VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2021 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VHS TURNOV

1

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,88 %.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 3,35 % a stočného ve výši 4,42 %.

2. Celková cena (m³) pro rok 2021
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 51,17 Kč a stočné na hodnotu 51,05 Kč. Celková součtová cena proto činí 102,22 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,82 Kč, a to z 98,40 Kč v roce 2020.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 112,45 Kč, z toho je vodné 56,29 Kč a stočné 56,16 Kč.

3. Východiska pro projednávání cenové úpravy
Východiskem ke stanovení ceny 2021 opět zůstala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě je stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl má být získán z jiných zdrojů (vnější dotace + obecní, nebo městské rozpočty). V průběhu letošního roku jsme také reagovali na květnové snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného z 15 % na 10 %.

Nejdůležitějším vlivem však byl výsledek koncesní soutěže na provozování našeho majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let. Otevřené konkurenční prostředí přineslo opět velmi výhodnou vítěznou nabídku na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Nabídka firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., navázala na velmi výhodné hodnoty z končícího prvního desetiletého vztahu a tím potvrdila správnost naší zvolené koncesní cesty k výběru samostatné a kvalitní provozní společnosti.

Z očekávaných vybraných 210 mil. Kč tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2021 víc jak polovina (108 mil. Kč) nám, vlastníkům, formou nájmu na obnovu existujícího vodohospodářského majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic. A přitom se podařilo naplnit základní stanovený cíl, aby výše ceny vodného a stočného byla dokonce o 0,70 Kč nižší než ve stejném období loňského roku.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že se stále nedaří kvůli přímému a výraznému dopadu na výši ceny vodného a stočného navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. Navíc se postupně stává novou nepříjemnou skutečností, že máme daleko méně příležitostí získat dotační finanční prostředky, které každoročně doplňují nájem z vybraného vodného a stočného – náš základní příjem svazku. VHS Turnov bylo doposud jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Bohužel nám však postupně ubývají témata k čerpání dotací a směřování evropských dotačních zdrojů do vodárenství jde jiným směrem, než máme my naši strukturu majetku.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.

Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2021 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 150 objektů na vodohospodářských sítích.
Milan Hejduk, ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov

INVESTICE VHS V PŘÍŠTÍM ROCE:
* Turnov – dokončení rekonstrukce ČOV a obnova kanalizace v Markově ulici
* Semily – obnova sítí v Cihlářské ulici
* Rokytnice nad Jizerou – dokončení rekonstrukce ČOV
* Jilemnice – II. etapa obnovy sítí na sídlišti Spořilov
* Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu na průtahu městem pod náměstím
* Rovensko pod Troskami – dokončení rekonstrukce čerpací stanice Liščí kotce
* Chuchelna – II. etapa rekonstrukce vodovodu v centru obce
* Líšný – dokončení výstavby nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
* Ktová – obnova lokálních vodovodů
* Vyskeř – rekonstrukce vodojemu Za hůrou
* Benešov u Semil – I. etapa rozsáhlé obnovy vodovodů v obci
* Ohrazenice – I. etapa rekonstrukce vodovodu a dostavby nového tlakového pásma pod krajskými komunikacemi
* Benecko – zavedení vodovodu do lokality Mrklov a rekonstrukce posledních úseků vodovodního přivaděče Bátovka z Benecka do Jilemnice.
* V Turnově, v Lomnici nad Popelkou, v Rovensku pod Troskami a v Přepeřích budou zasíťovány pozemky pro individuální výstavbu.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Turnovští zástupci v RS VHS Turnov pro tento návrh navýšení nehlasovali!
    Byli ochotni podpořit pouze minimální navýšení 3 % a to pouze pro vodné, což je povinnost vůči SFŽP a dotačním titulům na Úpravnu vody v Nudvojovicích a Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.