ROZHODNUTO, KNIHOVNA BUDE V SAMOSTATNÉM OBJEKTU VE SKÁLOVĚ ULICI

2

Jak na květnové tiskové konferenci města zdůraznil starosta Tomáš Hocke, byly ukončeny debaty o umístění nové knihovny. Ta dnes sídlí v nevyhovujícím objektu v Jeronýmově ulici, který navíc není bezbariérový. Po letech diskuzí, jestli má být knihovna na Střelnici, či třeba ve starém kině na Trávnicích, rozhodla rada města, že půjde skutečně o nový objekt v zahradě mezi „promítací stěnou“ letního kina a Domem Na Sboře ve Skálově ulici. Na tomto místě se už o stavbě nové knihovny hovořilo, ale měl to být objekt současně pro knihovnu a pro Žlutou ponorku (Středisko pro volný čas dětí a mládeže). Posledním rozhodnutím zde ale bude sídlit pouze knihovna.

„Asi definitivně padla varianta využití starého kina na Trávnicích, protože máme informaci, že současný majitel chce budovu prodat někomu jinému. Co se týká stavby nové knihovny, předpokládám, že oslovíme asi tři architektonická studia, která se stavbou objektu ve Skálově ulici již v minulosti zabývala, a podle dodaných skic určíme konečnou podobu, kterou dopracujeme do stavební dokumentace a ke stavebnímu povolení,“ upřesnil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Podle odhadů by nová knihovna měla přijít na částku kolem 40 mil. Kč, její stavba začne nejdříve po roce 2021. Stávající objekt v Jeronýmově ulici pak bude patrně navržen k prodeji. Po úpravě by z něho mohl vzniknout bytový dům.

Sdílet

Autor článku

2 komentáře

  1. ZbynekMiklik

    Knihovna je ve městě potřeba, to ano. Bohužel tento projekt za ty roky co se nerealizoval již ztratil všechny výhody synergie. Kavárna je už postavena, Žlutá ponorka tam nebude, školní klub je naproti ve Skálovce. Zasedačka pro 40 osob je naproti v nové radnici. Takže další sál pro 50 osob, další klubovna a vlastní fce knihovny, tedy půjčování knih za 45 až 50 milionů (včetně projektu) pro mně není dobré rozhodnutí. Na RM města jsem hlasoval proti pokračování projektových prací na tento záměr.

    • Knihovna bez Žluté ponorky (s ní by šlo o dvojnásobnou částku 80 mil.) se umístila vysoko v hlasování zastupitelů o prioritách, Žlutá ponorka prošla rekonstrukcí a je zde nová mineralogická učebna za 2 mil. Knihovna jistě není o kavárně, volnočasový klub ve Skálovce je především pro žáky dané školy. Moderní knihovna není jen o půjčování knih, ale i o vzdělávacích programech, přednáškách, workshopech atd. Jsem rád, že panuje shoda na potřebnosti knihovny jako instituce, která je pro vzdělanost společnosti potřebná. Byl jsem pro knihovnu ve starém kině, tato možnost však padla (kvituji ale, že se staré kino zachrání a opraví), jiné místo než za letním kinem v současnosti nevidím.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.