PRAVDY, ŠUMY A MÝTY KOLEM VHS TURNOV

1

Až příliš často se o něm hovoří mezi lidmi, a když se toto téma objeví na jednání zastupitelstva, téměř vždy vládnou emoce – naposledy při opakované volbě zástupce Turnova ve vrcholném řídícím orgánu společnosti. Slyšíme kolem něj dost pravd, polopravd a mýtů, a přitom nám to podstatné mnohdy uniká. Řeč je o Vodohospodářském sdružení Turnov, o dobrovolném svazku 22 obcí, který vznikl v roce 1995. Tehdy své síly na řešení problematiky vodohospodářského majetku spojily obce kolem Turnova. Nyní jsou členy téměř všechna větší i menší města semilského okresu.

Proč je kolem VHS tolik vzruchu, jaké zásadní věci k řešení jsou na obzoru, jaký je pohled z turnovské radnice a proč se návrhy města, které má ve VHS zhruba miliardový majetek, moc nelíbí ostatním členům sdružení? Na to jsme se zeptali dvou zvolených zástupců Turnova v Radě VHS, starosty Tomáše Hockeho a radního Michala Kříže.

* Začíná a končí vše u ceny vodného a stočného?
Hocke: Cena vody je začátek. Samozřejmě, že nemůžeme nevnímat kritiku občanů, byť u nás vodné a stočné není nejdražší v zemi, navíc hned za námi jsou města a oblasti s cenami jen třeba o koruny nižší. Co je ale rozdíl, je kvalita vodohospodářských sítí v regionu. Vždy to může být lepší, ale v porovnání se zbytkem republiky na tom nejsme špatně. To zásadní, co se ale kolem VHS děje dnes, je debata o jeho směřování do budoucna.

* Blíží se konec tzv. koncesní smlouvy na provozovatele vodohospodářského majetku VHS.
Hocke: Ano, smlouva vyprší v roce 2020. Současným provozovatelem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Ta se stará o samotný provoz – o úpravny vody, čistírny odpadních vod a všechno další vybavení.

* Z jakých zdrojů je provoz hrazen?
Hocke: Z vybraného vodného a stočného. Polovina částky jde na provoz vodohospodářských sítí a druhá směřuje do oprav a investic do vodohospodářské infrastruktury. Že se nám podaří z vodného a stočného polovinu vrátit zpět na investice, je v rámci republiky výjimečné.

* Fungování VHS řídí rada složená ze starostů a zástupců měst a obcí.
Hocke: Ano, za Turnov v ní sedí předseda rady Milan Hejduk, já a nově radní Michal Kříž. Jsme voleni zastupiteli města. Rada má 27 členů, snažíme se hájit zájmy Turnova, ale v tomto počtu to není úplně ideální. Někdy z toho jsou poměrně neradostná jednání, ze kterých není nikdo nadšený, a proto je kolem VHS vnímáno hodně nervozity. Vidím zhruba tři zásadní otázky k řešení: výši vodného a stočného, zastoupení města Turnova v rámci VHS a diskuzi o nové koncesní smlouvě, či vlastním provozovateli vodohospodářských sítí.

* A můžete nastínit jednotlivé možnosti dalšího vývoje? Něco trochu jiného slyšíme od koalice v turnovském zastupitelstvu, něco jiného od opozice, něco jiného od VHS…
Hocke: Kromě toho, že se VHS stará o investice a komunikuje s provozovatelem majetku, je i střešní organizací pro všechny obce. Je to zajeté a funkční, může tedy vše zůstat, jak je, byť pro nás s výhradami. Museli bychom se ale smířit s tím, že ve společnosti máme vloženo zhruba 40 % jejího celkového majetku a k tomu prakticky žádné větší kompetence ovlivňovat více její chod. Proto vedeme složitá jednání s cílem navýšit počet zástupců Turnova v radě sdružení. Naše snaha je ostatními členy zatím spíše vnímána negativně. Třetí variantou je, že dojde k rozdělení VHS. Zdůrazňuji, že pro město Turnov je to ta nejkrajnější varianta! Nepřejeme si ji, ale na druhou stranu jako volení zastupitelé máme spravovat co nejlépe svěřený majetek. A rozložení hlasů v radě tomu bohužel neodpovídá.

* Co to znamená z pohledu končící koncesní smlouvy?
Hocke: To je zásadní. Chceme se bavit, jak budeme dál provozovat vodohospodářskou síť, jestli nějakým novým externím dodavatelem, jestli si zřídíme vlastního provozovatele a vlastní provozní organizaci, nebo jestli se přidáme k nějakému provozovateli, který funguje v sousedství. A až se o tom bude rozhodovat, chtěli bychom k tomu mít více hlasů a také informací.

