlučková kaple. „Potřeby hospicové a paliativní péče nebyly dosud v Libereckém kraji plnohodnotně zajištěny. Zejména v případě rodin, které nedokáží zajistit nezbytnou čtyřiadvacetihodinovou péči o svého blízkého, a to ani s pomocí domácí terénní péče. Těší mě, že se to teď zásadně změní,“ uvedl Petr Tulpa, radní pro zdravotnictví.  

Už nyní se lidé dotazují na možnost umístění svých blízkých do lůžkového hospice a hned počátkem ledna se také obsadí první lůžka. „Otevření hospice je konečně jistotou, že lidé, kteří potřebují náležitou péči, v něm najdou důstojné zázemí pro poslední chvíle svého života. Přitom nebudou odstrčeni a dostane se jim péče nejen zdravotní, ale i sociální a duchovní. Zájem, který je o nabízené služby už nyní patrný, nám dává jasně najevo, že to bylo správný a prospěšný krok,“ poznamenala Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu sociálních věcí.

n201512171417_zap_347_2015_hospicPobyt klientů bude vedle dotace kraje financován také z příspěvků obcí a měst a Libereckého kraje, péči částečně hradí také zdravotní pojišťovny. Podílet se na financování pobytu budou rovněž klienti. Za služby nezdravotního charakteru nad rámec plateb zdravotních pojišťoven zaplatí částku 290 Kč/den, rodinný příslušník či doprovázející osoba ubytovaná na pokoji s nemocným zaplatí 50 Kč/den.

Neinvestiční dotaci pro Hospicovou péči sv. Zdislavy o.p.s., ve výši 13.200.000 Kč, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici Libereckého kraje, schválila právě na svém posledním zasedání v úterý 15. prosince 2015 Rada Libereckého kraje. Peníze by měly posloužit na zajištění této péče v letech 2016 – 2021, kdy částka bude rozložena na 2.200.000 Kč na každý rok. Příspěvek ještě musí odsouhlasit Zastupitelstvo LK. Liberecký kraj tak splní svůj závazek spoluúčasti na zajištění financování provozu lůžkového hospice po dobu udržitelnosti projektu, tedy zmíněných šesti let.

Blanka Daníčková, oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK, blanka.danickova@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.