BUDOUCNOST GEOPARKU ČESKÝ RÁJ OHROŽUJE PRODEJ DRAHÝCH KAMENŮ A GEOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ

0

Vydali jste se dobrou cestou, za tři roky byla na území geoparku odvedena spousta dobré práce, ale je tu i několik velmi zásadních problémů. Máte dva roky na jejich vyřešení a potom budeme opět jednat, jestli Geopark Český ráj v síti zůstane, či nikoli. To je stručný závěr konference zástupců evropských geoparků UNESCO, která se konala v Českém ráji od 18. do 20. září.

Třídenní zasedání, které začalo ve čtvrtek 18. září v turnovské Obchodní akademii a Hotelové škole, pokračovalo pátečním výjezdem na Novopacko, sobotním uzavřeným jednáním opět v turnovské škole a večerní vernisáží v Muzeu Českého ráje, shrnula v rozhovoru pro Český rozhlas Sever a TvA Martina Pásková, pracovnice Ministerstva životního prostředí ČR, sekce ochrany přírody a krajiny.

„Ze zasedání bude publikována výsledná zpráva, koordinační výbor, kde jsou zástupci jednotlivých geoparků, zhodnotil tříletou práci obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj jako přínosnou, byly ale doporučeny oblasti, kde by se činnost měla zlepšit,“ uvedla Martina Pásková. Například má být dán větší důraz na geologické dědictví než třeba na podporu kulturních aktivit. Objevilo se i velmi kontroverzní téma, které prý bylo bouřlivě probíráno již při samotné nominaci Českého ráje na geopark UNESCO, a sice prodej geologického materiálu.

„Není to problém pouze Českého ráje, kde je dlouholetá tradice šperkařství a zpracování drahých kamenů, téma rezonuje i v jiných geoparcích v Evropě,“ vysvětluje Pásková. Síť geoparků má několik hlavních cílů a jedním z nich je ochrana geologického dědictví. Ta je v chartě evropských geoparků ustanovena tak, že nemá docházet k prodeji a ničení žádného geologického materiálu. Tato věta vyvolává stálé diskuse na téma, co to vlastně geologický materiál je, protože, půjdeme-li do důsledku, tak geologickým materiálem je i zdivo a nafta…

„Je to opravdu složité a ani v koordinačním výboru sítě geoparků na věc nepanuje jednotný názor. Shoda je v tom, že by vše mělo být podrobně vymezeno a přesně pojmenováno. K tomu ale zatím nedošlo. Pouze platí dohoda, že se geologickým materiálem, který by na území geoparků neměl být předmětem zpracování a prodeje, myslí zejména fosílie, minerály a drahé kameny,“ říká Martina Pásková.

Jenže třeba právě v Turnově je staletá tradice kamenářství a šperkařství, přímo v muzeu jsou „geologické“ materiály prodávány, je tu i přímý rozpor s mezinárodní chartou geoparků, kde se mluví o podpoře rozvoje místní komunity a posilování kulturní identity a na druhou stranu je toto popíráno.

„Předpokládám, že v nejbližší době v Českém ráji vznikne široká diskuse všech, kteří se kamenářstvím a šperkařstvím živí. A nejen jich. Snaha o vystoupení ze sítě geoparků tu ale podle mého názoru nevznikne. Vnímám, že lidé jsou zde nesmírně hrdí na to, že Český ráj je geoparkem UNESCO. Vše samozřejmě závisí na samotné obecně prospěšné společnosti, která Geopark Český ráj řídí. Záleží na ni, jak bude diskutovat s odbornou i laickou veřejností, jak se k problému postaví,“ uzavřela Martina Pásková s tím, že řešení se nabízí hned několik. Z diskuse v regionu může vyplynout, že některé materiály se opravdu přestanou prodávat, může dojít i na to, že některé subjekty, které geologické materiály prodávají, přestanou být partnery společnosti Geopark Český ráj o.p.s.

Zásadní téma je otevřeno, zapadnout by ale neměla ani informace o tom, že zástupci z jiných atraktivních oblastí Evropy náš kraj spontánně vnímají jako krajinný a geologický fenomén mimořádného významu. I z tohoto pohledu bude důležitá nadcházející komunikace v regionu i třeba tlak na vrcholné instituce, aby byl brán zřetel nejen ke krajině, ale i k tradičním hodnotám, které v ní vytvářejí po staletí lidé. Jak Martina Pásková už mimo vlastní rozhovor připustila, síť evropských geoparků UNESCO je poměrně mladá, první geoparky vznikly před osmi lety. A jako každá „mladá“ organizace má také právo na to se vyvíjet…

200809211910_zap_413_08_geo

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.