SVĚT, KDE NEVŠEDNÍ KRYSTALICKÉ MATERIÁLY ZLEPŠUJÍ KVALITU ŽIVOTA

0

Relativně se moc neví, že v Turnově sídlí jedna z mála ryze českých technologických společností a že zde mj. vznikají technické výrobky, které usnadňují práci světovým výrobcům mikročipů, nebo přístroje umožňující zjistit složení vzorků hornin při geologickém průzkumu.

Turnovský CRYTUR je společností s velkým podílem vlastního vývoje a inovací a svým působením navazuje na dlouhou tradici pěstování a opracování krystalů v Turnově. Společnost dnes disponuje unikátním kombinovaným know-how a špičkovým technologickým zázemím pro vývoj a výrobu opto-elektronických celků pro použití, která zůstávají běžnému člověku tak trochu skrytá, a i díky kterým si například můžeme kupovat stále rychlejší a vyspělejší elektroniku.

Klíčovou komponentu velké části produkce společnosti tvoří monokrystaly, které jsou zde pěstovány v přesně definovaných podmínkách. Tyto krystaly slouží buď jako zdroj laserového záření, jako scintilátory, nebo jako optický konstrukční prvek. Laser není dnes ničím nepředstavitelným, ale co je to scintilátor? Zjednodušeně lze říci, že scintilační krystaly mění neviditelné ionizující záření na viditelné světlo – posvítíme-li tedy na scintilátor například rentgenovým zářením, pak se takový krystal rozzáří. Takto vygenerované světlo je následně možné detekovat a získat potřebná data, nebo například obrazový výstup při zkoumání vzorku elektronovým mikroskopem. Scintilátor je s trochou nadsázky vlastně takovým „okem přístroje“.

Právě scintilátory tvoří srdce moderních opto-elektronických celků, které se v Cryturu montují v tzv. čistém prostředí, a kromě krystalů jsou pro jejich správné fungování potřeba také velmi přesné mechanické (kovové, keramické či plastové), díly a elektronické součástky. Ani tyto díly Crytur nenakupuje, ale vyrábí je sám tak, aby byl konečný celek co nejefektivnější. Vznikají tak špičkové malosériové výrobky, díky kterým je například získáván obraz v elektronové mikroskopii, jsou zjišťovány podrobné informace o nalezištích nerostných surovin při geologickém průzkumu, nebo také detektory, které přispívají k rychlejší a přesnější kontrole kvality v potravinářství, nebo zajišťují data pro vyhodnocení kvality mikročipů v polovodičovém průmyslu.
Samotné scintilační krystaly se uplatňují i ve vědě. Některé detektory na urychlovačích částic jsou zčásti tvořeny prstenci právě ze scintilačních krystalů a skrytě přispívají i k takovým objevům, jako byl nedávný objev nové částice hmoty – Higgsova bosonu. Lze tedy bez nadsázky tvrdit, že krystalické materiály a detekční celky, které opouštějí Crytur, svým způsobem skrytě a nenápadně přispívají ke zvýšení kvality života kolem nás.

Oblast, ve které Crytur působí, poskytuje neustálý prostor pro inovace, a to nejen v oblasti detekce, ale také v oblasti daleko civilnější – v osvětlovací technice. Světelné zdroje a moduly, které využívají monokrystal jako prvek pro změnu barvy světla, představují zásadní inovaci v oblasti vývoje světelných zdrojů. Umožňují vytvářet menší a kompaktnější zdroje světla založené na LED a laserových diodách a posouvají tak hranice například ve výkonných bodových světlometech nebo projektorech.

Společnost CRYTUR, spol. s. r. o., působí v samém srdci Turnova. Sídlo společnosti najdete Na Lukách v sousedství autobusového nádraží, velká část výroby se postupně přesouvá i do nedávno zrekonstruovaného komplexu budov bývalé Preciosy v Koškově ulici vedle fotbalového stadionu. V Koškově ulici tak vyrůstá moderní CNC centrum, vývoj a výroba elektroniky a rozšiřuje se sem i pěstování monokrystalů.
Od 90. let minulého století, kdy společnost procházela relativně turbulentním obdobím, se počet zaměstnanců zvýšil téměř desetinásobně. Crytur dnes zaměstnává 330 lidí od vývojových pracovníků až po dělnické pozice. Každoroční stabilní růst obratu, který dosáhl za rok 2021 více než půl miliardy korun, dokazuje, že se jedná o perspektivního zaměstnavatele. V ocenění „Diamanty českého byznysu“ byla společnost Crytur dokonce vyhlášena jako nejperspektivnější společnost Libereckého kraje.
(PR)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.