SE STAROSTOU TURNOVA O VÝZVÁCH NEJBLIŽŠÍCH LET I O JEHO BUDOUCNOSTI

0

Divadlo, nebo knihovna? Obchvat Turnova? Nákup pozemku na Koňském trhu, či bývalých uhelných skladů u nádraží? A co niva Jizery, dojde někdy na úpravu tohoto přírodního skvostu přímo uprostřed města? To jsou otázky, na které jsme hledali odpovědi se starostou Turnova Tomášem Hockem.

* Dlouho odkládaná rekonstrukce Základní školy v Mašově začne na jaře, jaká z dalších větších připravovaných staveb by měla nyní dostat přednost? Dostavba divadla, nebo nová knihovna? Nebo obojí?
Troufám, si tvrdit, že obojí. S přípravou divadla jsme dál, tam by už letos mohlo být k dispozici stavební povolení, novou knihovnu čekají projektové práce. A zatímco na dostavbu divadla asi nemáme šanci získat nějakou dotaci, na stavbu knihovny možná v dalším plánovacím období ano. Jinak ale stále vycházím z investičního potenciálu města, který je kolem 50 milionů korun ročně. Zhruba polovinu můžeme dát na větší investiční akci, zbytek na ostatní menší akce. A co nestačí, musí být kryto úvěrem.

Studie dostavby divadla

* Takže divadlo…
Moje představa je taková, že někdy v průběhu roku předstoupím před zastupitele a budu chtít znát jejich rozhodnutí, kterou stavbu preferovat, a současně ale neohrozit ani druhý projekt. Podle toho pak budeme dále postupovat.

Budoucí knihovna…

* Diskuzi o umístění knihovny považujete za ukončenou?
Ano, nová knihovna bude stát ve Skálově ulici. Již jsme vyslali signál vítězným architektům z Ateliéru A69 ohledně projektové dokumentace. Je tu ale ještě dost otevřených věcí, bavit se budeme o integraci promítacího plátna do budoucího objektu, větším začlenění do parku a dalších větších či menších drobnostech. Diskuzi o umístění knihovny jsme věnovali hodně času, musíme jít dál.

* Město by do svého majetku rádo získalo dva strategické pozemky, které jsou důležité pro další rozvoj dvou městských částí – pozemek na Koňském trhu a areál bývalých uhelných skladů u nádraží.
Je to tak. Obě lokality jsou ale nesmírně komplikované a nákup finančně náročný, až bych řekl, že nad našimi možnostmi. Proto se to také tak dlouho táhne. V případě Koňského trhu se jedná o strategické místo přímo v centru. Stav pozemků mě vůbec netěší. Se současným majitelem se snažíme už v několikátém kole jednat. Až najdeme kompromis a budeme vědět konečnou sumu, musí nákup schválit zastupitelstvo. Jsme vázáni skutečností, že cena by neměla být výrazně vyšší než je v místě a čase obvyklé, protože jinak bude nutné zpracovat další právní stanoviska, které takovou cenu dostatečně odůvodní. Obávám se, že cena bude skutečně vysoká.
Přitom by to bylo nádherné místo pro druhé centrum města s bytovými domy a malými obchody v jejich přízemích. Nesmíme ale zapomenout, že tam jsou ještě další vlastníci, kteří do toho budou mít co mluvit. Kdyby se nákup podařil, musíme se dohodnout s majitelem pily o přesídlení a vnímat zájmy dalších vlastníků.

* …a v případě bývalých uhelných skladů?
Tady jsem bohužel ještě menším optimistou. Dohoda s majiteli se nedaří. Nezbývá, než to stále zkoušet a zkoušet. Také v tomto případě jde o strategické území, pominu-li, jak tento areál hyzdí celkem už pěknou lokalitu u nádraží.

Koňský trh

* Jižní obchvat města. V poslední době se o něm moc nemluví.
Ale bude se mluvit. Aktuálně je dokončen koncept, který je připomínkován ŘSD a ministerstvem, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí v řádech měsíců zahájí projednávání a pak to bude opět veřejností velmi skloňovaná záležitost. Já se snažím naléhat na kompetentní, aby byl tento proces ukončen co nejrychleji a mohly být zahájeny práce na dokumentaci k územnímu řízení. Z pohledu města Turnova se stále pohybujeme ve stejných koridorech, které jsou dlouhodobě vytyčeny v územním plánu. Kromě rychlejšího spojení Turnova s Jičínem a Hradcem Králové bude tato komunikace také řešit tranzitní dopravu mimo náměstí.

