DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ SE KONÁ NA KRAJI 29. KVĚTNA OD 10.00 HODIN

0

Obyvatelé kraje a hosté, přijďte si ve středu 29. května od 10.00 do 16.00 hodin prohlédnout sídlo Libereckého kraje, v ulici U Jezu, v Liberci a seznámit se s prací hejtmana, členů Rady LK a vedení krajského úřadu. Již 10. ročník Dne otevřených dveří opět kraj připravuje s doprovodným programem zaměřeným zejména na děti. Chce nachystat den plný zábavy, atrakcí a soutěží. Odměnou malým soutěžícím budou drobné sladkosti či drobné propagační předměty Libereckého kraje. Na parkovišti krajského úřadu budou k vidění služební vozidla Integrovaného záchranného systému či Celní správy ČR.

Pozvání přijal také Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, který si pro děti připravil bohatý program, např. vystoupení mažoretek. Ke zpestření náplně dne přispěje také Český červený kříž, předvedení Coopery v podání členů Vem Camará Capoeira, zábavní centrum Babylon s IQ parkem „pod širým nebem“ a ukázky moderního tance v podání taneční skupiny A-Styl Liberec nebo stánek BESIP LK. Mezi atrakcemi v přilehlém parku nebude chybět skákací nafukovací hrad, atrakce shoď ho a moucha. Současně se v parku bude prezentovat naše příspěvková organizace STŘEVLIK. K vidění bude také vystoupení psovodů z Celní správy z Heřmanic, kteří předvedou výcvik služebních psů, vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat.

n201305280832_zap_211_2013_krajA co bude nabízet samotné sídlo Libereckého kraje? Již při vstupu jistě příchozí návštěvníci ocení vystoupení sportovního družstva Sport Aerobic Liberec. Dále mohou využít tři informační boxy s bezplatným přístupem na internet nebo si ve vestibulu prohlédnout výstavu fotografií s názvem „Československé vojenské jednotky na východní frontě II. světové války“.
Novinkou je letos skautská hra, která formou stanovišť se zábavnými úkoly v každém patře budovy provází návštěvníky činností krajského úřadu.
V multimediálním sále budovy je pro Vás připravena módní přehlídka Střední průmyslové školy textilní Liberec včetně celodenního workshopu, kde si mohou děti sami vyrobit drobný upomínkový předmět, dále prezentace měřícího systému PASCO společně s interaktivními tabulemi a sérií fyzikálních pokusů od společnosti ART Vision spol. s r.o.
Poslechnout si lze také koncerty tří orchestrů ZUŠ Liberec, které zahrají jak melodie z oblíbených filmů, tak známá díla klasiků.
Návštěvníci se kromě prohlídky sídla Libereckého kraje budou moci seznámit i s prací hejtmana, členů rady kraje a vedení úřadu. Od 15 hodin se v přízemí budovy uskuteční beseda hejtmana LK Martina Půty s občany.
Zpřístupněna bude také vyhlídka ze 17. patra budovy, která skýtá nádherný pohled na široké okolí.

Den otevřených dveří pro děti i dospělé
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
středa 29. května 2013, 10.00 – 16.00 hodin

PROGRAM AKCE

VE VŠECH PATRECH BUDOVY BUDE PROBÍHAT SKAUTSKÁ HRA PRO DĚTI MLADŠÍ I STARŠÍ.
V prostorách úřadu si můžete především prohlédnout:

BUDOVA A

PŘÍZEMÍ
* tři informační boxy s bezplatným přístupem na internet,
* výstava fotografií „Československé vojenské jednotky na východní frontě II. světové války“ (pořádaná Československou obcí legionářskou)
* vystoupení sportovního družstva Sport Aerobic Liberec 10.20, 11.55, 13.55
    
 3. PATRO
* kancelář a pracovna hejtmana LK Martina Půty,
* zasedací místnost hejtmana,
* zasedací místnost zastupitelstva kraje,
* zasedací místnost rady kraje.

MULTIMEDIÁLNÍ SÁL – 3. PATRO
* vystoupení orchestrů ZUŠ Liberec 3 x půlhodinové vystoupení – Dechový orchestr, Symfonický orchestr a orchestr Junioři – 11.25, 12.10, 14.15
* interaktivní výuka – „aktivní a chytré tabule“, měřící systém PASCO – Prezentace  společnosti ART Vision , zavádění přírodních experimentů pomocí měřících přístrojů Pasco do výuky ZŠ a SŠ. www.art-vision.eu , tel. 485 104 343, e-mail: obchod@art-vision.eu
* prezentace Střední průmyslové školy textilní Liberec. Celodenní workshop + módní přehlídka 11.10, 13.30, 15.05
* střelecký trenažér
* VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ LIBERECKÉHO KRAJE
* VÝSTAVA uměleckých velkoformátových fotografií Ještědu od libereckého fotografa Jiřího Jiroutka

4. PATRO (kanceláře členů rady kraje):
* Ivana Hujerová, členka rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
* Alena Losová, členka rady kraje, resort školství, mládeže a zaměstnanosti,
* Marek Pieter, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky,
* Petr Tulpa, člen rady kraje, resort sociálních věcí

5. PATRO (kanceláře členů rady kraje):
* Josef Jadrný, náměstek hejtmana, resort životního prostředí a zemědělství
* Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně, resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
* Hana Maierová, náměstek hejtmana, resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury
* Vladimír Mastník, člen rady kraje, resort dopravy

6. PATRO (kancelář ředitele krajského úřadu):
* Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu

10. PATRO
* výstava „O tomto domě“
     
 17. PATRO
* vyhlídka z nejvyššího patra budovy, zakončení skautské hry

BUDOVA B
* možnost nákupu občerstvení – KNL Restaurace

PARKOVIŠTĚ A PŘILEHLÝ PARK
* služební vozidla a prezentace práce Policie ČR,  Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné služby LK, 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Českého červeného kříže, Celní správy ČR, psovodů – Výcvikového zařízení služební kynologie Celní správy z Heřmanic
* prezentace příspěvkové organizace STŘEVLIK, DDM Větrník (vystoupení mažoretek 10:05, 11:45)
* IQ park pod širým nebem, prezentace práce Severočeského muzea v Liberci
* stánek BESIP LK,
* dětský koutek, atrakce,
* ukázky capoeiry (brazilské bojové umění) v podání členů Vem Camará Capoeira (13.20, 14.35, 15.20)
* vystoupení taneční skupiny A – Styl Centrum Liberec (10.55, 12.40, 13.40, 14.45)
* možnost vyfotografování se s maskoty FC Slovan Liberec, Basketbalový klub Kondoři, HC Bílí Tygři a získat podpis od hokejistů.
* zábavný program pro děti, pro které jsou nachystány i odměny.

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí, Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz

Podrobnosti najdete na www.kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.