POLICIE A HASIČI, OBĚ SLOŽKY VÝZNAMNĚ PŘISPÍVAJÍ K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU V TURNOVĚ

0

V rámci posledních dvou veřejných zasedání turnovského zastupitelstva tradičně zazněly výroční zprávy městské policie, Policie ČR a zpráva městské hasičské jednotky za uplynulý rok. A v podstatě tradičně jsme zaznamenali kladné reakce a poděkování za náročnou práci, kterou tyto složky vykonávají.

Turnov je významnou silniční a železniční křižovatkou. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že se jedná o místo s tomu odpovídajícím bezpečnostním rizikem. Opak je pravdou. Turnov patří mezi bezpečná města, kriminalita v posledních letech zaznamenává setrvale méně závažných případů, loňský rok byl navíc výjimečný v podobě jarního a podzimního lockdownu, takže obecná kriminalita ještě více klesla. Co ale bylo průvodním jevem této skutečnosti, je nárůst domácích neshod a domácího násilí. K těmto událostem vyjížděli policisté vloni velmi často.

„Kdyby mně někdo řekl rok předtím, co nás bude čekat, asi těžko bychom mu věřili. Pandemie koronaviru výrazně poznamenala život celé společnosti, policisty nevyjímaje,” uvedl velitel turnovského policejního oddělení Milan Drahoňovský. Policisté museli pro alespoň částečnou eliminaci nákazy po většinu loňského roku sloužit ve dvou pevně stanovených skupinách bez střídání. „Zaznamenali jsme rekordně nízký počet trestných činů, nejmenší za poslední desetiletí, k většině navíc nedošlo v terénu, ale na internetu. Právě trestná činnost na internetu je jednou ze současných trendů, případů významně přibývá,” přiblížil Drahoňovský. Jak doplnil, drogová scéna žije i nadále, jak ale došlo na uzavření diskoték a barů a noční život prakticky vymizel, je i těchto případů méně. Stejně tak rvaček, krádeží kabelek a dalších výtržností. Co ale výrazně narostlo, jsou případy protiprávního jednání na úseku občanského soužití – domácí násilí, různé neshody a hádky. Tady si Milan Drahoňovský pochvaluje součinnost s městskou policií. Obě policejní složky ve městě podle něho spolupracují příkladně.

Ilustrační snímek dopravní nehody na průtahu Turnovem

Plánovaný početní stav příslušníků Obvodního oddělení PČR Turnov je 28. Skutečný stav je 27 policistů. Ti ale musí vypomáhat na méně obsazených odděleních v regionu, v celkovém počtu jsou zahrnuti i nově příchozí policisté, takže číslo je trochu zkreslující. Teritoriální působnost turnovského oddělení je na rozloze 186 km², zahrnuje 20 obcí semilského okresu a obce Příšovice a Svijany z okresu Liberec, včetně části dálnice D10.
V roce 2020 bylo na OOP Turnov evidováno celkem 276 trestních událostí, což je nejnižší stav za posledních 20 let. Objasněno bylo 170 případů, což znamená 61,59 %. Majetková trestná činnost je zastoupena i nadále nejvíce, ale její podíl na celkové kriminalitě se i nadále snižuje, a to na hladinu 38,40% (106). Rozhodující podíl na celkovém objemu majetkové trestné činnosti mají tzv. prosté krádeže, celkem 61 případů. Jedná se o krádeže jízdních kol na ulici, krádeže barevných kovů (okapy, plechy, kabely…), dále krádeže zboží v prodejnách, krádeže odložených osobních věcí v provozovnách, kancelářích firem a podniků. Objasněnost v této kategorii krádeží je poměrně vysoká – 54,10 %.

Místa v Turnově nejvíce zatížená kriminalitou jsou v podstatě ta s největší koncentrací osob, sídel, provozoven, kulturních a sportovních zařízení. Jedná se především o samotné centrum města v širším perimetru kolem náměstí Českého ráje a dále podél celé délky Palackého ulice. Velká část deliktů se odehrává na sídlišti u nádraží, v okolí Nádražní ulice a na samotném nádraží a dopravním terminálu, pozadu není ani sídliště na Výšince a v Přepeřské ulici. Exponované jsou i oblasti řadových garáží, stejně jako okolí nákupních a zábavních center, tedy Lidl, Penny, Billa, okolí KC Střelnice či areálu Maškovy zahrady. Pozornost je třeba věnovat i areálům a okolím všech čtyř čerpacích stanic na území města, zejména pak firmy Robin Oil v ulici Palackého, která je vzhledem ke svému nepřetržitému provozu a umístění v centru města častým místem trestních událostí.

