LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V TURNOVĚ V KOSTCE

0

V následujícím informativním textu nabízíme shrnutí aktuálních informací o likvidaci komunálních odpadů v Turnově. Nejdříve se budeme věnovat poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Ten je v roce 2009 vybírán ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 500 Kč na osobu. Chcete-li platit poplatek bezhotovostně, například z domácího internetu, nebo v bance, sdělí vám pracovnice finančního odboru radnice nový variabilní symbol (tel. 481 366 214). Tento variabilní symbol zůstává i pro další roky a nemění se. Nové číslo účtu: 50032-1263075359/0800.

Úleva ve výši 250 Kč z platby za likvidaci komunálního odpadu se v roce 2009 poskytuje pro:
a) poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let věku;

b) poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší nejvýše 3 let věku;

c) osoby s průkazem ZTP/P;

d) studenty do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložení potvrzením);

e) osoby, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v Turnově, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (toto částečné osvobození se týká pouze fyzických osob, které mají zároveň trvalý pobyt v Turnově).

 

Poplatek se vybírá na těchto místech:

– Informační středisko na náměstí Českého ráje (do 31. března 2009)

– Finanční odbor MěÚ Turnov, budova v ul. A. Dvořáka, I. poschodí, kancelář 210 – v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin; v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Splatnost poplatku v případě jednorázové platby je do 31. března 2009, v případě platby nadvakrát je splatnost 1. části poplatku do 31. března 2009 a 2. části poplatku do 30. září 2009.

 

V Turnově je občanům k dispozici i propracovaný systém likvidace separovaného odpadu. V různých částech města je umístěno celkem 62 „hnízd“ s barevnými kontejnery, do kterých lze třídit plasty (žlutá barva), papír (modrá barva), barevné sklo, bílé sklo a textil. Pokud někomu nevyhovuje s odpady docházet ke sběrným místům, může využívat pytlového sběru některých složek odpadů. Do pytlů lze třídit plast, papír a tetrapack (to je kombinovaný obal například od mléka a dalších nápojů). Svoz pytlů probíhá vždy první středu v měsíci přímo od domů obyvatel, kteří mají o tuto službu zájem. Pytle si můžete vyzvednout v úředních dnech zdarma v kanceláři číslo 110 odboru životního prostředí radnice (hlavní budova v ulici A. Dvořáka). Ve všech třech budovách MěÚ (ul. Antonína Dvořáka, Skálova 72 a 84) a v Informačním středisku na náměstí Českého ráje jsou také umístěny kontejnery na vyřazená malá elektrozařízení, jako jsou mobilní telefony, příslušenství k počítači, kalkulačky, drobné elektronické hračky apod. Ty zde můžete odložit zdarma.

 

n200902091929_zap_72_09_sdDalší druhy odpadů mohou lidé odevzdat na sběrném dvoře na Vesecku. Zdarma sem můžete přivézt objemný odpad, tedy věci, které se nevejdou do popelnice, nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidla apod.), kovy, sklo barevné i bílé, plasty, tetrapack a také v rámci zpětného odběru výrobků kompletní elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, počítače, zářivky apod.), použité baterie, autobaterie. Ostatní druhy odpadů, jako třeba stavební odpad, eternit, lepenka, pneumatiky, odpady z autovraků a další jsou na sběrném dvoře zpoplatněny dle platného ceníku. Při odkládání odpadů je nutné řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provozní doba sběrného dvora ve Vesecku je v zimním období (listopad – únor) od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, v letním období (březen až říjen) je otevřeno ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin.

 

Od loňského podzimu je také v provozu kompostárna na bioodpad v Malém Rohozci (u bývalého areálu zemědělského družstva za pivovarem). Ta po zimní přestávce začne opět fungovat 2. března. Otevřeno bude až do 30. listopadu, s odpadem ze zahrádek sem můžete přijet vždy od pondělí do pátku v době od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin.

 

(Zdroj: Finanční odbor a odbor životního prostředí MěÚ Turnov.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.