CO JEŠTĚ NEDÁVNO VYPADALO JAKO SEN Z JINÉHO SVĚTA, NABÝVÁ KONKRÉTNÍCH ROZMĚRŮ ANEB SPOLUPRÁCE ČESKÉHO RÁJE S ITALSKOU KALÁBRIÍ

0

Na počátku letošního srpna byla na Obecním úřadě v Hrubé Skále podepsána smlouva o spolupráci mezi místními akčními skupinami – MAS Český ráj a jihoitalským GAL Valle del Crocchio. Smlouvu podepsala předsedkyně MAS Český ráj Vlasta Špačková, která je starostkou Karlovic, a Francesco Colosima, president GALu. Podpisem byla zúročena téměř půlroční příprava. Po návštěvě z italské Kalábrie v Českém ráji odjela v polovině září malá skupina z Českého ráje na jih Apeninského poloostrova.

Jedním z účastníků byl i Tomáš Tomsa, předseda projektového výboru MAS Český ráj a Pojizeří a také spolumajitel firmy Tomovy parky a areálu Šťastná země. Právě jeho jsme se zeptali:

 

* Můžete vysvětlit, jak to s těmi zkratkami vlastně je?

Italsky GAL, česky MAS či anglicky LAG je vlastně totéž. V národních jazycích jde o zkratku zavedenou Evropskou unií a doslovně se jedná o tzv. místní akční skupinu. Ten název je z pohledu naší historie dost hrozný, ale znamená to v praxi uskupení obcí, podnikatelů a neziskových spolků, které se ustanovilo k možnosti čerpání dotací z unijního programu LEADER na realizaci rozvojových projektů v regionu. Dotace se rozdělují na zcela odlišném principu, než rozhodnutím úředníků. Idea je založena na tom, že lidé úplně dole, v regionech, dokáží posoudit nejlépe, jaké projekty pomohou k rozvoji jejich kraje.

 

n200809261540_zap_422_08_gal* Proč zrovna Kalábrie na jihu Itálie?

Využili jsme více než přátelských vztahů s rodinou prezidenta jednoho z GALů, který má navíc smíšenou anglicko-italsko-českou rodinu. Když tento GAL shodou okolností řeší velmi obdobné problémy, s jakými se potýkáme v Českém ráji, slovo dá slovo a spolupráce se může rozeběhnout. Jediný problém, se kterým je nutné počítat, je vzdálenost dva tisíce kilometrů.

 

* Čím je Kalábrie pro našince atraktivní?

To už je dáno polohou – průzračné moře, kilometry písčitých pláží, citrusové plantáže, olivové háje, na dohled dvoutisícové vrcholky hor. A k tomu poetika italského venkova…

 

* Čím mohou být zkušenosti partnerského GALu pro Český ráj přínosné?

Kalabrijský GAL efektivně funguje již mnoho let a patří k těm nejlepším v Evropě, kde podobných MAS najdete několik set! Dlouhodobě se aktivně podílí na přípravě a realizaci rozvojových projektů nejen v Itálii, ale v celém Středomoří, Rumunsku, ale i třeba v Nepálu. Jeho prezident Franko Colosimo patří k uznávaným expertům evropské komise, působí i jako expertní vyslanec OSN. Přes svůj relativně vysoký věk a zdravotní problémy je jeho pracovní nasazení obdivuhodné.

V italském GALu realizují řadu zajímavých programů, které mají jediný cíl: Podpořit turistický ruch, který zaměstná zdejší lidi, zachová zdejší tradiční řemesla a zamezí odchodu mladých lidí a stárnutí populace. Tamní region patří k těm chudším v Evropě, takže příprava rozvojových projektů je životní nutností.

Na rozdíl od nás mají v Itálii jednu obrovskou výhodu: nejsou tolik institucionálně roztříštěni. Kromě státní správy v regionu pracuje pouze GAL, který má svůj profesionální tým. U nás je to ve srovnatelném regionu několik MAS, několik mikroregionů, Sdružení Český ráj, různé OPS, geopark atd. K tomu jsme bohužel byli donuceni zoufalými pravidly, podle kterých se dají získat státní či unijní peníze, kdy pro každý typ dotace musí být jiný typ právního subjektu.

