TÉMA „DÁLNICE“ ČESKÝM RÁJEM JE OPĚT TADY

0

Zhruba 15 let dozadu – demonstrace, pochody proti dálnici, zjitřená veřejná projednávání záměru trasování budoucí rychlostní silnice z Turnova směrem na Hradec Králové. V první vlně protestů se spojili všichni ekologicky smýšlející lidé, protože trasa měla vést souběžně se stávající I/35, tedy údolím Libuňky pod Valdštejnem a poté přímo pod Troskami. Protesty byly tak silné, že se o záměru rychlostní silnice na nějakou dobu přestalo úplně mluvit. Poté byly na stole varianty severní a jižní – severní měla vést až těsně nad Semily, jižní měla Český ráj obejít kolem Kněžmostu. Také několik variant průchodu Turnovem se nabízelo, byl to třeba tunel pod Výšinkou, nebo přemostění doláneckého údolí.

Tohle vše je za námi, trasa rychlostní silnice se potom ustálila na roky zamýšlené variantě tzv. jižního obchvatu města, tedy z Ohrazenic mezi Sklářskými strojírnami a sídlištěm Přepeřská, pod Nudvojovicemi přes Jizeru a potom podél Libuňky pod Pelešany (zde 900 metrů dlouhým tunelem) a dál na Kyselovsko. Odtud je trasa naznačena směrem k Sekerkovým Loučkám a k Volavci a zadem k Rovensku pod Troskami, kde by u Žernova měla být velká mimoúrovňová křižovatka s odbočením na Semily, což částečně řeší i tranzitní dopravu centrem Turnova. Rovensko by mělo být rychlostní silnicí obejito buď na straně Boreckých skal a ke Ktové, nebo z druhé strany směrem na Sýkořice a Liščí Kotce. Za Újezdem pod Troskami se má trasa opět přiblížit současné I/35.

Jedna z variant obchvatu Rovenska pod Troskami

Nyní nás na téma tzv. kapacitní silnice S5 – silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice čeká další kolo jednání. V srpnu letošního roku byla zveřejněná dokumentace EIA (Environmental Impact Assessment), která posuzuje stavbu z hlediska vlivů a koncepcí na životní prostředí. Dotčené obce a veřejnost se k materiálu mohly vyjádřit do konce září.
„Následně ministerstvo životního prostředí zajistí zpracování posudku k dokumentaci EIA a vypíše veřejné projednání, pravděpodobně samostatně v Libereckém a Královéhradeckém kraji. K tomu by mohlo dojít odhadem někdy kolem Vánoc,“ nastínil Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města turnovské radnice.
Proces posuzování vlivů záměru silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude ukončen vydáním stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) a zveřejněním stanoviska na úřední stránce dotčeného kraje. Až po ukončení procesu EIA zadá investor (ŘSD ČR) zpracování dokumentace pro územní řízení.

Turnovská radnice podrobí dokumentaci EIA analýze, zda řeší veškeré detaily, které by mohly mít do budoucna vliv na život obyvatel Turnova a okolí. „Rádi bychom uplatnili co nejvíce relevantních připomínek. Řešíme například délku protihlukových stěn, délku tunelů, maximální vedení komunikace v zářezu, etapizaci výstavby, ochrannou zeleň či šířkové uspořádání výsledné komunikace,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Dokumentace předpokládá výstavbu komunikace v letech 2030-2040. Město Turnov letos na podzim provedlo výsadbu ochranné zeleně v blízkosti sídliště Přepeřská, na pozemku, který pro tento účel vykoupilo.

Na zářijovém veřejném zasedání téma znovu otevřel zastupitel Michal Kříž s požadavkem na posun názoru města v šířce komunikace procházející městem, resp. po trase tzv. jižního obchvatu. Až bude rychlostní silnice zprovozněna, podle něho nebude kapacitně navržený střídavý trojpruh stačit, město by mělo požadovat rovnou výstavbu čtyřpruhu. Starosta města Tomáš Hocke připomněl dřívější silné občanské protesty i fakt, že souhlasem s vedením rychlostní komunikace jižním obchvatem a jejím zapracováním do územního plánu mohlo město vypustit z územních rezerv variantu tunelu pod Výšinkou. „Byly to desítky jednání, než se všichni shodli na křehkém kompromisu a není vyjednáno ani nic jiného, a já bych velmi nerad, aby byla křehká dohoda rozbita. V konečném důsledku by to znamenalo, že silnice, která se možná začne stavět po roce 2030, se začne stavět nejdříve v roce 2050 a my nebudeme i nadále mít v Turnově vyřešen tranzit na Semily,“ uzavřel starosta Hocke.

(TvA s využitím TZ města Turnov)

Obsáhlou dokumentaci k výstavbě silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice najdete na webových stránkách města ZDE:
https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/dopravni-a-rozvojove-studie/silnice-i-35-turnov-ulibice.html

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.