ROK 2017 Z POHLEDU VEDENÍ MĚSTA

0

V pravidelné rubrice, ve které odpovídají zastupitelé města, nyní dostali prostor turnovský starosta s místostarostkami. Jak vidí letošní rok a co očekávají od roku příštího?

Mgr. Petra Houšková, místostarostka
Při svém bilancování se zaměřím na záležitosti, které nejsou vidět jako třeba nové ulice, chodníky nebo hřiště, ale zaslouží si pozornost, velké poděkování a stojí za nimi mnoho práce a úsilí konkrétních lidí.
V letošním roce oslavily své výročí Zdravotně sociální služby Turnov, které poskytují pět sociálních služeb pro seniory a snaží se je poskytovat ve vysoké kvalitě. Při této příležitosti byly oceněny čtyři pečovatelky za mnoholetou práci se seniory. Jedna ze skvělých pečovatelek byla rovněž oceněna v rámci kraje titulem Pečovatelka roku. Skláním se před prací těch, kteří dokážou pracovat s láskou, zájmem a potřebnou motivací u lidí, kteří jsou již nemohoucí, umírající, na konci svých sil. Profese pečovatelek by si zasloužila mnohem větší společenské uznání i větší finanční ohodnocení. V průběhu roku vláda sice dvakrát nařídila navýšení mezd v sociální oblasti, ale jaksi pozapomněla poslat i potřebné množství peněz, aby ředitelé organizací mohli toto nařízení bez obtíží naplnit a nemuseli jim naopak přibývat starostlivé vrásky, kdo a jak jim peníze dorovná. Děkuji svým kolegům zastupitelům, že bez „mrknutí oka“ peníze na mzdy pro Zdravotně sociální služby z rozpočtu města alokovali v potřebné výši. Celý tým v tomto zařízení si je skutečně zaslouží a za jeho práci jménem města vřele děkuji.

Stejné poděkování si zaslouží i ti, kteří pracují v našich organizacích s dětmi, které se musí vyrovnat s handicapem. Nesnadnou a náročnou práci s dětmi s těžkým postižením v našem Dětském centru nebo Mateřské a základní škole Sluníčko by zvládal málokdo z nás. Bohužel i přes skvělou zdravotnickou péči v ČR se rodí stále ve vysokém počtu děti s výrazným postižením. Jsem ráda, že se podařilo prosadit záměr vybudování denního stacionáře pro tyto děti jako návaznou sociální službu po ukončení povinného vzdělávání. Pevně věřím, že v roce 2019 bude toto zařízení v Turnově fungovat a rodičům pomůžeme na dalších několik let v jejich nelehké životní situaci. Děti s nejrůznějšími typy postižení jsou však i v našich základních školách a téma jejich inkluze je pro mne zásadním tématem, které diskutuji téměř na všech jednáních na úrovni škol, kraje a ministerstva. Učitel má být super odborníkem, má zvládat vzdělávání dětí s handicapem, nadaných, z ciziny, s poruchami chování, psychiatrickými obtížemi, z rodin s velmi nízkým sociálním zázemím, z rodin, kde je dítě ve střídavé péči a týden např. chodí ve škole v jednom městě a druhý týden v jiném městě, má naplňovat rozmanitá očekávání rodičů. Učitel se jím může stát, ale musí mít k tomu podmínky – materiální, personální, finanční a ne od něho očekávat zázraky ve třídě s 28 dětmi. Vím dobře, jak skvělé a nadšené učitele máme na našich turnovských školách, kteří se nebojí čelit nástrahám a nedokonalostem školského systému a statečně se s ním perou. Milí učitelé, děkuji za vaši vytrvalost, péči, nápaditost, akce, které zvládáte připravovat s dětmi mimo výuku, držím vám palce a ráda budu naslouchat vašim starostem i příští rok!

Ing. Tomáš Hocke, starosta
Čas běží jako šílený. Prošel jsem tedy postupně můj diář, zápisy z rady města, zastupitelstva a tiskovek a touto cestou tak poskytuji krátkou zprávu o stavu našeho města za rok 2017. Začnu pěkně chronologicky.
Hned v lednu jsme schválili zůstatek na účtu města, který posílil rozpočet města o skoro 26 mil. Kč, vznikla nová společnost Turnovské odpadové služby s. r. o., schválili jsme principiální dokument o občanské vybavenosti Turnova 2. Na Tři krále jsme obešli celý úřad, konalo se první společné jednání rady města Turnova, Semil a Libereckého kraje v Tatobitech, setkání se zástupci církví a také městský ples; bylo schváleno vypsání výběrových řízení na stavby v roce 2017. V ZŠ Žižkova byly dokončeny šatny.

