STAVEBNÍ DENÍK II

0

Je v prázdninovém Turnově poměrně dost míst, kde probíhají intenzivní stavební práce, kromě Přepeřské ulice jsou to třeba rekonstrukce ulic Komenského a Boženy Němcové, aktuálně se pracuje v Hluboké ulici, ale třeba i na komunitním centru ve Skálově ulici a ZŠ v Mašově. Dokončována je stavba Alzheimer centra. Oslovili jsme proto starostu Turnova Tomáše Hockeho, aby se s námi opět jednotlivými staveništi prošel, abychom viděli posun od jarního stavebního deníku (ZDE).

ZPROVOZNĚNÍ PŘEPEŘSKÉ ULICE
V sobotu 11. července byly v této ulici položeny podkladní vrstvy asfaltu, v neděli 19. července by měl být položen asfalt v celé délce. „Stále platí, že Přepeřská ulice od viaduktu až do Přepeř by měla být zprovozněna v pondělí 20. července. Největší problémy jsou s mostkem u BRD KOVO, který byl při letošních intenzivních deštích několikrát vyplaven včetně techniky. Věřím ale, že se stavbařům vše podaří v termínu dokončit,“ shrnuje starosta T. Hocke s tím, že komunikace bude sice průjezdná, ale v některých místech budou ještě chybět chodníky. Práce na nich bude pokračovat dál. Zhruba na začátku září by se potom pracovníci stavební firmy měli přesunout do dolní části Nádražní ulice, kde proběhnou dokončovací práce v chodnících a v zálivech, budou položeny finální vrstvy asfaltu.

První asfalty v Přepeřské ulici

Mostek u BRD KOVO (stav 10. července)

OHRAZENICE
Také tady se intenzivně pracuje v úseku mezi nájezdem na průtah v horní části Nádražní ulice až po Pyrám. Do 20. srpna bude uzavřen sjezd z dálnice u bývalého autosalonu, nyní stavebnin. Kompletní rekonstrukce komunikace znamená i výstavbu nových chodníků. Ty stávající byly odstraněny, občané si zde stěžují, že v těchto místech nejsou vytyčeny trasy pro pěší.
Podle starosty Ohrazenic Františka Nováka je to komplikované faktem, že komunikace zůstala průjezdná a pro samotné stavbaře je to s potřebnou těžkou technikou velmi složité se do daného prostoru vůbec vejít. „To nejhorší je za námi, jsou téměř hotové obě půlky silnice a firma začíná postupně se stavbou chodníků ve směru od Nádražní ulice, budeme to muset do konce prázdnin vydržet. Odměnou bude nová komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení a dalšího mobiliáře,“ uvedl starosta Ohrazenic s tím, že dopravní situace by se tu měla zlepšit po zprovoznění Přepeřské ulice po 20. červenci.

V rámci rekonstrukce komunikace v Ohrazenicích zmizely i chodníky, pro pěší je to tu poměrně nebezpečné…

Staveniště v Ohrazenicích, práce probíhají za provozu

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U LIDLU
Že u supermarketu Lidl probíhá stavba nové autobusové zastávky, si každodenně všímají motoristé. A protože naproti ní vzniká sjezd do budoucí nákupní zóny, znamená oboustranné zúžení občasné komplikace na mezinárodní silnici. Nová zastávka má být dokončena v červenci, první autobusy tady budou zastavovat ale až od 28. srpna. Podle vedoucího odboru dopravy turnovské radnice Pavla Vaňátka zde budou zastavovat linky městské hromadné dopravy – oblíbený „Plusák“ a linka z Pelešan. Od prosince se změnou jízdních řádů tu budou zastavovat i další spoje.

