ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA 2007: MANŽELÉ SOLOVJEVOVI!

0

V neděli 28. října budou večer v turnovském městském divadle předána nejvyšší ocenění tohoto města. Od roku 2002 je předáváno čestné občanství a cena obce podle nových pravidel. Čestné občanství je udělováno nejvýznamnějším osobnostem, prvním polistopadovým čestným občanem Turnova je mecenáš Bohuslav Jan Horáček, cena obce je spojována s konkrétním počinem a dlouhodobou prací ve prospěch města a regionu.

n200709190933_zap_246_07_cenaNa cenu obce byli letos navrženi:
Vítězslav Čapek, zakladatel a dirigent pěveckého sboru Musica Fortuna, Václav Jenšovský, významná osobnost regionalistiky Českého ráje, Bohuslav Lédl, ředitel Základní umělecké školy v Turnově a předseda Turnovské Bohémy a výtvarníci, manželé Jaroslava a Jan Solovjevovi.
Na udělení čestného občanství jsou navrhováni:
Václav Jenšovský a manželé Jaroslava a Jan Solovjevovi.

Návrhy vyhodnocuje tzv. hodnotící komise, která zasedá ve složení: Hana Maierová, Ondřej Halama, Břetislav Jansa, Ivan Kunetka, Otakar Špetlík.
Na základě posouzení návrhů na udělení ceny obce komise navrhuje udělit tuto cenu v roce 2007 společně dvěma osobám, a to Vítězslavu Čapkovi a Bohuslavu Lédlovi. Čestné občanství komise navrhuje udělit manželům Solovjevovým. Návrhy podléhají schválení zastupitelstvem města, stane se na zasedání v úterý 25. září 2007.

n200709190934_zap_247_07_cenaNávrhy na cenu obce předkládají členové zastupitelstva města, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí. Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, a také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc Kč.
Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové zastupitelstva a může být uděleno fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města. Obě vyznamenání uděluje Zastupitelstvo města Turnov.

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA:
(ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)
► 13. 11. 1911 – uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity, který zastupoval Turnov na sněmu království Českého a zasloužil se o zřízení střední školy v Turnově.
► 11. 5. 1916 – čestné měšťanství uděleno továrníku Josefu Boháčkovi za práce na poli průmyslu a hospodářství, čestné měšťanství uděleno také císařskému radovi Františku Šlechtovi za práce na poli průmyslu.
► 9. 8. 1918 – jmenován čestným měšťanem spisovatel Alois Jirásek.
► 19. 12. 1918 – jmenován čestným měšťanem prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
► 28. 10. 1919 – přiznáno čestné občanství dr. Edvardu Benešovi, ministru zahraničních záležitostí (na základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze dne 21. září  1939, podle něhož měly být odstraněny jakékoliv památky na dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení ze dne 28. 10. 1919 zrušeno městským zastupitelstvem v Turnově 21. prosince 1939, obnoveno bylo 17. května 1945).
► 29. 3. 1920 – čestnými občany jmenováni univerzitní profesoři Josef Šimák a Josef Pekař.
► 12. 4. 1938 – čestným občanem jmenován člen zemského výboru, továrník František Smejkal z Poličky, který se zasloužil o výstavbu nemocnice.
► 10. 5. 1938 – čestným občanem jmenován PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda.
► 24. 5. 1945 – čestným občanem jmenován prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k Turnovu a Českému ráji, za neochvějnou víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, Masarykovi a Leninovi. (Turnov byl prvním českým městem, kde Zdeňku Nejedlému bylo přiznáno čestné občanství. Později je obdržel i v rodné Litomyšli.)
► 13. 12. 1945 – čestné občanství uděleno diviznímu generálu Aloisi Liškovi, veliteli Vysoké školy vojenské, rodáku ze Záborčí u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády československé v Anglii. (Plenární zasedání 11. července 1949 čestné občanství odňalo.)
► 1945 – čestné členství Daliměřic bylo uděleno veliteli ruských partyzánů Feodoru Kotovovi.
► 20. 11. 1946 – čestné občanství města uděleno ak. mal. Karlu Vikovi.
► 20. 11. 1946 – čestnými občany města Turnova jmenováni předseda vlády Klement Gottwald a jeho náměstci dr. Petr Zenkl, dr. Msgre. Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného Národního shromáždění Josef David. (9. dubna 1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jímž bylo uděleno čestné občanství města Turnova Msgre. Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny. Na programu jednání plenárního zasedání 11. července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra, a sice, že není pravda, že Josef David opustil území republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství odňato toliko div. generálu Aloisi Liškovi, který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.)
► 24. 5. 1948 – čestnými občany města Turnova jmenováni ministr národní obrany armádní generál Ludvík Svoboda a náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček.
► 8. 5. 1965 – čestnými občany města jmenováni partyzáni Andrejev  a Krutějev.
► 26. 9. 1970 – čestnými občany Turnova jmenováni kapitán donských kozáků, odbojový pracovník a partyzán na Turnovsku Karpovič Ivan Pikalov a jeho syn generálporučík Vladimír Karpovič Pikalov.
► 20. 1. 1983 – čestným občanem jmenován Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let obětavě pomáhal při plnění volebního programu NF, pomáhal při zabezpečování řady kulturních i politických akcí a utužoval přátelství mezi našimi občany a občany SSSR.

28. října 2002 bylo podle nových pravidel uděleno čestné občanství Turnova Bohuslavu Janu Horáčkovi in memoriam.
► 28. října 2003 bylo čestné občanství uděleno Sergěji Solovjevovi a Václavu Šolcovi.
► 28. října 2004 bylo čestné občanství uděleno prof. Jaromíru Horáčkovi a navráceno bylo diviznímu generálu Aloisi Liškovi.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.