SNÍŽENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO – ÚPRAVA SAZBY DPH

0

Vodohospodářské sdružení Turnov vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za tisíc litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění platili od 1. ledna odběratelé na území VHS Turnov 113,16 korun včetně DPH.

Od 1. května 2020 však došlo ke změně výše sazby DPH z 15 % na 10 %. Proto od 1. května klesla cena vodného a stočného o zhruba 5 Kč na 108,24 Kč včetně DPH/m³. Pokles ceny pro obyvatele – neplátce DPH – přinesl dokonce nižší cenu vodného a stočného, než která platila na území svazku v roce 2019.

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo s jedním jednoduchým popisem – cena vody. Je důležité si uvědomit, že se jedná ve skutečnosti o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do desítek tisíc objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje ředitel svazku VHS Turnov Milan Hejduk.

VHS Turnov jako vlastník vodárenské infrastruktury a provozní společnost SčVK, a. s., se společně starají o 720 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a o 190 objektů na obou sítích, jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Z nich je zásobeno pitnou vodou 45 tis. obyvatel na území VHS Turnov.

Při stanovení vodného a stočného se již od založení řídí svazek obcí těmito zásadami: získat z prostředků vodného a stočného maximální podíl na obnovu a rozvoj zanedbaného vodohospodářského majetku, dodržení sociální únosnosti, solidární cena na celém území a zodpovědný a transparentní přístup řádného hospodáře.

(Zdroj: TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.