VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE V TURNOVĚ V ROCE 2018

0

Letošní rok bude opět z pohledu rozpočtu Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) investičně velmi významný. Rozpočet obsahuje na území města mnoho různorodých akcí za 116 mil. Kč. Na tak významné investiční potřeby bylo nutné mimo vlastních zdrojů seskupit peníze z více stran – z dotačních prostředků města, sousedních obcí, Libereckého kraje a zejména z evropských zdrojů z Operačního programu Životní prostředí (46 mil. Kč). Díky úspěšné spolupráci se všemi dotačními partnery můžeme naštěstí již na počátku roku konstatovat, že je letošní financování všech našich aktivit plně zabezpečeno.

V průběhu ledna se už naplno pracuje na intenzifikaci úpravny pitné vody v Nudvojovicích, která obsahuje mimo jiné i sanaci všech zdrojů pitné vody a rekonstrukci přívodního potrubí mezi vrty a úpravnou. Nudvojovice jsou druhým hlavním zdrojem pitné vody v Turnově, a proto jde o naprosto klíčovou akci pro každodenní bezproblémový chod města a sousedních obcí. Dílo skončí letos v listopadu a celkové výdaje na něj budou 47 mil. Kč.

V březnu se začne pravděpodobně největší letošní stavba s veřejných peněz na Turnovsku, a to v prostoru průmyslové zóny na Vesecku a v Ohrazenicích. Za 72 mil. Kč chceme odstranit mírně nadlimitní hodnoty manganu z vodovodní sítě v přilehlých lokalitách. Nově budou postaveny zásobní vodovodní řady do firem v průmyslové zóně a od nich nové přivaděče až k centrálním vodojemům v Ohrazenicích. Dva velké i důležité vodojemy projdou úplnou rekonstrukcí a současně vedle nich bude postaven jeden nový věžový, který se stane určitě architektonicky zajímavým dílem. Složitá investice skončí až v polovině příštího roku obnovou komunikací.

Třetí náročnou investicí bude první část rekonstrukce sítí v zadní části Nádražní ulice a v navazujících Ohrazenicích. Tam vyměníme v termínu od března do konce letních prázdnin vodohospodářské sítě, aby v příštím roce mohl Liberecký kraj zcela přeměnit vozovku a chodníky. A až poté se společně přesuneme do složité oblasti podjezdu směrem na Přepeřskou ulici.

Dlouhodobá spolupráce s vedením města a Libereckým krajem pak ještě letos přinese kompletní proměnu Přemyslovy a Palackého ulice, práce proběhnou i na Károvsku. Jako každoročně máme také naplánováno mnoho projekčních aktivit, abychom si připravili investice do dalších let – s městem budeme mimo jiné připravovat proměnu ulic Komenského, Markovy, Boženy Němcové, Trávnice a Konělup, části Sobotecké ulice a komunikací na Výšince, nebo také jedné části Havlíčkova náměstí.

Z provozních zajímavostí bychom chtěli společně se zástupci SčVK, a. s., který je naším provozovatelem majetku, pomoci obyvatelům s vyřešením likvidace centrálního septiku v Čisté ulici nebo modernizovat kogenerační jednotku na ČOV. Vyměníme také nejhorší kanalizační poklopy v důležitých komunikacích, stovky vodoměrů a zmodernizujeme dálkový systém ovládání u několika vodárenských objektů.
(Zdroj: TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.