V únoru jsme schválili dokument ukazující budoucnost bytového fondu ve vlastnictví města, koupili jsme pozemek na budoucí les v blízkosti sídliště Přepeřská, které by mělo být nejblíže ke komunikaci S5 na Jičín, schválili jsme spolupráci s TUL Liberec na studii Nivy Jizery, přijali nový systém zpoplatnění parkování, schválili dotace z městského rozpočtu pro sportovní, kulturní a veřejně prospěšné spolky. Zašli jsme na Modrého kocoura, do Dolánek na Masopust, vyhodnotili zimní fotosoutěž či vyhlásili sportovce roku Turnova.
V březnu jsme přijali výhodný úvěr města ve výši 60 mil. Kč na velké investice (nová radnice, Nádražní ul., vodohospodářské stavby), hodnotili jsme vedoucí odborů, ředitele příspěvkových a obchodních společností města. Byly zahájeny první stavby. Proběhla loutkářská přehlídka Turnovský drahokam, Mateřinka a Noc s Andersenem. Řešily se platy řidičů autobusů.

V dubnu jsme prodali další pozemky na rodinné domy na Hruštici, přijali vyhlášku o nočním klidu, řešili otázku soukromých základních škol, dali zelenou přístavbě občerstvení na koupališti, schvalovali dotace pro sociální oblast, hasiče a obecně prospěšnou činnost. Proběhla akce na zahájení turistické sezony Český ráj dětem a samozřejmě čarodějnice. Máme nového městského architekta, pana Kučeru. Byly představeny dvě studie na dostavbu turnovského divadla od pana architekta Pleskota a pana profesora Lábuse. Bylo otevřeno nové dětské hřiště Drak v Turnově 2, včetně nových herních prvků v sousední zahradě ZŠ Alešova.

V květnu jsme schválili studii přestavby informačního centra, přemístění plechových garáží na sídlišti Přepeřská, rozdělili dotace ze sportovního fondu, na obecně prospěšnou činnost, volnočasové aktivity dětí. Proběhlo zadání „Analýzy provozování vodohospodářského majetku“, vypracována byla nová studie táborové základny v Krčkovicích. Na hradě Valdštejně byla dokončena nová střecha na kapli, úprava prostoru před hradem a pracovalo se i na mostu. Ze společenských akcí je třeba jistě zmínit připomínku Dne vítězství, krásné Staročeské trhy, Memoriál Ludvíka Daňka a odhalení pamětní desky houslařskému mistru Drozenovi.
V červnu se posunul záměr na stavbu nového objektu Fokusu ve Skálově ulici, byl odsouhlasen záměr na podání žádosti, došlo k rozhodnutí, jakým směrem se má vydat dostavba turnovského divadla. Zvítězila varianta architekta Pleskota. Proběhl dětský den, úchvatný vzpomínkový večer na Jana Patočku. Byly dokončeny plnoplošné opravy pěti komunikací.

V červenci a srpnu probíhaly opravy našich škol. ZŠ ve Skálově ulici má zcela nové toalety a vyměněná historická okna v přízemí, rozšířilo se občerstvení na koupališti, zahájili jsme další etapu revitalizace sídliště U Nádraží – ul. Studentskou. Nové koupaliště v Maškově zahradě nám ve slunných dnech dělalo radost. Byla zahájena stavba nové radnice v bývalém objektu sirotčince – Skálova ulice, čp. 466.

V září jsme jednali o novém prodeji objektu Bio ráj, územní studii nové bytové zóny Benátky. Otevřeli jsme první část zrekonstruovaného parku u letního kina s hřištěm pro starší děti a dospělé, zrekonstruované Metelkovy sady se vstupní částí a dětským hřištěm a nové dětské hřiště v sídlišti v Družstevní ulici, o kterém si rozhodla veřejnost. Proběhl druhý ročník turnovské přehlídky Kulturnov, poklepali jsme na základní kámen horolezecké expozice, konaly se tradiční Svatohubertská slavnost na Valdštejně a nově také akce Mobilita hendikepovaných v Maškově zahradě. V Turnově proběhla mezinárodní letní škola architektury. Studenti se snažili vymyslet nové řešení nivy Jizery.