Zastávka u Lidlu je v podstatě hotová

KOMENSKÉHO ULICE
Probíhá kompletní rekonstrukce ulice. Hotové jsou vodohospodářské sítě včetně přípojek a propojek k rodinným domům. Postupně se začíná s finalizací podoby ulice, koncem měsíce se tu už objeví nové obrubníky a chodníky. Hotovo má být na konci září. „Zbývá dokončit ještě úsek od křižovatky s Opletalovou ulicí nahoru k Zelené cestě. V tuto chvíli na tyto práce nejsou peníze, co je ale nejdůležitější, chybí řádný průzkum a projektová příprava. Vrátit se sem budeme muset zhruba do dvou tří let,“ přibližuje starosta Hocke.

ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ
Od začátku června probíhá rekonstrukce ulice Boženy Němcové ve vilové čtvrti u nádraží. Na konci měsíce zde již nastoupí firma Colas CZ, která bude pracovat na finální podobě ulice a postupně nahradí společnost 1. Jizerskohorská stavební, která zde provádí rekonstrukci vodohospodářských sítí. Práce probíhají podle harmonogramu, hotovo má být na konci listopadu.

Dolní část ulice B. Němcové

MOST PŘES JIZERU
Vloni probíhala pod patronací Ředitelství silnic a dálnic ČR rekonstrukce poloviny vozovky hlavního mostu přes Jizeru na průtahu městem, letos se pracuje na druhé polovině. Kompletní most po rekonstrukci má být otevřen v září.

ZŠ MAŠOV
„V tuto dobu jsou prakticky dokončeny venkovní bourací práce, hlavní objekt byl zbaven všech možných přístaveb, jako byly šatny a toalety, dokončeno bylo podchycení stavby a položeny jsou pětimetrové základové pasy pro novou přístavbu. Stávající objekt byl celý odizolován. Práce probíhají se zhruba měsíčním předstihem,“ komentuje současnost v Mašově starosta Hocke.

ZŠ Mašov

ALZHEIMER CENTRUM
Stavba Alzheimer centra v ulici 5. května je prakticky dokončena, probíhají dokončovací práce. Na 30. července je stanoven první kolaudační termín. V září a v říjnu proběhne instalace nového nábytku, první pacienty centrum přivítá po 1. lednu 2021.

KOMUNITNÍ CENTRUM SKÁLOVA
Také zde probíhají práce bez větších problémů, stavba má být dokončena v únoru. Firma se ale chce vyhnout venkovním pracem v zimním období, takže i zde je harmonogram v předstihu.

BYTOVÁ ZÓNA NA HRUŠTICI
Zde probíhá v části nad Šetřilovskem zasíťování asi 20 pozemků pro individuální výstavbu. Stavební práce pozdržely četné vytrvalé dešťové přeháňky, které výkopovým pracem příliš nesvědčí.

V bytové zóně na Hruštici jsou připravovány nové pozemky k individuální výstavbě v části nad Šetřilovskem

ZATEPLENÍ PEČOVATELSKÉHO DOMU NA VÝŠINCE V GRANÁTOVÉ ULICI
Práce probíhají bez větších problémů, dokončeno má být 31. srpna.

ŠKOLY
Pracuje se na projektu modernizace škol, na který město obdrželo státní dotaci. V ZŠ v ulici 28. října probíhá stavba výtahu (výtah v ZŠ Žižkova byl již dokončen). Modernizovány jsou i učebny v jednotlivých základních školách. V Mateřské škole Zborovská vzniká speciální třída pro děti do tří let.

Aktuální stav výstavby pumptrackového sportoviště v Maškovce

REKAPITULACE
Léto po radikálních opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru, a v Turnově o prázdninách panuje poměrně čilý stavební ruch. Připomeňme ještě práce v Hluboké ulici, vzniká pumptrackové sportoviště v Maškovce, budován je nový chodník v Alešově ulici, do parku u letního kina byl sveden nevyužitý vodovod…
„Co jsme si dopředu nasmlouvali, musíme dokončit, koronavir nekoronavir. Za sebe jsem moc rád, že naprostá většina staveb probíhá bez problémů nebo s drobnými problémy, které jsou řešitelné. Myslím, že letos zase město posuneme o kus dál dopředu,“ uzavřel starosta Tomáš Hocke.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.