HAS, CO TĚ PÁLÍ III. ANEB OPRAVENÉ ULICE

0

Tak jsem tady zase s tím vápnem, pane Werich, říkal vždy na úvod povídání s českou hereckou i lidskou legendou dnes už téměř zapomenutý pan Škutina. Tak jsem tady s tím „vápnem“, myšleno třetím diskusním kolem na témata, co nás na Turnovsku trápí a zajímá. Co? To naznačuje právě probíhající hlavní anketa na serveru TvA. V této době byla dokončena rekonstrukce dvou důležitých ulic v Turnově II. Zatímco investorem opravy Nádražní ulice byl Liberecký kraj, v případě Bezručovy ulice to bylo Vodohospodářské sdružení Turnov a rekonstrukce ulice byla vyvolána hlavně odkanalizováním okrajových částí, tedy Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic.

n200707120921_zap_181_07_uliceNádražní ulice byla slavnostně předána do užívání na konci června po 14 měsících výstavby, nad čímž mnoho lidí kroutí hlavou. Během stavby bylo řešeno několik problémů, z nichž asi nejviditelnější bylo osvětlení, protože to původní bylo hodně slabé. Fatálně působí skutečnost, že srdce Českého ráje mohlo mít v Nádražní ulici svoji první cyklostezku. Nemá. Také maminky s kočárky nebo vozíčkáři na drobných kostkách chodníků zažijí své, a tak sice na jednu stranu můžeme být rádi, že Turnov dostal novou komunikaci, která je vizuálně jistě krásnější než ta bývalá, nicméně spousta otazníků zůstala i po stavbě. A nejde jen na poměry o dlouhou dobu stavebních prací… O čem se nyní taky moc nemluví a nepíše, je skutečnost, že právě ukončené práce v Nádražní ulici byly jen první etapou rekonstrukce ulice, když v budoucnu by se mělo proměnit okolí železničního viaduktu na Přepeřské ulici. Původně se mělo plynule pokračovat. Jenže, dotační tituly Evropské unie se zpozdily, takže nikdo dnes pořádně neví, kdy to bude. Stejně zatím ve vzduchoprázdnu visí realizace dopravního terminálu s nadzemním parkovištěm a autobusovým nádražím na ploše bývalého autobazaru naproti tzv. Kubistickému domu.

Rekonstrukce Nádražní ulice začala na jaře 2006, celkově přišla na 47 milionů Kč, když turnovská radnice do projektu vložila téměř 16 milionů korun – 6,5 milionu činila investiční dotace Vodohospodářskému sdružení na novou kanalizaci, víc než pět milionů činil příspěvek kraji a skoro čtyři miliony stály další práce na objednávku města – chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, nové hodiny, lavičky a další mobiliář.
Práce sice v červnu skončily, v létě se sem ale stavbaři opět vrátí. Svazu tělesně postižených totiž vadí, že přechody s vodícími pásy pro slepce nemají pravoúhlé zakončení, takže slepec nepozná, že už není na silnici. Stavební firma proto bude muset přechody upravit. Těžko říct, jestli to projektanti nevěděli dopředu…