MAPA KRIMINALITY
Pracovní tým ministerstva vnitra a Policejního prezidia PČR vytvořil v rámci probíhajícího projektu na úseku prevence kriminality s názvem „Mapy budoucnosti II“ novou aplikaci s názvem MAPY KRIMINALITY. Projektu se v pilotním programu účastní mimo jiná ředitelství v republice i KŘP Libereckého kraje a jsou do něj z Libereckého kraje zapojena i města Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov. Uživatel má možnost zvolit si jakékoliv město či obec v republice a seznámit se s přehledem evidence trestných činů a přestupků, které se udály na území obce (města) za jím určené časové období. Online verzi aplikace najdete na adrese https://kriminalita.policie.cz.

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV
Jak uvedl velitel městských strážníků Luboš Trucka, městská policie je po letech konečně kompletní, má plný stav v počtu 19 policistů a jednoho civilního zaměstnance. I zde po celý loňský rok bojovali s pandemií koronaviru, někdy byl i problém obsadit nepřetržité 24hodinové služby. Strážníci zejména na jaře pomáhali s distribucí ochranných roušek a dezinfekce, zajišťovali vstup do budov městského úřadu ad. „Zaznamenali jsme ale také hodně oznámení na neplnění vládních opatření, hlavně na nenošení ochranných roušek. Většinou jsme ale dojeli na místo a nikoho nenašli. Jen za jeden květnový den jsme evidovali šedesát podobných telefonických oznámení,“ uvedl Trucka. I strážníci častěji vyjížděli k domácím neshodám, to, co dříve řešili co do počtu za celý rok, se událo za měsíc.

Strážníci v době omezeného provozu městského úřadu usměrňovali provoz před budovou úřadu

„V první vlně epidemie chyběla legislativa, nikdo moc nevěděl, co a jak máme vlastně kontrolovat, takže jsme většinu událostí řešili domluvou. Lidé ale vloni na jaře byli více semknutější a vstřícnější, na podzim a v zimě už to bylo jiné. Společnost je nervózní, z přemíry opatření jsou lidé hodně nedůtkliví,“ hodnotí velitel městských strážníků. Opakovaně strážníci řeší obtěžování občanů bezdomovci.
I v roce 2020 pokračoval přechod na plnou digitalizaci městského kamerového dohlížecího systému. Toto technické zlepšení přináší vysokou kvalitu obrazu z kamer, větší rozlišovací schopnosti při snížené viditelnosti, delší záznam obrazu, který je využíván pro případné dokazování při řešení protiprávních jednání. Záznamy jsou v plné digitální kvalitě, zálohované zhruba dva až tři týdny. I v loňském roce, byť v omezené míře, probíhaly přednášky a další aktivity na úseku prevence kriminality.
I Luboš Trucka si pochvaluje úzkou spolupráci s policisty z obvodního oddělení, většinu závažnějších věcí řeší v součinnosti. Obě policejní složky jsou propojeny technikou.

MĚSTŠTÍ HASIČI VLONI ZAZNAMENALI 128 VÝJEZDŮ
Jednotka požární ochrany města Turnova je dlouhodobě pevnou součástí Integrovaného záchranného systému. Na základě nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečuje tato jednotka, která byla zařazena do kategorie JPO II s dobou výjezdu do pěti minut již v roce 2010 (jednotka funguje od roku 2001), nepřetržitou požární pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho čtyřčlenného požárního družstva. Jednotku zřizuje město.

Na druhé straně potom stojí jednotlivé spolky Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska jako občanské organizace, věnující se spolkové činnosti na úseku požární ochrany a řídící se vlastními stanovami. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska je na území města zastoupeno spolky Bukovina, Daliměřice, Pelešany, Turnov, Mašov a Kadeřavec. Vykonávají především společenskou úlohu v okrajových částech města. Na tuto činnost si mohou zažádat o dotaci z rozpočtu města Turnova.

Budoucí výjezdové centrum na Vesecku z nadhledu

Finanční náklady spojené s akceschopností jednotky požární ochrany města Turnova hradí město z vlastního rozpočtu. Velitel je zaměstnancem města. Jednotka sídlí v „hasičárně“ v Daliměřicích, tvoří ji tým 24 dobrovolných hasičů. V loňském roce jednotka zaznamenala 128 výjezdů, z toho k 49 silničním dopravním nehodám a jedné železniční, hasiči vyjeli k 23 požárům, 32 případům tzv. technické pomoci, evidováno je i 13 planých poplachů.
Podle velitele jednotky Martina Bartoníčka byl loňský rok, stejně jako pro ostatní složky IZS, výjimečný. Jednotka plnila svoji zákonnou povinnost výjezdů k zásahům, podílela ale například také na distribuci ochranných prostředků a dezinfekce organizacím zřizovaným městem. Velitel zmínil i stavbu nového sídla jednotky, které má vzniknout v rámci společného výjezdového centra hasičů, záchranářů a policistů na Vesecku. Přestěhování jednotky z Daliměřic také uleví zdejším občanům, protože časté výjezdy za jakékoli denní a noční doby, a také rychlé příjezdy hasičů na základnu, jsou už někdy poměrně nebezpečné pro všechny zúčastněné. Občané by i rádi viděli jinou formu svolávání hasičů k výjezdu než hlasitou sirénu.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.