DO TURNOVA SE VRÁTÍ HISTORICKY CENNÝ ROUBENÝ DŮM

0

Když před lety přišla ředitelka turnovského Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová s nápadem, že by v zahradě muzea mohl vzniknout roubený dům, který by byl věrnou replikou nešťastně zbouraného stavení na Havlíčkově náměstí, kde je dnes už bývalá, nyní nevyužitá, budova Telecomu, málokdo v realizaci věřil. Dnes je již skoro jisté, že tzv. Kamenářský dům v Turnově bude.

n200801251955_zap_38_08_dumStavbu totiž jednoznačně podporuje zřizovatel muzea – Liberecký kraj. Ten má zpracovány všechny podklady k tomu, aby mohl projekt dostat zelenou v dotacích z evropských fondů. „Jestli skutečně uspějeme a dotaci získáme, budeme vědět letos v červenci. Je to pro mě osobně jako etnografku obrovská výzva – vrátit do Turnova jeden z nejkrásnějších roubených domů, který se nepodařilo v minulosti zachránit,“ řekla Vladimíra Jakouběová.

Dům vyroste v zahradě muzea a bude tvořit samostatnou expozici zaměřenou na tradiční kamenářskou řemeslnou výrobu a výrobu šperků. Když vše dobře půjde, měl by veřejnosti sloužit už v květnu 2010, ideální příležitostí ke slavnostnímu otevření budou tak možná Staročeské řemeslnické trhy už za dva roky!

„Hlavním cílem je zvýšení turistického potenciálu v regionu. Součástí projektu je i vnitřní vybavení nového depozitáře, které poslouží k uložení padesáti tisíc kusů sbírkových předmětů dosud nevhodně uložených mimo objekt muzea,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje Antonín Schäfer, pověřený vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Prostory kamenářského domu budou také sloužit pro interaktivní řemeslné a výtvarné dílny. Kromě toho zde bude místo pro prezentaci výsledků bádání a spolupráci mezi Muzeem Českého ráje a Muzeem Idar-Obersteinen v Německu. Upravené okolí roubené stavby bude určeno pro odpočinek návštěvníků muzea, výstavy plastik a pro výukovou těžbu a zpracování českých granátů.

Stavba bude vhodně začleněna do areálu objektu muzea, do stávající urbanistické struktury na pomezí centra města a parkové zeleně. Součástí nového depozitáře bude i moderní studovna.

„Městským úřadem v Turnově je v současné době vydáno Koordinované závazné stanovisko pro územní rozhodnutí ke stavbě roubenky, které obsahuje závazná stanoviska všech příslušných dotčených orgánů. Na základě toho byla podána žádost o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se ve stanovisku neobjevila žádná překážka, která by stavbě bránila, stavební povolení by mělo být vydáno v zákonné lhůtě,“ zdůraznil náměstek hejtmana Schäfer.

n200801251955_zap_39_08_dumPříprava projektu probíhala od dubna do prosince 2007, do léta 2008 dojde podle oficiální tiskové zprávy Libereckého kraje k uzavření všech potřebných smluvních vztahů, bude realizováno výběrové řízení na dodavatele vybavení depozitáře. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bude s největší pravděpodobností probíhat od září do konce roku 2008, vlastní stavební práce začnou v dubnu 2009.
Otevření kamenářského domu pro veřejnost je předběžně naplánováno na květen 2010.

Financování projektu:
Dotace z evropského fondu (ROP) – 85% – 6 095 792 Kč
Dotace ze státního fondu – 5% – 358 576 Kč
Spoluúčast žadatele – 10% – 717 152 Kč
Celkem – 7 171 520 Kč

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.