DEVÁŤÁCI PŘIPRAVILI ZAJÍMAVOU ANKETU, RADNÍ, ZASTUPITELÉ A V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH BY JI NEMĚLI JEN TAK PŘEHLÉDNOUT!

0

Je v tom už kus tradice, když vždy v období svátku Dne země (22. dubna) vyrazí žáci turnovské ZŠ ve Skálově ulici do města, aby se jeho obyvatel ptali na věci související s ekologií a jejich postojem k životnímu prostředí. Léta tuto akci připravoval učitel Tomáš Prádler, po jeho předčasném úmrtí vše pečlivě organizuje paní učitelka Jarmila Melichárková. I tentokrát si žáci IX. B sami vypracovali anketní otázky a poté vyhodnotili výsledky. Do ulic města vyrazili v pátek 20. dubna. Lidí se ptali u autobusového nádraží, u diskontu Plus, na náměstí Českého ráje, na Havlíčkově náměstí a u supermarketu Delvita.

Z 209 oslovených jim bylo ochotno odpovídat pouze 153. „Starší lidé se často odpovídat báli, nevěděli, jestli náhodou nebudeme chtít peníze, mají špatné zkušenosti,“ uvádí za spolužáky A. Foltrová. Naproti tomu mladší lidé nemají čas, stále někam spěchají a o anketu neměli zájem. Jejich odpovědi byly často „trapnou“ výmluvou.  („Jsem tu na kole,“ nasedl do auta a odjel.) Žáci nejčastěji slyšeli: „ Neotravujte, nic nevím. Nemám na blbosti čas. Dejte mi s tím pokoj….“

Otázky zněly:
1. Třídíte odpad ve vaší domácnosti?
2. Víte, jakou barvu mají kontejnery na tříděný odpad?
3. Jste z Turnova nebo z okolí?
4. Jak daleko od vašeho domu jsou kontejnery na tříděný odpad?
5. Čím topíte doma (uhlí, dřevo, plyn, elektřina, jiný zdroj…)?
6. Využíváte sběrný dvůr a jak jste s ním spokojeni?
7. Viděli jste v přírodě okolo Turnova skládku odpadků?
8. Myslíte, že je v Turnově dost zeleně nebo se mají zelené plochy zvětšit?

Správné odpovědi zněly a správně odpovědělo:         počet odp.            % správných odp.
Ad 1) ano, odpad třídíme                                                 132                        86,3%
Ad 2) kontejnery jsou modré, zelené, žluté                   129                        84,3%
Ad 3a) jsem z Turnova                                                      80                           52,3%
Ad 3b) jsem z okolí                                                            73                           47,7%
Ad 4a) do 200 m                                                                85                           55,5%
Ad 4b) jsou 200 – 500 m                                                 36                           23,5%
Ad 4c) jsou nad 500 m                                                     32                           21%
Ad 5a) uhlí                                                                           21                           13,7%
Ad 5b) dřevo                                                                       19                           12,4%
Ad 5c) plyn                                                                          100                        65,3%
Ad 5d) elektřina                                                                  6                             4,6%
Ad 5e) jiný zdroj                                                                  8                             5,9%
Ad 6a) sběrný dvůr využíváme                                         120                        78,5%
Ad 6b) ano, jsme spokojeni                                            62                           přes 50% z 6a)
Ad 7) ano, viděli                                                                 77                           50,3%
Ad 8a) ne, není zde dost zeleně                                     68                           44,4%
Ad 8b) plochy zeleně by se mohly zvětšit                      69                           45,1%

A komentář tvůrců ankety?
Ad 4) Jen 85 osob má kontejnery na tříděný odpad blízko svého bydliště. Počet občanů, kteří netřídí domácí odpad, je velmi podobný počtu občanů, kteří mají kontejnery od svého domova dál než 500 metrů!
Ad 5) Nejvíce užívaným topivem je plyn, nejméně elektrická energie.
Ad 6) Sběrný dvůr využívá 120 osob (ze 153 lidí zúčastněných v anketě). A jen polovina z nich je s jeho službami spokojena. Proč asi?
Ad 7) Většina obyvatel je spokojena s množstvím zeleně. Ale 44% obyvatel spokojeno není a chtějí zelené plochy rozšířit například v prostoru Koňského trhu.
Ve srovnání s minulými roky jsou podle žáků deváté třídy ZŠ ve Skálově ulici občané více zodpovědní za třídění odpadů. Velkou roli hraje i rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. I když i zde jsou jisté rezervy. Kontejnery vzdálené 500m od domova má 21% občanů!
Závěr: Všem občanům, kteří ochotně odpovídali na naše dotazy, děkujeme a doufáme, že v příštích letech získáme důvěru i těch ostatních. Za žáky IX.B A. Foltrová, J. Melichárková (třídní učitelka).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.