V říjnu jsme schvalovali záměr na vybudování stacionáře pro postižené děti v ZŠ a MŠ Sluníčko, řešili složitou situaci s připravovanou rekonstrukcí a dostavbou ZŠ Mašov. Dokončili jsme zasíťování další části bytové zóny Hruštice. V říjnu jsme si rovněž připomněli vznik samostatného Československa a udělili čestné občanství města panu Lars Olofu Franzenovi, Cenu obce získal JUDr. Milan Brunclík. Proběhly také volby do poslanecké sněmovny, v kterých bohužel neuspěl žádný z turnovských kandidátů na poslance. Proběhlo setkání s podnikateli na Turnovsku.

V listopadu byla zastupitelům prezentována upravená architektonická studie na dostavbu turnovského divadla, nová studie areálu Šetřilovska, došlo k úpravám dotačního statutu města. Byla dokončena rekonstrukce Pekařovy ulice, vydán byl další rozsudek v kauze Walderode.
Prosinec je ve znamení adventního času a příprav na Vánoce. Kromě rozsvěcení vánočního stromu proběhly i krásné Vánoční trhy na náměstí. Na začátku prosince dokonce napadl sníh a chvíli mrzlo. Na posledním prosincovém zastupitelstvu nás čeká schvalování rozpočtu města na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu 2018 – 2020 a Změna územního plánu Turnova č. 1. Snad kromě stavby nové radnice máme pro dnešní rok hotovo. Na Nový rok se potkáme u novoročního ohňostroje.
Do roku 2018 přeji nám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance a někdy společně na viděnou.

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka
Opět je tu roční hodnocení a plánuje se rok nový. Po dvou uplynulých sezonách v Maškově zahradě mohu velmi kladně zhodnotit práci Městské sportovní, řekla bych, že nový areál se Turnovanům moc líbí a přirostl jim k srdci. Městské teplárenské se opět podařilo snížit cenu tepla tak, že se pohybujeme pod republikovým průměrem a navíc tato naše společnost vytvořila i velmi dobrý zisk. Schválili jsme budoucí realizaci návštěvnického centra na náměstí spojeného se současným informačním centrem. Zastupitelé posvětili rekonstrukci radniční pasáže a její budoucí proměnu v prezentaci umělců a jejich řemesel a také městské galerie. Četné rekonstrukce pokračovaly letos na městském hradě Valdštejně, v roce 2017 se proinvestovalo více jak 5 mil. Kč. Ale i přes překážky způsobené stavbou byl hrad navštíven více jak 57 tisíci návštěvníky. Za úspěšnou považuji druhou sezonu Turnovského léta, akce, na níž se během léta podílejí různé subjekty a vytváří tak jednotnou nabídku nejen pro turisty. Za sebe moc děkuji všem partnerům za skvělou spolupráci.

Významně se opravovaly základní školy. Na své řešení ještě čeká ZŠ Mašov, jejíž celkovou rekonstrukci budeme teprve „soutěžit“. Začali jsme s rekonstrukcí bývalého sirotčince na druhou budovu úřadu, tato stavba se nám potkala s akcí Muzea Českého ráje, a to výstavbou unikátní expozice horolezectví. Ve Skálově ulici se tak mohutně staví. Stavbou je stále zatížen městský park, což není zrovna příjemné, ale za rok by již měl být opět ve vyhovujícím stavu. Letos se nám v něm podařilo vybudovat velmi navštěvované hřiště pro starší děti. Hřiště jsme vybudovali ještě další tři, to v Dělnické ulici díky prvnímu hlasování veřejnosti v participativním rozpočtu.
Ráda bych všem kolegům, ať ze zastupitelstva, výborů a komisí či z úřadu a městských organizací, poděkovala za spolupráci, která je v našem městě vidět.

Všem přeji pohodový čas adventu, poklidné a radostné Vánoce a veselou oslavu nového roku. Hned 1. ledna se jistě všichni sejdeme na tradičním ohňostroji. Do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.