CENA VODNÉHO A STOČNÉHO HÝBE VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM

0

V poslední době se ve většině domácností Turnovska hodně diskutuje nad stále vzrůstající cenou vodného a stočného, která je v našem regionu jedna z nejvyšších v republice. Na toto téma před několika dny jednali zastupitelé města na pracovním (neveřejném) zasedání, a podle kuloárů to bylo jednání hodně, hodně vzrušené. Téma se bude projednávat i na veřejném zasedání zastupitelstva 27. února. Ještě předtím ale zve veřejnost na setkání na Střelnici starosta města Tomáš Hocke. Diskutovat na téma výše vodného a stočného a budoucnosti Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) sem budete moci přijít v pondělí 24. února od 17.00 hodin – koná se v kině Sféra. Přítomen by měl být i zástupce VHS Turnov Milan Hejduk.

Situace kolem VHS se poměrně vyhrotila, když zastupitelé za TOP 09 na předvánočním zasedání zastupitelstva prosadili tento bod na jednání. Dlouhodobě totiž kritizují nejen každoročně vzrůstající cenu vody, ale i vnitřní mechanismy fungování VHS. Hovořilo se i o možnosti vystoupení Turnova z VHS, kritizován byl postoj zástupců města v radě VHS, když dva ze tří těchto zástupců hlasovali v rozporu s usnesením zastupitelů pro zvýšení ceny pro rok 2014. Jedná se o exzastupitele Josefa Vojtíška (ODS) a Milana Hejduka, starosta Hocke hlasoval proti zvýšení vodného a stočného. Tomu zastupitelé města uložili na únorové zasedání předložit analýzu dopadů případného vystoupení města z VHS a analýzu možných změn stanov společnosti, aby Turnov, který zde má největší díl majetku, měl více rozhodovacích pravomocí.

O to více budou diskuze na Střelnici 24. února a veřejné zasedání zastupitelstva 27. února zajímavé a všichni, koho toto téma zajímá, by si tato dvě setkání neměli nechat ujít. Jsou to samozřejmě i otázky navýsost politické, letos na podzim se konají komunální volby a bude dobré sledovat postoje jednotlivých uchazečů (a stran) o zastupitelské mandáty.
Už jen hodnota existujícího majetku VHS je úctyhodných 4,23 mld. Kč ve vyjádření aktuální pořizovací ceny, účetní hodnota majetku je 2,25 mld. Kč. Turnov z toho má zhruba 37 %. O to zásadnější bude rozhodování o budoucnosti fungování VHS.

Podle předsedy rady sdružení Milana Hejduka je problémem VHS a tedy všech měst a obcí stáří existujícího majetku, jehož stav, bohužel, většinově nebije každodenně do očí, protože je umístěn pod zemí, či na okrajích měst a obcí. „Aby majetek jen nestárnul, musí VHS vkládat ročně nejméně 80 milionů korun, svých prostředků však má díky malému zůstatku z nájemného jen 30 milionů. V případě Turnova jsou roční nutné výdaje do majetku, aby nestárnul, a zůstal stejně opotřeben, 28 milionů,“ uvádí Hejduk. A jak dodává – postup VHS ve stanovování ceny je konzistentní dlouhé desítky let a je dlouhodobě naplánován s plným vědomím všech starostů.  Při koncesní přípravě byla starosty odmítnuta cílová namodelovaná cena 160 až 180 Kč, a připuštěn její maximální vývoj jen k hranici 120 Kč za m² v roce 2020.

n201402141829_zap_55_2014_dalimericeSETKÁNÍ V DALIMĚŘICÍCH
Cena vodného a stočného dominovala také setkání občanů se starostou Turnova Tomášem Hockem poslední lednovou středu. Sál daliměřické „hasičárny“ byl slušně zaplněn, přišlo zhruba sedm desítek lidí. V úvodu je starosta seznámil s aktuálními informacemi z chodu města (například kolem sportoviště v Maškově zahradě, rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici ad.), velmi rychle se ale diskuze přesunula do oblasti zájmu příchozích. Hovořilo se o probíhající výstavbě waldorfské mateřské školy v Hruborohozecké ulici, která bude dokončena letos o prázdninách, v místě dnešní zahrádkářské kolonie mezi „hasičárnou“ a severním obchvatem města vznikne v budoucnu nová bytová zóna, i o jejím uspořádání se zde hovořilo. Zmínka padla také o aktivitách v průmyslové zóně Vesecko, kde se mezi halami firem SFS a Kamax staví nový závod firmy Aminostar. Probíralo se nedávné měření emisí v Malém Rohozci. Občané se zajímali o kauzu Walderode, chtěli slyšet hlavně ujištění, že majitelé rodinných domků na pozemcích, které souvisí s restitučním požadavkem, se o svůj majetek nemusí obávat. Nemusí, a to i v případě vydání majetku, protože by náhradu řešil stát!
Obyvatele Daliměřic trápí také zápach z kanalizace v Bezručově ulici (již od rekonstrukce této ulice před několika lety), nepořádek u bývalého zahradnického areálu a také v podchodu pod silničním obchvatem. Občané se zajímali o rozšíření kompostárny v Malém Rohozci, nebo o výstavbu obchodního centra v areálu Šroubárny.
Co ale bylo pro setkání v Daliměřicích zásadní, byla diskuze o ceně vodného a stočného. Občané dávali najevo svoji velkou nespokojenost se současným stavem.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.