S PŘICHÁZEJÍCÍM JAREM BUDOU ZAHÁJENY STAVEBNÍ PRÁCE, JAKO PRVNÍ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA PROSTORU PŘED BILLOU U NÁDRAŽÍ, NÁSLEDOVAT BUDE ULICE A. DVOŘÁKA

0

V březnu budou na některých místech Turnova zahájeny stavební práce, z nichž některé nás budou provázet po většinu roku.

ZÁVĚR REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
V pondělí 6. března bude zahájena poslední fáze revitalizace sídliště u nádraží – úprava prostoru mezi parkem T. G. Masaryka a supermarketem Billa. Zhotovitelem stavby je společnosti MIZERA-STAVBY, a. s. Stavební práce proběhnou ve třech etapách, každá v trvání dvou až tří týdnů.
Postup prací je volen tak, aby co nejméně omezoval pohyb osob, přístup k obchodům nebo průjezd parkovištěm. V první etapě budou upraveny povrchy v místě parkovacích míst pro invalidy a přímo před vstupem do Billy, pracovat se bude rovněž na menším úseku ve směru od dětského hřiště. U parkoviště před Billou bude umístěno mobilní oplocení, které zajistí průchodnost.
Ve druhé etapě bude provedena úprava prostoru od supermarketu Billa směrem k obchodu Barvy Turnov s vynecháním volného místa těsně před obchody, aby byl umožněn vstup. Tato etapa bude časově nejnáročnější s ohledem na ochranu zeleně. V poslední etapě dojde k předláždění plochy, která v předchozích fázích stavby poslouží ke vstupu do objektů. V průběhu jednotlivých etap bude vždy oploceno aktuální staveniště. V každé fázi bude zachován přístup do objektů, resp. k výdejnímu boxu Alza.
S dočasnými uzavírkami průchodu počítejte ve směru od dětského hřiště a ve směru ze Studentské ulice vedle obchodu Barvy Turnov, kde se od druhé etapy počítá s příjezdem techniky na staveniště. Dbejte pokynů pracovníků provádějící firmy. Podél staveniště se pohybujte se zvýšenou opatrností.
Rekonstrukce přinese rozšíření zpevněných ploch, doplnění veřejného osvětlení, osazení nových laviček, úpravu přechodu pro chodce i stání pro ZTP. Město Turnov na investici čerpá dotaci ze Státního fondu podpory investic. Celková cena díla je 6.631.799 Kč vč. DPH, z toho 2.415.843 Kč vč. DPH tvoří dotace ze Státního fondu podpory investic. Stavební práce mají být dokončeny ještě před začátkem letních prázdnin.

ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA
Hlavním investorem celkové rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka je VHS Turnov. Dojde k výměně vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek, opravě komunikace včetně podkladových vrstev a chodníků, zídek a schodišť, město Turnov bude financovat výměnu veřejného osvětlení. V současné době se ladí dopravní řešení přestavby, staveniště bylo předáno zhotoviteli – firmě Stavby Flamberg s. r. o. Zahájení stavebních prací je plánováno na 20. března, stavba bude probíhat v etapách směrem od spodní části, předpokládané dokončení prací je říjen 2023.

DURYCHOV
Byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, firmou Colas, a. s. Jedná se o rekonstrukci místní svažité komunikace v délce 327 metrů včetně odvodnění. Termín realizace je do 30. června 2023, aktuálně se pracuje na harmonogramu stavebních prací.

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA I/35 TURNOV-JIH
Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici je investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele stavby, do konce března by mělo být uzavřeno. Stavba v tomto měsíci tedy určitě nezačne.

 


ZOBOUSMĚRNĚNÍ NÁJEZDU NA I/35 V NÁDRAŽNÍ ULICI, RESP. V OHRAZENICÍCH

Investorem stavby je ŘSD ČR, dodavatelem bude společnost Colas, a. s. Termín realizace zatím není stanoven, ve druhém březnovém týdnu by měla proběhnout jednání o harmonogramu a plánovaných omezeních. V březnu se ještě s největší pravděpodobností nezačne.

(Zdroj: Marcela Jandová, tisková mluvčí města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.