STAVBA NOVÉ KNIHOVNY JE O KROK DÁL

0

Je to jedno z dlouhodobých témat Turnova. Že stávající prostory Městské knihovny A. Marka v Jeronýmově ulici nevyhovují potřebám tohoto zařízení, se dlouhodobě ví. Objekt není bezbariérový, pořádání kulturních akcí ve stísněných prostorách je problematické. Když se na pořad o knížkách či na besedu do knihovny nahrnou dvě třídy dětí, nedostačuje hygienické zázemí a také padesát párů bot před dveřmi do dětského oddělení nevypadá moc komfortně. Knihovna už dávno není jen místem, kde se půjčují knížky – a díky za tuto bohulibou činnost – ale na počátku 21. století je, resp. má být především komunitním centrem vzdělanosti, kde se potkává čtenářství s dalšími obory lidské činnosti. A tohle provádět v současných prostorách knihovny nelze, nebo jen obtížně. Náklady na stavbu nové budovy jsou ale poměrně vysoké, proto ty letité diskuze.

Záměr výstavby nového objektu ve Skálově ulici v prostoru mezi zdí (plátnem) letního kina a rodným domem Antonína Marka Na Sboře je starý zhruba deset let, vždy zde ale byly „potřebnější věci“ – koupaliště, zimní stadion, opravy ulic… V posledních letech jsme byli svědky pokusů o umístění knihovny například v budově „hotelovky“ ve Zborovské ulici, což dnes po změně fungování školy již nebude možné, diskutovala se varianta upravit pro tyto účely budovu Střelnice, protože jistá podobnost zaměření těchto dvou institucí tady je. Zmiňováno bylo také staré kino na Trávnicích, či městský dům čp. 84 naproti muzeu, který bude na konci roku přestěhováním úřadu do právě rekonstruovaného „sirotčince“ ve Skálově ulici prázdný. Postupně všechny tyto varianty po prověření padly. Myšlenkově se vše vrátilo ke stavbě nového objektu ve Skálově ulici u letního kina. Radní města doporučili zastupitelům, aby byly zpracovány dvě studie, jedna pouze pro knihovnu, druhá společně pro knihovnu a Středisko pro volný čas Žlutá ponorka, která k záměru nově přistoupila. Jak na dubnovém veřejném zasedání turnovského zastupitelstva řekl ředitel knihovny Jaroslav Kříž, knihovna má v současnosti dva tisíce čtenářů, vloni uspořádala na čtyři stovky akcí, které navštívilo na 11 tisíc dětí a dospělých. Aktivity knihovny jsou různorodé, moderní prostory by si tedy zasloužila. Tomáš Zakouřil, ředitel Žluté ponorky, dodal, že činnost obou institucí se vhodně překrývá, jejich současné sídlo navíc technicky zastarává. Odhadované náklady na stavbu pouze knihovny jsou 45 mil. Kč, ve variantě s umístěním i druhé instituce 75 mil. Kč.

Snímek z jedné předchozí studie naznačuje místo umístění nového objektu knihovny ve Skálově ulici

…zde i s naznačenou stavbou

V diskuzi zastupitel Daniel Hodík nadnesl myšlenku, jestli je nová knihovna vůbec potřeba, protože je zde internet a stoupnou provozní náklady. Radní Eva Kordová, která je současně knihovnicí a dlouholetou zastánkyní stavby nové knihovny, připomněla zásadní funkci knihovny pro vzdělávání mladé generace, proto je tu potřeba vytvoření komunitního centra. Zastupitelé Josef Uchytil a Michal Loukota navrhovali zpracovat ještě třetí studii, a to úpravu bývalého kina na Trávnicích. Ta má ale soukromého vlastníka, který nicméně deklaroval ochotu o případném prodeji budovy městu jednat. Zastupitelka Šárka Červinková poukázala na předimenzovanou dopravu v centru s chybějícími parkovacími místy.

V závěrečném hlasování se pro tvorbu tří studií, tedy pro rozšíření o studii starého kina na Trávnicích, vyslovilo jen 12 zastupitelů, usnesení tedy nebylo schváleno. Návrh, aby vznikly jen dvě studie nového objektu ve Skálově ulici – jedna pro samotnou knihovnu a druhá pro knihovnu a současně i Žlutou ponorku – prošel 17 hlasy.
Jak doplnil starosta města Tomáš Hocke, nové studie by měly vzniknout do konce letošního září a v říjnu mají být projednány v příslušných komisích města. Další rozhodnutí bude již na novém zastupitelstvu, vzešlém z podzimních komunálních voleb. V ideálním případě by projektové práce probíhaly v příštím roce a stavba by mohla být zahájena na počátku nového desetiletí.

V roce 2020 oslaví turnovská Městská knihovna A. Marka 200 let od svého vzniku. Je to druhá nejstarší knihovna v České republice.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.