INTEGROVANÝ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY: PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ HROMADNÉ DOPRAVY

0

V neděli 6. listopadu bude zahájen provoz autobusového terminálu u turnovského nádraží. Na jeho stavbu město Turnov získalo dotaci z fondů EU ve výši 89,5 mil. Kč, z městského rozpočtu bylo uhrazeno 7,2 mil. Kč. Terminál změní některé letité zvyklosti, půjde o největší změnu zdejší hromadné dopravy po zprovoznění autobusového nádraží Na Lukách na počátku 80. let minulého století. Je to také velká výzva pro eliminaci individuální automobilové dopravy v případě, že hromadná autobusová doprava bude jezdit v četnějších intervalech a zastávkami se přiblíží více občanům.

n201110161550_zap_291_2011_terminal6. LISTOPADU BUDE ZAHÁJEN ZKUŠEBNÍ PROVOZ TERMINÁLU U TURNOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, CO VŠECHNO SE ZMĚNÍ?
* Autobusy opustí Alešovu a Prouskovu ulici a všechna tamní provizorní nástupiště.
* Všechna původní nástupiště městských, regionálních i dálkových linek z Nádražní ulice (u Billy, u Pandy) i všechna nástupiště původně situovaná před nádražní budovou budou nově rozmístěna v prostorách terminálu.
* Výstupní zastávka a nástupiště pro MHD budou nově před nádražní budovou v místě nádražní restaurace a nástupiště pro regionální a dálkové linky najdete v zastřešené části terminálu.
* Jízdní řády žádné z dotčených linek nebudou pro zkušební provoz nijak upravovány.
* Minimálně do 11. prosince, kdy dojde k centrální úpravě jízdních řádů, budou prakticky všechny dosavadní linky, které podle jízdního řádu zajíždějí na stávající autobusové nádraží Na Lukách, zajíždět tam i nadále!

n201110161551_zap_292_2011_terminal11. PROSINCE BUDE ZAHÁJEN OSTRÝ REŽIM PROVOZU TERMINÁLU. S ČÍM MŮŽEME POČÍTAT?
* Po vyhodnocení zkušebního provozu budou provedeny změny jízdních řádů, které promítnou zkušenosti s užíváním terminálu a zároveň nabídnou nové možnosti spojení a lepší úroveň obsluhy. Zásadní změny se dotknou zejména linek MHD a nejtěsnějšího okolí Turnova.
* V tuto chvíli jsou od 11. prosince navrženy následující úpravy jízdních řádů:
– rozšíření obsluhy oblastí Károvska, Šetřilovska, Pelešan a Přepeř,
– návrat k pravidelnému režimu MHD vedené v hlavní linii Ohrazenice – terminál u železniční stanice – centrum – nemocnice v intervalu 60 minut celý den a 30 minut ve špičkách (každou hodinu od 7.00 do 18.00 hodin v celou hodinu a ve špičkách, tedy od 5.30 do 8.00 a od 12.30 do 16.30 hodin i v půlhodinovém intervalu na terminálu u železniční stanice),
– zavedení víkendové obsluhy Přepeř spoji MHD,
– pravidelnější spojení Bukoviny, terminálu a nemocnice obsluhující i Výšinku,
– úpravy trasy ranních školních spojů směrem od Ohrazenic a Přepeř (linky od Č. Dubu, Mn. Hradiště…), které by měly nově zastavovat ve Skálově ulici, dále u Karla IV. v Husově ulici a pro ZŠ v ulici 28. října na Mariánském náměstí,
– přesměrování spojů od Semil, Lomnice n. P. a Mírové p. K. oběma směry přes zastávku „U masny“ přímo na terminál u železniční stanice (a pouze některé z nich by pak dojely od terminálu na současné autobusové nádraží Na Lukách), čímž dojde k odlehčení provozu v Palackého ulici,
– dílčí úpravy časů příjezdů a odjezdů regionálních linek na terminálu u železniční stanice, aby bylo možné bez zbytečných prodlev přestupovat mezi regionálními a městskými linkami i na vlakové spoje, zejména ty rychlíkové,
– přečíslování většiny regionálních linek, které jim umožní pro orientaci cestujících využívat třímístná čísla linek, která budou jedinečná a systematicky uspořádaná v rámci celého kraje.

n201110161551_zap_295_2011_terminalStavba terminálu u turnovského nádraží byla zahájena vloni na jaře a po pár týdnech byla přerušena. Důvodem bylo rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten konstatoval pochybení v procesu výběrového řízení na firmu pro výstavbu dopravního terminálu. Vedení radnice tuto situaci od počátku považovalo za velmi diskutabilní, protože postup výběrového řízení byl zajišťován zkušenou odbornou firmou. Úřad se navíc vyjádřil až po půl roce. Proto byl k rukám předsedy Úřadu podán městem rozklad. Ten byl ale také zamítnut. Jedinou možností bylo vypsat nové výběrové řízení. Bylo třeba postupovat poměrně rychle, protože dotace musí být vyčerpána do konce tohoto roku. Vítězem nového výběrového řízení s cenou jen mírně přesahující 50 mil. Kč se stala firma Strabag a.s.