* Vloni se hovořilo o potřebě vzniku nezávislé analýzy, která by mohla tyto otázky zodpovědět…
Hocke: Ano, myslím, že spějeme k zadání této analýzy. Rád bych tuto otázku projednal na veřejném zasedání turnovského zastupitelstva pravděpodobně v květnu, aby analýza byla k dispozici na počátku příštího roku.
Kříž: Tady je třeba ještě připomenout, že vlastní analýzu chce také zadávat VHS, to by mělo vědět, jestli zadávat studii s Turnovem, nebo bez něho. Turnov byl vždy lídrem VHS a chceme, aby jím i nadále zůstal, ale v upraveném majetkoprávním vztahu. Tržby z vodného a stočného byly vloni za celé VHS 182 mil. Kč. Tržby vybrané vloni v Turnově jsou na úrovni 43 % celkových tržeb VHS, což je 78 milionů. A z toho máme jen desetiprocentní podíl při hlasování o zásadních věcech společnosti. Úprava stanov či transformace do jiné formy společnosti by měla být naším prvotním záměrem a vše by mělo vyvrcholit do roku 2020 novou koncesní smlouvou.

* VHS je dobrovolným svazkem obcí, založeným na principu solidarity, kdy část z vybraných peněz jde na investice v sousedních městech a obcích. Zejména ty menší obce by na mnohamilionové opravy vodovodů a kanalizací nikdy bez této podpory nedosáhly. Nyní budou velké stavební akce probíhat přímo v Turnově…
Kříž: Ano, je to především rekonstrukce horní části Nádražní ulice, což je dnes projekt opravy komunikace a vodohospodářské infrastruktury od Ohrazenic až do Svijan. Z dalších velkých akcí je to úpravna vody v Nudvojovicích, vodovodní řady na Vesecku a v průmyslové zóně Ohrazenice a práce na úpravě čistírny odpadních vod. A pak menší akce, jako třeba kompletní rekonstrukce Pekařovy ulice, pracovat se bude v sídlišti u nádraží, příští rok snad v Přemyslově ulici, připravujeme Markovu ulici, ulice Boženy Němcové a Komenského a další místa ve městě.

* Ale lidé budou stejně nejvíc řešit, kolik platí za vodu.
Hocke: Tlak veřejnosti v této otázce vnímám intenzivně celou dobu, co působím na radnici. Vím, že cena je vysoká a snažil jsem se postupnými kroky s tím něco dělat. Už třeba to, že se zdražuje o menší část, než se původně plánovalo, i skutečnost, že letošní cena bude platit i příští rok, stálo hodně úsilí. Na druhou stranu, třeba z pohledu nedávné velké havárie v Praze, kde odhalili, že někde mají vodovodní řady z konce 19. století, to tady u nás nenajdete. Už ne ani v Rovensku, kde už skoro voda netekla.
Kříž: Myslím, že co se týká rekonstrukcí a výstavby vodovodů a kanalizací, tak VHS funguje velmi dobře. Odstávky a havárie spočítáte na prstech, voda teče 24 hodin 365 dnů v roce, je pitná a chutná dobře, já osobně ji piji a nekupuji vodu balenou.

* Kolik stojí rozpočet města, tedy nás všech, provoz VHS?
Hocke: Provoz VHS město nestojí nic. Vše je hrazeno z vodného a stočného. Město rovněž nehradí vlastní opravy vodovodů a kanalizací (kromě skutečně velkých akcí jako je např. Nádražní, tam je podíl města okolo 25 %), platí jen opravy povrchů komunikací a chodníků.

* Na kolik tedy městský rozpočet přijde oprava Nádražní ulice, která má začít na jaře příštího roku a skončit v roce 2019?
Hocke: Nejdříve je třeba zdůraznit, že kromě prostředků VHS do této náročné akce jdou peníze z Libereckého kraje a fondů Evropské unie. Zatím podle předběžných odhadů by mělo město přispět asi 15 miliony na opravu vodohospodářského majetku, chodníky, zeleň a mobiliář přijde na zhruba dalších 15 milionů, takže to bude celkově kolem 30 milionů korun z městského rozpočtu. Jedná se o prvotní propočty, rozpočty jsou nadále upřesňovány, chybí ještě částka za chodníky v prostoru viaduktu a Přepeřské.

* Děkuji za rozhovor.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Pane starosto,
    Vaše obrana, že „cena vodného a stočného není nejdražší v zemi, navíc hned za námi jsou města a oblasti s cenami jen třeba o koruny nižší“, vyznívá velmi trapně.
    Zatím Vás občané považují za slušného manažera. Co by takový manažer na úrovni asi udělal? Určitě by si nechal zpracovat procentní rozbor nákladů na provoz a nákladů na investice nebo srovnávací analýzu nákladů na provoz a na investice s jinými městy stejné velikosti. Troufám si myslet, že na 99% podobnou analýzu máte.
    Demokracie v tomto státě v 89 vyhrála proto, že lidi už nechtěli, aby jim politici lhali. Pokud se za takového politika považujete ( a akce skauting, vlajka pro republiku,… na to ukazují), nejste asi lhář. Opravdu se chcete chlubit výsledky ochrany občanů před drahou vodou? A nebo snad pravda je jinde a výsledky analýz nejsou pro stávající vedení města a VHS příznivá? Dovoluji si tipnout že ne, jinak by již dávno byla známá.
    Takže neblafujte s nějakými pravdami a mýty (v příspěvku Zápisníku) a raději zveřejněte nepříjemnou pravdu. Občané to ocení víc, než „pohádky z mechu a kapradí“, kterými nás krmíte. V opačném případě, se názor občanů bude klonit k tomu, že buď nejste schopný manažer a nebo (v tom horším případě), ani tím pravdomluvným skautem.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.