TURNOV VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

0

Turnov se v letošním roce ocitl ve víru oslav u příležitosti 100 let od založení československého státu. Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž – zachycení sváteční atmosféry u příležitosti 100 let výročí republiky. Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou věkových kategoriích. Svým pojetím připravte fotografii, která představí osmičkový rok, oslaví svobodu a patriotismus. Fotografovat můžete například inspirativní osobnosti, místa v Turnově v proměnách, oslavy 100. výročí, oslavy republiky, svobody a vlastenectví. Je možné použít různé techniky včetně koláže dobových obrázků. Soutěžící se také může zaměřit na symboly svobody a vlastenectví. Cílem soutěže je probudit v sobě turnovského patriota. Kreativitě ani neotřelým nápadům se meze nekladou.

Kategorie:
* Děti a mládež do 18 let.
* Dospělí.

Pravidla soutěže:
* Každý fotograf může zaslat do soutěže jeden snímek.
* Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve formátu jpg.
* Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně autorský a bude označen názvem.
* V případě použití dobových materiálů je nutné uvést zdroj včetně souhlasu s použitím.
* Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
* Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí se zadaným tématem, nebudou u nich uvedeny požadované údaje nebo fotografie s neetickým obsahem, opatřené vulgárním nebo jinak pohoršujícím popiskem.
* Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení, věk (rok narození) a adresu.
* Termín uzávěrky soutěže je 31. října 2018.
* Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi licenci k užití fotografií za účelem propagace města Turnova, a to ke všem známý způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
* Snímky budou zaslány elektronickou poštou s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ – ROK 2018.
* Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Své snímky zasílejte nejpozději do 31. října 2018 na e-mailovou adresu: a.supikova@mu.turnov.cz.
Po ukončení soutěže vybere porota složená ze zástupců města a pozvaných odborníků vítězné snímky, které budou odměněny věcnými dary. Fotografie budou také zveřejněny na webových a Facebookových stránkách města a v dalších médiích.
(TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.