DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ: V OKRESE SEMILY NEJVÍC DOSTANE JILEMNICE, POTOM LOMNICE A TURNOV, NA SEMILY NEZBYLO

0

V posledních několika letech jsme často slýchávali z radnic přímo zaklínadlo ve smyslu, peníze na ten a ten projekt nemáme, ale požádáme o dotaci Evropskou unii. Velké očekávání se naplňuje v těchto dnech, kdy byly oznámeny první výsledky žádostí o dotace z evropských fondů z programu „ROP“. V něm spadá náš region do tzv. oblasti „NUTS II Severovýchod“, která zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Žadatelé mohli své projektové záměry předkládat do 28. března. Celkem bylo v regionu tří krajů předloženo 336 projektových žádostí, jejichž celkové požadavky na dotaci z evropských peněz přesáhly 8,7 miliardy Kč.

Z tohoto programu jich bylo schváleno 127, z Evropské unie do rozvoje zmíněných tří krajů putuje částka těsně přesahující 3 miliardy. Podle Rostislava Všetečky, předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, nemusí neúspěšní žadatelé z tohoto kola výzvy od svého projektového záměru ustupovat, ale mohou svůj záměr po odstranění nedostatků znovu předložit v nově vyhlášené výzvě.

Jak dopadla města v semilském okrese? V Semilech podávali dva projekty, jeden na rekonstrukci náměstí a kina s městskou knihovnou a druhý na opravu jedné základní školy. Nedopadla ani jedna. To v Lomnici mohou slavit, město získalo 50 milionů na opravu zámku. Veselo je také v Jilemnici, 46 milionů pro nemocnici a 22 milionů na rekonstrukci náměstí, to lze jistě považovat za úspěch. Turnov dopadl lépe než Semily, 23 milionů z evropských fondů zachrání bazén na Výšince (celkové náklady jsou ve výši 25 milionů Kč). Do konce roku bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a zároveň zahájeny práce na tomto objektu. Opravený bazén bude pro veřejnost znovu otevřen do konce roku 2009. Dále bylo žádáno o dotaci na úpravu návsi a parku v Mašově. Dotace získána nebyla, bude žádáno v dalším kole, pravděpodobně vyhlášeném v říjnu 2008.

Dotačních titulů je ale vyhlášeno víc, až se v tom laik ztrácí. O jaké peníze a kde má v současnosti turnovská radnice zažádáno a v jaké stádiu žádosti jsou? Tato otázka směřovala na radniční odbor správy majetku a díky jeho vedoucí Ludmile Těhníkové a projektovému manažeru Martinu Fénovi máme k dispozici vyčerpávající přehled, který nabízíme čtenářům TvA:

* Do Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polsko žádá Město Turnov o dotaci na vybavení Střelnice a různé akce – celkové náklady činí 232 219,44 eur (při dnešním kurzu asi 24 Kč za 1 euro jde o částku 5 573 366,50 Kč). Dále je podána žádost na úpravu parkoviště pod Valdštejnem s celkovými náklady ve výši 9 357 444 Kč. Obě žádosti jsou stále ve stadiu hodnocení, oznámení výsledků bylo odsunuto až na září. V případě parkoviště je situace komplikovaná, žádost nebyla zaregistrována.

* Do Operačního programu Životní prostředí bylo žádáno o dotaci pro mateřskou školu v ulici Kosmonautů (výměna oken, zateplení atd.) – celkové náklady jsou ve výši 13 milionů Kč. Získána byla dotace ve výši 6 milionů, v letošním roce ale nebudou prostředky čerpány. Pouze bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, práce se rozběhnou na jaře 2009.

* Do programu ROP NUTS II SV (rozvoj dopravní infrastruktury a projekty na zlepšení dopravní obslužnosti) byla podána žádost o dotaci na výstavbu dopravního terminálu integrované hromadné dopravy u nádraží Českých drah. Uzávěrka byla 30. června, žádost byla odevzdána 27. června, v tuto chvíli probíhá první hodnocení žádosti.

* Národní rozvojový program mobility pro všechny. Žádáno bylo o dotaci na bezbariérová opatření v základní umělecké škole. Celkové náklady činí 2 miliony Kč, byla přiznána dotace ve výši 900 tisíc. Práce na stavbě výtahu a sociálního zařízení proběhnou v srpnu až listopadu 2008.

* Žádost o dotaci z Ministerstva kultury České republiky. V Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bylo žádáno o dotaci na výměnu oken ve Střední uměleckoprůmyslové škole. Náklady činí 1,4 milionu Kč, přiznaná dotace je ve výši 700 tisíc. Práce již probíhají a budou dokončeny na konci tohoto roku. Dále byla radnice úspěšná v Programu záchrany architektonického dědictví, kde na další etapu rekonstrukce hradu Valdštejn byla přiznána dotace 1,6 milionu Kč. Dnes je již uzavřena smlouva s dodavatelem, práce budou zahájeny v nejbližší době a dokončeny v listopadu t.r.

* Revolvingový fond Phare (mimorozpočtové prostředky Ministerstva životního prostředí ČR) – Místní Agenda 21. Byla přidělena dotace ve výši 450 tisíc Kč (+50 tisíc je nutná spoluúčast města). Žádost byla úspěšná, čeká se na podpis smlouvy o dotaci. Jde o podporu pouze na jeden rok.

* Dotace Libereckého kraje:
– Valdštejn – přiznána dotace ve výši zhruba 500 tisíc Kč, tato částka je brána jako podíl města k dotaci z Ministerstva kultury,
– Střelnice – přiznána dotace ve výši 4 miliony Kč, v nejbližší době by měla být částka potvrzena smluvně,
– zahrada Dětského centra Sluníčko u nádraží – celkové náklady zhruba 500 tisíc Kč, dotace byla přiznána ve výši 400 tisíc, práce již probíhají a budou dokončeny na konci roku 2008,
– dokončení komunikace v nemocnici – přiznána dotace ve výši zhruba 500 tisíc Kč, práce jsou už hotovy.

Poznámka na závěr: Celkové náklady na jednotlivé projekty mohou být i vyšší, a to na základě výsledku výběrového řízení. Schválená a přidělená dotace však již vyšší být nemůže.

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.