DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ: V OKRESE SEMILY NEJVÍC DOSTANE JILEMNICE, POTOM LOMNICE A TURNOV, NA SEMILY NEZBYLO

0

V posledních několika letech jsme často slýchávali z radnic přímo zaklínadlo ve smyslu, peníze na ten a ten projekt nemáme, ale požádáme o dotaci Evropskou unii. Velké očekávání se naplňuje v těchto dnech, kdy byly oznámeny první výsledky žádostí o dotace z evropských fondů z programu „ROP“. V něm spadá náš region do tzv. oblasti „NUTS II Severovýchod“, která zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Žadatelé mohli své projektové záměry předkládat do 28. března. Celkem bylo v regionu tří krajů předloženo 336 projektových žádostí, jejichž celkové požadavky na dotaci z evropských peněz přesáhly 8,7 miliardy Kč.

Z tohoto programu jich bylo schváleno 127, z Evropské unie do rozvoje zmíněných tří krajů putuje částka těsně přesahující 3 miliardy. Podle Rostislava Všetečky, předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, nemusí neúspěšní žadatelé z tohoto kola výzvy od svého projektového záměru ustupovat, ale mohou svůj záměr po odstranění nedostatků znovu předložit v nově vyhlášené výzvě.

Jak dopadla města v semilském okrese? V Semilech podávali dva projekty, jeden na rekonstrukci náměstí a kina s městskou knihovnou a druhý na opravu jedné základní školy. Nedopadla ani jedna. To v Lomnici mohou slavit, město získalo 50 milionů na opravu zámku. Veselo je také v Jilemnici, 46 milionů pro nemocnici a 22 milionů na rekonstrukci náměstí, to lze jistě považovat za úspěch. Turnov dopadl lépe než Semily, 23 milionů z evropských fondů zachrání bazén na Výšince (celkové náklady jsou ve výši 25 milionů Kč). Do konce roku bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a zároveň zahájeny práce na tomto objektu. Opravený bazén bude pro veřejnost znovu otevřen do konce roku 2009. Dále bylo žádáno o dotaci na úpravu návsi a parku v Mašově. Dotace získána nebyla, bude žádáno v dalším kole, pravděpodobně vyhlášeném v říjnu 2008.

Dotačních titulů je ale vyhlášeno víc, až se v tom laik ztrácí. O jaké peníze a kde má v současnosti turnovská radnice zažádáno a v jaké stádiu žádosti jsou? Tato otázka směřovala na radniční odbor správy majetku a díky jeho vedoucí Ludmile Těhníkové a projektovému manažeru Martinu Fénovi máme k dispozici vyčerpávající přehled, který nabízíme čtenářům TvA:

* Do Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polsko žádá Město Turnov o dotaci na vybavení Střelnice a různé akce – celkové náklady činí 232 219,44 eur (při dnešním kurzu asi 24 Kč za 1 euro jde o částku 5 573 366,50 Kč). Dále je podána žádost na úpravu parkoviště pod Valdštejnem s celkovými náklady ve výši 9 357 444 Kč. Obě žádosti jsou stále ve stadiu hodnocení, oznámení výsledků bylo odsunuto až na září. V případě parkoviště je situace komplikovaná, žádost nebyla zaregistrována.

* Do Operačního programu Životní prostředí bylo žádáno o dotaci pro mateřskou školu v ulici Kosmonautů (výměna oken, zateplení atd.) – celkové náklady jsou ve výši 13 milionů Kč. Získána byla dotace ve výši 6 milionů, v letošním roce ale nebudou prostředky čerpány. Pouze bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, práce se rozběhnou na jaře 2009.

* Do programu ROP NUTS II SV (rozvoj dopravní infrastruktury a projekty na zlepšení dopravní obslužnosti) byla podána žádost o dotaci na výstavbu dopravního terminálu integrované hromadné dopravy u nádraží Českých drah. Uzávěrka byla 30. června, žádost byla odevzdána 27. června, v tuto chvíli probíhá první hodnocení žádosti.

* Národní rozvojový program mobility pro všechny. Žádáno bylo o dotaci na bezbariérová opatření v základní umělecké škole. Celkové náklady činí 2 miliony Kč, byla přiznána dotace ve výši 900 tisíc. Práce na stavbě výtahu a sociálního zařízení proběhnou v srpnu až listopadu 2008.

* Žádost o dotaci z Ministerstva kultury České republiky. V Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bylo žádáno o dotaci na výměnu oken ve Střední uměleckoprůmyslové škole. Náklady činí 1,4 milionu Kč, přiznaná dotace je ve výši 700 tisíc. Práce již probíhají a budou dokončeny na konci tohoto roku. Dále byla radnice úspěšná v Programu záchrany architektonického dědictví, kde na další etapu rekonstrukce hradu Valdštejn byla přiznána dotace 1,6 milionu Kč. Dnes je již uzavřena smlouva s dodavatelem, práce budou zahájeny v nejbližší době a dokončeny v listopadu t.r.

* Revolvingový fond Phare (mimorozpočtové prostředky Ministerstva životního prostředí ČR) – Místní Agenda 21. Byla přidělena dotace ve výši 450 tisíc Kč (+50 tisíc je nutná spoluúčast města). Žádost byla úspěšná, čeká se na podpis smlouvy o dotaci. Jde o podporu pouze na jeden rok.

* Dotace Libereckého kraje:
– Valdštejn – přiznána dotace ve výši zhruba 500 tisíc Kč, tato částka je brána jako podíl města k dotaci z Ministerstva kultury,
– Střelnice – přiznána dotace ve výši 4 miliony Kč, v nejbližší době by měla být částka potvrzena smluvně,
– zahrada Dětského centra Sluníčko u nádraží – celkové náklady zhruba 500 tisíc Kč, dotace byla přiznána ve výši 400 tisíc, práce již probíhají a budou dokončeny na konci roku 2008,
– dokončení komunikace v nemocnici – přiznána dotace ve výši zhruba 500 tisíc Kč, práce jsou už hotovy.

Poznámka na závěr: Celkové náklady na jednotlivé projekty mohou být i vyšší, a to na základě výsledku výběrového řízení. Schválená a přidělená dotace však již vyšší být nemůže.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.