* Na jaře by měla být hotova nová studie dopravy ve městě.
Ano, očekávám od ní, že bude specifikovat umístění odstavných parkovišť a nastíní, co by se stalo, kdybychom dopravu v centru města nechali nadcházející desetiletí v současném stavu. Pro mě to bude důležitý materiál, abych mohl jít na kraj a ŘSD apelovat na rychlé řešení tranzitní dopravy směrem na Semily. Zásadní je obchvat mimo město, pak myslím, že budeme moci radikálněji řešit dopravu v centru. Také doufám, že studie posune diskuzi o cyklodopravě.

Niva Jizery

* Divadlo, pozemky, doprava, starosta by měl mít vizi, co je za nimi, o čem se bude diskutovat za pět let.
Já myslím, že budeme ještě hodně dlouho řešit dopravní stavby. Podívejme se jen na současnost v Nádražní a Přepeřské ulici. O rekonstrukci se jednalo a připravovala se přes pět let. A to ji všichni zúčastnění chtěli! Před námi je obchvat města, který ne všichni budou chtít, ohromná rekonstrukce nádraží, a já doufám, že i sjezdy a nájezdy na průtah v Ohrazenicích a ve Fučíkově ulici. A co kamionová stání? Zatím jsme kamiony odsunuli na Vesecko, v regionu ale chybí velká odstavná plocha.

* Kdyby to ale bylo jen na vás?
Jeden z důvodů, proč tuhle práci dělám, a proč mně ty všechny problémy za to stojí, je veřejný prostor. To je moje malá radost, kultivace veřejného prostoru. Třeba jak se nám postupně mění park u letního kina, jak ve městě přibývají výtvarná díla. Další výzvou jsou městské sady na Šetřilovsku, založení nového sadu na Hruštici… Niva Jizery – nádherné území v centru města, všichni by si přáli její úpravu na odpočinkovou zónu. Dostaneme se k tomu vůbec někdy? Také se budeme v budoucnu muset věnovat Maškovce, říct, jaké sportoviště tam ještě chceme a kam by se areál měl dál posunout.
A ještě něco, mým snem je do Turnova přivést nadstavbu vyššího vzdělávání, máme tu dost středních škol, k tomu Crytur a TOPTEC, nějaká přidaná hodnota v podobě dalšího vzdělávání by Turnovu hodně slušela…
A drobnosti? Nemáme pořádné logo města, mohli bychom mít věž na radnici přístupnou veřejnosti, čeká nás revitalizace sídlišť na Přepeřské a na Výšince. A nesmíme zapomenout na nemocnici, tu budeme řešit v nějaké podobě stále. Letos péči o potřebné výrazně posuneme dokončením stavby Alzheimer centra.

Také se budeme v budoucnu muset věnovat Maškovce, říct, jaké sportoviště tam ještě chceme…

* Starostou jste sedmým rokem. Letos se budou konat krajské volby, půjdete do nich na kandidátce starostů, co výzva přijmout nějakou větší odpovědnost na kraji?
Ptá se mě na to hodně lidí, já většinou odpovídám, že starostování mě pořád ještě baví. V Turnově máme velké štěstí, že se daří přechody mezi jednotlivými zastupitelstvy, že nové zastupitelstvo nezbourá, co vykonalo předchozí, ale navazuje. Toho si nesmírně vážím a vnímám to napříč koalicí i opozicí. Není tomu tak ve všech městech. Navíc mám štěstí na kolegy, se kterými se mně dobře pracuje. V zastupitelstvu se i nadále budu snažit o co největší konsenzus, je to pro mě velmi důležité.

* Vysoká politika vás neláká?
V Turnově mě baví, že člověk vidí hmatatelné výsledky své práce a práce dalších lidí kolem. Čím výš, tím je to už více o vyjednávání, kompromisech. Pro mě je zásadní, aby měl Turnov odpovídající zastoupení na kraji, pokud možno ve všech politických uskupeních. A že už tady dlouho vyhlížíme svého poslance, to je pravda. Zatím ale nejsem myšlenkově tak daleko, abych o tom přemýšlel, rád bych zůstal starostou Turnova.

* Každý má nějaké místo či přátele, kde se nabíjí…
Čím jsem starší, tím víc vnímám kouzlo skautingu a společenství skautů obecně. Mám tu celoživotní kamarády, kteří zůstali kamarády i po tom, co jsem starostou, a nesplnil třeba jejich některá očekávání. To je pro mě cenné. A pak rodina, kolo, běžky, pořád ještě původní profese projektanta, kde se snažím, aby mně úplně neujel vlak (smích).

* Děkujeme za rozhovor.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.