ZÁMĚR VÝSTAVBY SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ II SE ZAŘAZUJE MEZI PRIORITY MĚSTA

0

Na svém březnovém veřejném zasedání se turnovští zastupitelé zabývali záměrem výstavby nové sportovní haly v Turnově II, která vznikne přestavbou stávající sportovní haly TSC. Nová hala by měla doznat zásadního rozšíření, takže by se tu mohla odehrávat i vrcholná sportovní utkání, součástí by měla být profesionální lezecká stěna. Odhadované náklady jsou zhruba 120 mil. Kč, město bude žádat o dotaci Národní sportovní agenturu, která by mohla přispět až 50 miliony korun. Jak na zasedání při této příležitosti zaznělo, bude třeba stanovit nové priority, město má kromě této haly připraveny ještě tři další velké projekty, a to dostavbu divadla, výstavbu knihovny a domů s pečovatelskou službou v ulici 5. května.

Navržená přestavba haly TSC je již čtvrtou variantou řešení celého prostoru, která postupně vzešla z připomínek pracovní skupiny a komisí rady města. Hala byla postavena v 80. letech minulého století a čeká ji zásadní rekonstrukce. A protože město potřebuje další sportoviště, bylo přikročeno k její radikální přestavbě. Nové rozměry umožní na ploše 26 x 46 metrů provozování všech sálových míčových sportů (stávající hala má rozměry 18 x 36 metrů). Navazující provozní objekt zůstane s drobnými dispozičními změnami zachován. Součástí haly má být i lezecké centrum.

Podle hrubého odhadu se náklady pohybují na úrovni 90 mil. Kč bez DPH, k tomu je třeba připočítat ještě venkovní úpravy a nové inženýrské sítě, takže náklady se celkem vyšplhají na 102 mil. Kč bez DPH. Město chce na stavbu požádat o dotaci z Národní sportovní agentury, která může být udělena až do výše 70 % celkových způsobilých nákladů, maximálně ale jen 50 mil. Kč. O investiční dotaci bude také město žádat Liberecký kraj. Žádost musí být podána do června příštího roku, podmínkou je kromě projektové dokumentace i stavební povolení. Ke stavbě by tedy mohlo dojít již v roce 2023, když se městu podaří zajistit zbylé peníze na stavbu.

Podle starosty Tomáše Hockeho prošel záměr poměrně náročným vývojem, nyní je předkládán ve dvou variantách. Jedna je včetně lezeckého centra. Kromě vlastního sportoviště se podle starosty rozhoduje i o kvalitě veřejného prostoru. „V rámci dispozice haly jsme se snažili naplnit požadavky Národní sportovní agentury a praktické připomínky zástupců Městské sportovní Turnov a TSC Turnov. Navrhované řešení dokonce umožňuje a dává naději pro velmi zajímavé zázemí turnovským lezcům. Zvlášť pro horolezce je to velká motivace pro výchovu nových generací, což je tradice, která naše město a Český ráj proslavila.“
Řešen je také veřejný prostor s propojením přirozených tras pro pěší, navrženo je „zklidněné“ propojení ulic Alešovy a Brigádnické. Bude zde i zázemí pro přiléhající atletický ovál pod střední školou.

Studie budoucí podoby současné haly TSC

V diskuzi zastupitelů Lukáš Bělohradský z ODS konstatoval, že vznik sportovní haly v Turnově II, kde je velká kumulace obyvatel města, je krok správným směrem, ještě by tu měla vzniknout plnohodnotná základní škola. Co je ale zásadní, jsou náklady na stavbu, a zastupitelé by se na pracovním zasedání měli pobavit o tom, který z velkých investičních záměrů by měl být prioritní. Také podle zastupitele Jaroslava Knížka (ANO 2011) je částka, kterou by na záměr mělo přispět město z rozpočtu, příliš vysoká.
Na zasedání zastupitelů vystoupil i starosta sokola Milan Hejduk. Jak řekl, přestavbu haly se těžko podaří uskutečnit bez dalšího většího zadlužení města. To má před sebou kromě velkých investic na řešení další věci, jako jsou doprava, úprava Koňského trhu, ze sportu oprava fotbalového stadionu, chybí peníze na rozvoj Maškovy zahrady a další. „Město bude na projekt doplácet zhruba 70 miliony, ale málo se o tom diskutuje, záměr neprošel sportovním výborem ani komisí, přinejmenším by se měla řešit rekonstrukce po etapách,“ uvedl Hejduk. Starosta Hocke vysvětlil, že vznik tohoto nového sportoviště zapadá do nedávno přijaté koncepce sportu schválené zastupitelstvem, a kdyby se měla opravit vlastní hala, je logické, že se neopraví ve stávajících malých nevyhovujících rozměrech. Větší sportoviště v místě koncentrace škol a obyvatel města dává logiku.

Předloženou architektonickou studii rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově II schválilo 18 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. Záměr je tak posunut do další etapy.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.