S POKROKEM TECHNOLOGIÍ A DNEŠNÍ USPĚCHANÉ DOBY SE KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI DĚTÍ ZHORŠUJÍ, ŘÍKÁ TURNOVSKÝ LOGOPED

0

V poslední době odborníci tvrdí, že komunikační dovednosti dětí se zhoršují, jsou na tom hůře s výslovností, zásobou slov a jejich vyjadřovací schopnosti obecně jsou horší, než tomu bylo v minulosti. Tady je namístě pomoc odborného logopeda, čím dřív ho rodiče s dítětem navštíví, tím lépe. To ostatně v rozhovoru potvrzuje jeden z mála logopedů, kteří v Turnově působí – Petr Klus. Zeptali jsme se ho:

* Kolik v Turnově vlastně máme logopedů?
Co vím, tak se v Turnově nachází jedna klinická logopedka a dále mám povědomí ještě o jedné soukromé logopedce. Také vím, že Turnovští často navštěvují ordinaci klinické logopedie na Frýdštejně. Je možné, že logopedů zde působí víc, ale z doslechu ani webových stránek o nikom dalším nevím.

* Dá se nějak procentuálně vyjádřit, kolik dětí z celkové populace má problémy s vyjadřováním?
Průzkumy uvádí, že zhruba 40 až 50 % dětí v populaci má narušenou komunikační schopnost při příchodu do prvních tříd ZŠ. V logopedické branži se ví, že s pokrokem technologií a dnešní uspěchané doby se komunikační schopnosti dětí zhoršují. Často slýchávám od známých z mateřských škol, ale i od kolegů ze základních škol, že děti jsou na tom s výslovností hůř a hůř, a příčin je několik – ať už se jedná o nedostatečnou motoriku, vlivy prostředí nebo narušení dílčích funkcí mozku apod. I já sám v praxi vidím zhoršení.

Logoped při práci

* Jak rodič pozná, že dítě potřebuje logopeda? A poskytujete služby jen dětem, nebo i dospělým? – Tady si dovedu představit nějaký úraz či onemocnění…
Rodičovi laikovi by měl logopeda doporučit dětský lékař, popřípadě učitelka v mateřské škole. Ti by měli znát vývoj dítěte a potažmo i období, ve kterém by dítě mělo určité věci umět. Bohužel praxe je mnohdy taková, že to bývá podceňováno, ať už z řad odborníků, nebo rodičů. Nejlepší je, když si rodič není jistý, aby navštívil logopedickou poradnu a přesvědčil se, že je vše, jak má. V praxi se ale uvádí, že čím dřív dítě s narušenou komunikační schopností (NKS) přijde, tím lepší bude průběh případné nápravy.
Já konkrétně poskytuji logopedickou péči pro děti předškolního i školního věku, poradil bych si i s dospělým – nejčastěji tedy řeším dyslalie, což je nejčastější NKS v populaci.
Co se týká logopedie po úrazech – s tím zatím nemám žádné zkušenosti, takže bych doporučil spíše klinickou logopedii.

* V případě dětí, jak dlouho trvá, než vadu řeči odstraníte, a lze to vůbec? Třeba takové ráčkování, to je doživotní?
NKS je velice individuální záležitost, proto je vždy nutná správná diagnostika. Pokud se u osob s NKS neobjevuje vážná příčina, která by negativně ovlivnila průběh nebo výsledek terapie, věřím, že narušení odstranit lze. Když budu mluvit ze své praxe, například hláska R, což je velice obtížná hláska, lze zreedukovat během několika málo týdnů, popřípadě měsíců. Ale jak jsem řekl, terapie je velice individuální, proto je možné hlásku reedukovat i v horizontu let. Také záleží, zda hlásku reedukuje dítě, nebo dospělý. Každopádně si nemyslím, že by ráčkování muselo být doživotní záležitostí – chce to jen opustit komfortní zónu.

* Měl by se i člověk v dospělém věku nějak tímto tématem zabývat?
Pokud dospělého, který trpí NKS, jeho problém trápí, rozhodně by se neměl stydět nebo se bát vyhledat odbornou pomoc. Pomoc se dá poskytnout jak dětem, tak dospělým. U dospělých může být terapie jednodušší kvůli motivaci i jednodušší srozumitelností pokynů při terapii. Na druhou stranu, dospělý má narušení zafixováno již delší dobu, což samozřejmě může terapii ovlivnit.

* Pomáhá vám ve vaší práci moderní technika? Nebo se základ po desetiletí nemění? A může třeba nějaký moderní přístroj logopeda nahradit?
Moderní technika může jistě při logopedické terapii pomoci, už kvůli motivaci. Já osobně moderní technologie při logopedických sezeních nevyužívám, nebo jsem zatím neměl potřebu. Moderní technologie mohou být dobrou dopomocí logopedické terapie, nicméně logopeda jistě nenahradí – přece jen jsme lidé a při reedukaci komunikačních schopností je lidský faktor třeba. Nehledě na odbornost a zkušenost logopeda, která je přístrojem nenahraditelná.

* Vaše motivace pro tuto práci… a kde služby poskytujete?
Motivací je samozřejmě pomoc lidem, kteří se trápí. Sám jsem logopedickou poradnu navštěvoval a vím, že trápit se s něčím, s čím mně může někdo pomoci, je zbytečné. Navíc mě vždy těší, když ode mě odchází spokojení klienti – spíše to jsou spokojení rodiče než děti, to je pravda… Moje práce mě skutečně baví, čímž se dostáváme do kýženého kruhu: spokojený terapeut – spokojený klient.
Kromě logopedie nabízím i speciálně pedagogické poradenství se zaměřením na poruchy učení, poruchy kognitivních a dílčích funkcí. Svoji praxi provozuji v prostorách turnovské Základní školy v ulici 28. října, kde zároveň působím jako školní speciální pedagog.

* Děkujeme za rozhovor.

Mgr. Petr Klus
Jiné cesty – Speciálně pedagogické poradenství a logopedie
www.jinecesty.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.