I MODERNIZACÍ PRAKTICKÉ VÝUKY LZE ZÍSKÁVAT ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY

0

Nový školní rok se naplno rozeběhl a v Integrované střední škole v Turnově přinesl řadu pozitivních skutečností. I přesto, že se škola v důsledku současné restriktivní školské politiky státu i kraje nachází v procesu slučování s Obchodní akademií a Hotelovou školou, zůstává – v rozporu s prognózami kraje – počet žáků obdobný jako loni. V teoretické a praktické výuce se bude vzdělávat téměř 550 mladých lidí v osmi učebních a dvou studijních oborech.

Více než 200 z nich usedne do našich školních lavic poprvé. A tak i přes demografický pokles, postihující v současnosti střední školství, je většina oborů v ISŠ naplněna. Zájmu žáků se i nadále těší tradiční obory zlatník (pouze 3 školy v republice) a optik (4 školy). Za zmínku stojí skutečnost, že většina rodičů dala při výběru budoucí profese svého dítěte přednost učebnímu oboru optik s velkým podílem praxe před obdobným maturitním oborem. Klesl sice počet uchazečů o obor prodavač, ten však byl nahrazen zvýšeným zájmem  v jiných oborech, především strojírenských. To je obzvláště potěšující, protože absolventi oboru nástrojař nebo obráběč kovů na trhu práce citelně chybí.

A co nového čekalo žáky při vstupu do dalšího školního roku?  Škola si ze svých prostředků zrekonstruovala vlastní prostory pro praktickou výuku a tím eliminovala nutnost pronájmu. Optici zahájili praxi v nové učebně v budově školy a zlatníci v dalších školních prostorách v centru města místo donedávna pronajaté budovy v Dolánkách. I na dojíždějící žáky čekalo milé překvapení – moderní a útulné prostředí domova mládeže, které vzniklo po rozsáhlých stavebních úpravách. Nejen nová fasáda, ale i okna, dveře, nábytek, dokonce bezbariérový pokoj – to je výčet jen toho nejdůležitějšího.

Není toho málo, co škola vedle zkvalitňování samotné výuky koná ve snaze získávat především budoucí řemeslníky. Bez pomoci státu a kraje a při absenci jakékoli koncepce v oblasti učňovského školství hledá i způsoby, jak motivovat rodiče a žáky ke studiu strojírenských oborů, po nichž  zaměstnavatelé nejvíce volají.

 

A tak právě v těchto dnech je zaváděn do praktické výuky nový výkonnější stroj CNC – CTX 310-Eco, který škola zakoupila za 2 miliony korun ze svého investičního fondu a za přispění jednotlivých firem z regionu! Na rozdíl od výukových strojů, na nichž se budoucí nástrojaři a obráběči kovů na odloučeném pracovišti dosud učí,  je tento soustruh produkční, na jedno upnutí dokáže vyrobit složité součástky. Jeho zavedení do praktické výuky je reakcí na požadavky zaměstnavatelů, aby absolventi strojírenských oborů  ovládali obsluhu tohoto typu stroje, který firmy běžně používají.

 

Autoři:

A. Svobodová, R. Šubertová, O. Vele, ISŠ Turnov

 

Modernizace praktické výuky a úzká spolupráce je možná jen díky pochopení a spolupráci s těmito firmami a zaměstnavateli: Sklostroj Turnov CZ s. r. o., MURAKA s. r. o. Paceřice, Ontex CZ s. r. o. Turnov – Vesecko, KAMAX s. r. o. Turnov, VYVAPLAST s. r. o. Turnov, Jindřich Svoboda FORMPLAST Turnov, BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna, a. s. Slaná, AXL a. s. Semily.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.