STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA REZIGNOVALI NA MÍSTA V RADĚ VHS TURNOV

0

Vodohospodářské sdružení Turnov, jeho současnost a budoucnost. Téma, které na pozadí ceny vodného a stočného, objemu investic a způsobu provozování vodohospodářského majetku hýbe politickou scénou současného Turnova již několik let. Ve čtvrtek 28. března na veřejném zasedání turnovského zastupitelstva proběhl jeden z dalších vrcholů. A určitě nebyl poslední, byť bylo hodně slyšet, že to, co se na zasedání stalo, má vést zejména k uklidnění situace v Radě VHS, kde se dva zástupci Turnova – starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) a místostarosta Jiří Mikula (PROTO) – dostali podle svých slov do patové situace. Proti nim stojí de facto všichni ostatní starostové, resp. zástupci členských obcí sdružených ve svazku VHS.

„Dlouhodobě vnímáme nesoulad názorů zástupců města v Radě VHS se zástupci ostatních členských obcí. Lišíme se v pohledu na tempo obnovování vodohospodářského majetku, změnu stanov i na výši vodného a stočného. Nedaří se nám přesvědčit ostatní alespoň o částečné akceptaci našich dlouhodobých cílů,“ řekl na zasedání zastupitelstva starosta Tomáš Hocke. Jak doplnil, šest let se v radě snažil některé věci posouvat, dohodnout například fixaci výše vodného a stočného, změnu v pohledu na investice a další. „V posledním roce cítím, že se mně to nedaří, dostávám se do izolace, je proto čas dát šanci novým lidem. Proto rezignuji na místo v Radě VHS,“ doplnil starosta. Z velmi podobných důvodů na místo v radě rezignoval i místostarosta Jiří Mikula, který se rozhodl současně rezignovat i na funkci neuvolněného místostarosty. „Snažil jsem se a stále se budu snažit hájit zájmy turnovských občanů v otázce vody, nemohu souhlasit například s kumulací funkcí ve vedení svazku a dalšími věcmi. V této otázce nepanovala ani shoda v koalici na radnici. Nyní mám za to, že je koalice jednotná a i nadále směřujeme ke společnému cíli,“ uvedl Mikula.
Svojí rezignací chtějí atmosféru ve VHS odblokovat k dalším jednáním. Na své místo v Radě VHS navrhli radní Josefa Uchytila (PROTO) a Zbyňka Miklíka (Piráti) a zastupitele Martina Hrubého (Nezávislý blok).

V následné diskuzi zastupitel Lukáš Bělohradský (ODS) zmínil své překvapení ze skutečnosti, že třetí místostarosta na radnici již není potřeba (ODS tuto skutečnost dříve kritizovala), starosta jako vrcholný představitel města by ale podle něho měl v Radě VHS zůstat. Totéž požadoval zastupitel Michal Kříž (ANO 2011). Podle Hany Maierové (Nezávislý blok) ale mají noví členové rady, kteří nejsou zatíženi předchozími jednáními, šanci nastolit nový tón diskuze.

K budoucímu směřování zástupců města ve VHS uvedl starosta Tomáš Hocke, že město i nadále usiluje o zachování stávající územní působnosti VHS, chce rozvíjet dobré sousedské vztahy se všemi členy sdružení. „V zájmu občanů města Turnova, za které jsme byli zvoleni, a v zájmu zachování výše vodného a stočného, které je jedno z nejvyšších v ČR, bychom rádi předložili a se všemi členy sdružení projednali návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku a vybrané výši vodného a stočného na území města. Nejde nám o absolutní převahu, ale o vyvážení hlasovacích práv,“ přiblížil Tomáš Hocke. Cílem je nezůstat za čtyři roky v první desítce regionů s nejdražším vodným a stočným v republice. Město chce aktivně diskutovat o budoucím modelu provozování vodohospodářského majetku na území VHS Turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní společnosti je ochotno investovat do společného podniku.
Na zasedání zastupitelů zaznělo z úst starosty i poděkování Milanu Hejdukovi za 25leté působení v čele Rady VHS.

V následném hlasování všichni přítomní zastupitelé (26, chyběl Ivan Kunetka) vzali na vědomí rezignace starosty a místostarosty z Rady VHS a v případě Jiřího Mikuly i rezignaci na místostarostu města.
Tři výše uvedené nové členy Rady VHS odsouhlasilo 20 zastupitelů, jeden byl proti a pět se jich zdrželo.
V tajném hlasování byl 18 hlasy zvolen radním Jiří Mikula (rezignací na funkci místostarosty post radního ztratil).