 

* Jaké aktivity v Itálii podporují?

Díky své akceschopnosti pracují Italové na řadě konkrétních drobných projektů. Namátkou to je podpora pěstování jedlých kaštanů, protože v Kalábrii se z mouky získávané z kaštanů peče řada místních specialit.

GAL podporuje pekaře, tradiční řemesla a další drobné výrobce. Zaznamenal jsem i programy podporující handicapované. Nepřehlédnutelné jsou projekty směřující jednak k ochraně přírody, ale i k jejímu šetrnému využívání. V Itálii jsou si totiž velmi dobře vědomi, že ochrana kulturního dědictví v kombinaci s krásnou přírodou a nabídkou tradičních regionálních produktů jsou do budoucna jediné možnosti, jak zajistit svému regionu prosperitu. To je identický princip i pro udržitelný rozvoj Českého ráje.

 

n200809261547_zap_423_08_gal* Můžeme jim vůbec něco nabídnout?

Doufám, že to nevyzní jako klišé, ale myslím, že můžeme nabídnout naši obrovskou vůli, kterou zdejší lidé prokazují ve snaze změnit svoje podmínky k životu. Podnikavost, snaha postarat se sám o sebe. I když my to vidíme trochu jinak – v kontextu s deformacemi danými desetiletími socialismu – pokud ale porovnávám nás s Itálií, fakta dle mého názoru hovoří ve prospěch české kreativity.

Naše příspěvky na konferenci, prezentující obec Karlovice i firmu Tomovy parky a Šťastnou zemi, byly odměněny spontánním potleskem. Velmi bylo oceněno zapojení žen do komunální politiky v Karlovicích. Záviděli nám množství vytvořených pracovních míst v obci i regionu a minimální nezaměstnanost, pracovní příležitosti pro handicapované, i péči o seniory. Zajímala je spolková činnost – hasiči, fotbalisti – i zemědělská výroba fungující s několika málo zaměstnanci atd.

 

* Na jakých projektech tedy budou MAS a GAL spolupracovat?

Těch úrovní je několik. V prvé řadě je to turistika. Ten, kdo nepreferuje ubytování u moře typu Bibione a nevadí mu pár set kilometrů navíc, najde na jihu země ráj. A stejně tak bychom si přáli, aby Italové z Kalábrie objevili ráj Český. V Itálii chtějí zřídit geopark, u nás už je, zaznamenali jsme i oboustranný zájem o odborné stáže v různých oborech lidské činnosti, otevřené dveře jsou různým společným podnikatelským záměrům. Proč by se třeba mošty z Lažan nebo pivo z Rohozce nemohlo prodávat v Kalábrii? Právě drobná obchodní, ale i kulturní výměna, na to Italové hodně slyší. Nezakrývám, že se konkrétně naší firmě rýsuje možnost postavit na jihu Itálie podobný dětský areál jako je Šťastná země, protože něco podobného tam nemají a pro nás je to velká výzva. Nabízí se ale i další, před časem netušené možnosti spolupráce. Třeba turistické značení, které je v Čechách nejpropracovanější v Evropě a na jihu Itálie v plenkách, další možností, která mě napadla, když jsem pozoroval tamější četné požáry lesa i trávy, by byly profesní návštěvy i pomoc místních hasičských spolků v Itálii. Jak je vidět, možností je opravdu hodně. A to vše může být podpořeno i finančně společnými projekty programu LEADER.

 

* Děkujeme za rozhovor.

-pch-

 

MAS ČESKÝ RÁJ funguje od března 2006, hlavním cílem je ekonomický rozvoj území, zlepšení kvality života na venkově, rozvoj technické a dopravní infrastruktury v území, zlepšení podmínek místních samospráv ad. MAS Český ráj sdružuje 40 subjektů, pokrývá území 31 488 hektarů, zahrnuje 33 obcí a měst, ve kterých žije zhruba 21,5 tisíce lidí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.