(Zdroje informací: Ondřej Polák, manažer PAD pro Liberecký kraj BusLine, a. s., Semily a Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy MěÚ Turnov)

n201110161551_zap_293_2011_terminalTERMINÁL. NĚKOLIK MYŠLENEK ZÁVĚREM
Nový terminál veřejné hromadné dopravy je výzvou, jak nově uspořádat hromadnou dopravu ve městě. Cílem by měla být koncepce městské dopravy, která ve svém důsledku povede k eliminaci individuální motorové dopravy v maximální míře a tedy výrazně ke zlepšení života obyvatel města. V tomto desetiletí s největší pravděpodobností nevznikne žádná nová komunikace, která by významně řešila dopravu v centru města (jižní obchvat, odlehčovací komunikace centra města, obchvat pro tranzit Valdštejnsko – Bělá…). Propracovaný systém městské hromadné dopravy je tak jedinou možností, jak místním občanům nabídnout alternativu, že při cestách do centra města nutně nemusejí používat osobní automobil. Když situaci nezačneme řešit alespoň dílčími kroky, na konci desetiletí bude Turnov neprůjezdný! Řešení vnitroměstské a tedy i hromadné dopravy měly všechny kandidující subjekty v loňských komunálních volbách jako prioritu! Je potěšitelné, že ke změnám v souvislosti se zprovozněním terminálu dojde. Stačí to? Nemá se udělat víc? Bohužel, jako vždy v poslední době, se nikdo odpovědný nezeptal na názor občanů, jakou městskou dopravu by vlastně chtěli. To je škoda. Možná bychom se dozvěděli některé náměty a zajímavé návrhy. Zkusme některé nabídnout k veřejné diskuzi:
n201110161551_zap_294_2011_terminal* ŠKOLNÍ AUTOBUSY. Je známým faktem, že zejména ranní a částečně i odpolední dopravní zácpy způsobují rodiče, kteří své děti dovážejí autem do zdejších základních škol. Když nabídneme alternativu v podobě školních autobusů, které budou zastavovat přímo před základními školami (v Turnově bezproblémů řešitelné), zůstanou mnohá auta v garážích!
* OKRAJOVÉ ČÁSTI MĚSTA. Když nedojde k adekvátnímu napojení na MHD okrajových čtvrtí města, lidem mnohdy nezbude nic jiného než sednout do aut.
* MALÝ TERMINÁL V CENTRU. Zatím není jasná budoucí podoba Havlíčkova náměstí. Neměl by zde vzniknout malý terminál hromadné dopravy, kde by se soustřeďovaly městské linky do okrajových částí a současně zde zastavovaly linky směrem na Semily a Lomnici nad Popelkou? Proč město „vyhání“ obyvatele spádových obcí až na zastávku u nemocnice?
* VĚTŠÍ ČETNOST ZASTÁVEK. Pojede-li městská linka z terminálu u nádraží po průtahu a první zastávka bude v Sobotecké ulici U masny, není to škoda? Neměla by tato městská linka jet Palackého ulicí, kde by vznikly nejméně dvě další zastávky, což by ve svém důsledku mohlo znamenat další eliminaci individuální dopravy?
* SLEVY. V Libereckém kraji existuje slevový systém IDOL, který není příliš ideální a výhodný je zejména pro ty, kteří jezdí pravidelně delší trasy. Nepomohla by nějaké městská karta, která by občany více motivovala MHD používat?
* PENÍZE. Všechny návrhy bohužel většinou narazí na potřebnost vyššího příspěvku z městského rozpočtu. Zde bude vždy nutné bavit se o prioritách. Doprava v Turnově je dlouhodobou bolestí města, bez peněz se zlepšení neobejde. V současné době město na řešení autobusové dopravy přispívá provozovateli částkou ve výši 1,3 mil. Kč, resp. 2,5 mil. Kč za všechny služby. Zkusil někdo spočítat, jestli by třeba dva malé autobusy pro MHD ve správě technických služeb nepřišly z dlouhodobého pohledu levněji? -pch-

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.