„Zastupitelstvo města ukládá novým členům Rady VHS nadále vyvíjet snahu o snížení tempa investic s termínem koncem roku 2019 a vyvíjet snahu o návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města s termínem konce roku 2020,“ s tímto zněním doporučení souhlasilo 21 zastupitelů, pět jich bylo proti.

DODATEK STANOV ZASTUPITELÉ NEPODPOŘILI
Na svém veřejném zasedání 28. února turnovští zastupitelé projednávali dodatek stanov VHS. Ten navrhuje zřízení dalšího výkonného orgánu VHS Turnov, a to ředitele svazku. Vedle něho by ještě fungovala rada sdružení v čele s předsedou Rady VHS a k tomu je tu ještě stávající ředitel(ka) sdružení. Většina zásadních pravomocí by přešla na nového ředitele svazku, nynější Rada VHS by měla spíše roli kontrolní. Zásadním požadavkem bylo oddělit manažerské a výkonné funkce ve vedení VHS. Ředitele svazku jmenuje a odvolává Rada VHS.

Tento dodatek schválily všechny členské obce VHS mimo Turnova. Pro přijetí dodatku se na únorovém zasedání vyslovila i Hana Maierová. „Protože jsem toho ve VHS v minulosti hodně zažila a nežiji ve vzduchoprázdnu, vnímám postoje starostů členských obcí ve VHS, mrzí mě, že se stupňuje napětí všech vůči Turnovu. Starostové menších obcí jsou s fungováním VHS spokojeni, máme kvalitní vodu i opravenou vodohospodářskou infrastrukturu. Schválením dodatku stanov vyšleme signál, že máme snahu o nápravu narušených vztahů,“ vysvětlila H. Maierová. Pro návrh, aby byl dodatek stanov schválen, se v únoru vyslovilo 13 zastupitelů, devět se jich zdrželo a dva byli proti. Pro přijetí dodatku hlasovala většina zastupitelů za Nezávislý blok, zbytek koalice – PROTO a Piráti – naopak souhlasili s návrhem místostarosty Jiřího Mikuly dodatek odmítnout. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Téma na březnové zasedání vrátil zastupitel Michal Kříž s tím, že je Turnov poslední, kdo dodatek neschválil.
V diskuzi H. Maierová připomněla své stanovisko staré měsíc s tím, že podle ní dodatek naplňuje představy Turnova o rozdělení funkcí ve VHS. Nicméně toto vedlo k rozsáhlé diskuzi i v rámci koalice na radnici, kde převážil názor, že by se nově zvolení zástupci Turnova měli podílet na urychleném zpracování kompletní změny stanov, kde by toto oddělení funkcí mělo být zahrnuto. Zároveň i ona poděkovala M. Hejdukovi za dlouholetou práci ve prospěch kvalitní vodohospodářské infrastruktury.

Pro schválení dodatku stanov VHS se na březnovém zasedání vyslovilo jen osm opozičních zastupitelů (ODS a ANO 2011), 14 jich bylo proti a čtyři se hlasování zdrželi. A protože podle stanov VHS musí v tomto případě dodatek schválit všechny členské obce, dodatek neplatí.

JAKÝ BUDE DALŠÍ VÝVOJ?
* Rada VHS se na svém zasedání 27. března vydala cestou vypsání koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku VHS Turnov.
* Zástupcem města Turnova v Radě VHS a jejím předsedou od 1. dubna nebude současný předseda Rady VHS Milan Hejduk. Předseda rady je totiž volen ze zástupců obcí v Radě VHS, a to Hejduk zvolením nových členů rady není.
* Rada VHS tedy na svém dubnovém zasedání bude muset zvolit nového předsedu. V kuloárech se hovoří zejména o místostarostovi Lomnice nad Popelkou Zdeňku Rajmovi, který v minulosti ve VHS pracoval a tuto problematiku tedy zná.
* Milan Hejduk jako vodohospodářský odborník bude pravděpodobně ve VHS pracovat dál v manažerské pozici.
* Město Turnov se po necelém půlroce vrací k modelu řízení v podobě starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) a dvou místostarostek – Petry Houškové (Nezávislý blok) a Jany Svobodové (nezařazené, zvolené za ANO). Jiří Mikula se má i nadále věnovat vodohospodářským otázkám z pozice radního.
* Téma VHS se na jednání turnovského zastupitelstva bude v nejbližších měsících vracet opakovaně, ať už je to právě zahajovaná rekonstrukce Nádražní ulice, prostoru viaduktu a Přepeřské ulice, noví členové rady VHS mají své kolegy pravidelně informovat o dění, zastupitelé se budou zabývat i koncesní smlouvou na provozovatele majetku VHS.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.