n200707120914_zap_179_07_uliceNa počátku července vrcholí také téměř dvouletá výstavba kanalizace na Malém a Hrubém Rohozci, na Daliměřicích, v Bezručově a Palackého ulici. Nebylo to lehké, po čas výstavby byla nejdříve silně omezena doprava v Palackého ulici, autobusové spoje jezdily oklikou nebo na autobusák nezajížděly vůbec, nejen obyvatelé Daliměřic byli omezeni výstavbou kanalizace v Bezručově ulici nebo na hlavní vnitřní daliměřické spojce – v Hruborohozecké ulici. Nyní tedy práce končí, po dlouhých měsících se provoz vrací do normálu, i když v té dřívější míře tady už nikdy nebude. Otevřením severního obchvatu došlo natrvalo k útlumu dopravy v Bezručově ulici, a tak to již zůstane definitivně! Co je z pohledu uživatelů Bezručovy ulice kritizováno, je místy nadbytečná šíře chodníků, na jejich úkor by tu mnoho lidí vidělo rádo třeba cyklostezku, která ani v této ulici nenašla místo. Také parkoviště před zámkem Hrubý Rohozec mohlo být řešeno lépe, opět je tu až příliš volné plochy a přitom v sezoně není před zámkem kde zaparkovat. Na druhou stranu: Za podobu Bezručovy ulice se jistě nikdo stydět nemusí – nový asfalt, chodníky, osvětlení, doufejme že třeba právě na parkovišti před zámkem se objeví časem i lavičky ad. To všechno jsou ale věci, které vidí laik na povrchu. Za tím vším je množství jednání, vzrušených debat, někdy jistě i nadávek, které museli pracovníci investora jednoduše „přežít“. Po realizaci kanalizace v Pelešanech a v Mašově jsou bohužel zvyklí spíš na to, že jim za práci mnoho lidí neděkuje… Takže: díky! Sečteno a podtrženo – výsledek v podobě nových ulic a odkanalizování velké části města a jeho okrajových částí je velkým krokem dopředu. Navíc šlo o historicky největší investici, která byla v Turnově realizována…

Bezručova ulice bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 19. července ve 12 hodin v prostoru kruhové křižovatky ulic Palackého a Bezručova. Jaké jsou statistické údaje z pohledu investora, tedy Vodohospodářského sdružení Turnov?

Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic ve faktech:
n200707120918_zap_180_07_uliceV roce 2004 bylo na akci vydáno územní rozhodnutí a v roce 2005 stavební povolení. Rovněž v roce 2005 proběhla veřejná obchodní soutěž na dodavatele díla a výběrové řízení na technický dozor investora. Generálním dodavatelem díla byla vybrána firma Stavby silnic a železnic, a.s. Práce začaly v říjnu 2005.
Celkové investiční náklady dotované části díla (splašková kanalizace) činí 78 049 462 Kč bez DPH. Součástí prací byla rovněž dešťová kanalizace na Hrubém Rohozci v celkové hodnotě 7 mil. Kč., kompletní rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova (komunikace, chodníky, parkování, veřejné osvětlení, rekonstrukce vodovodů v ulicích Hruborohozecká, U Lip a Bezručova). Kompletní rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova – včetně veřejného osvětlení a chodníků – představuje celkový náklad 13,1 mil. Kč (financováno Městem Turnov). Celkové náklady díla včetně přípravy a zajištění výstavby, inženýrských činností, projektové přípravy a veškerých stavebních prací představují částku 115 mil. Kč.
Součástí bylo také odkanalizování bytových domů v Brigádnické ulici, které měly společný septik v havarijním stavu. Současně s kanalizací byly též realizovány nové domovní kanalizační přípojky na Malém Rohozci, kde přispívali majitelé napojovaných nemovitostí jednotným příspěvkem ve výši tří tisíc korun. Ostatní náklady na realizaci veřejných částí přípojek byly součástí dotačního titulu. Na Daliměřicích, v ulici U lip, byla nově vybudována splašková kanalizace, když ta stávající bude dál sloužit už jen jako dešťová. V ulicích Bezručova, Palackého a Koškova byla kanalizace kompletně rekonstruována a zkapacitněna. Při výstavbě hlavních kanalizačních stok byly na náklady investora stávající přípojky zrekonstruovány a propojeny do nové kanalizace.

A na závěr to nejdůležitější. Proč je text o rekonstrukci obou ulic uveden rubrikou „Has, co tě pálí?“. Nejde dnes samozřejmě o to něco bourat, zužovat chodníky a malovat na silnici cyklostezku, na to je už pozdě. Spíš by možná pro všechny zúčastněné bylo dobré způsob provedení prací vydiskutovat (viz množství čtenářů, kteří v anketě hlasují, že se jim nové ulice líbí, ale s výhradami). A ještě něco je v tomto smyslu hodně důležité: Akce Čistá Jizera, která bude znamenat ještě daleko větší objem prací a například turnovskou ulici 5. května a další promění ve velké staveniště, začne zanedlouho. Proto je diskuse na místě…

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.