NA PODZIM PROBÍHALY V TURNOVĚ ÚPRAVY ZELENĚ

0

Odbor životního prostředí MěÚ informuje o aktivitách, které byly realizované během podzimních dnů.

* Úprava prostranství v okolí bytových domů v ulici 5. května a Husově. Před bytovými domy č. 1359 a 1360 byl dle projektové dokumentace vysazen pás růží, který byl doplněn okrasnými travinami. Dle projektové dokumentace měly být v trávníkové ploše vysazeny hlohy, ale po zaměření inženýrských sítí v terénu bylo zjištěno, že by došlo ke kolizi s těmito sítěmi, proto bylo upuštěno od výsadby stromů. Cena: 117.390 Kč včetně DPH.

* Obnova zeleně v ulici Josefa Štrégla. Výměna zbývajících akátů za hlohy. Stávající trávník v rabátkách byl nahrazen výsadbou půdopokryvných keřů pámelníků. Cena: 64.802 Kč včetně DPH.

* Projekt řešení zeleně v ulici Alej Legií. Původním záměrem bylo doplnit výsadbu stromů, případně keřů v ulici, a to v místech, kde by nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Jediná možná volná plocha pro výsadbu stromů byla plocha kolem autobusové zastávky, kde byly vysazeny čtyři lípy velkolisté. Od záměru výsadby keřů bylo upuštěno na základě jednání komise pro životní prostředí. Cena: 35.880 Kč včetně DPH.

* Úprava prostranství před bytovým domem v Žižkově ulici. Před bytovým domem čp. 520 došlo na první etapu prací, která spočívala v herbicidním postřiku plochy a následném založení parkového trávníku ve svahu, dále ve výsadbě skalníku u chodníku. Cena: 10.696 Kč včetně DPH.

* Ošetření stromů na Mariánském hřbitově. Ošetření pyramidálních dubů, které spočívalo v provedení bezpečnostního řezu, obvodového redukčního řezu o 20 – 30 % současné velikosti koruny u dospělých jedinců a výchovného řezu u mladých stromů. Cena: 101.519 Kč včetně DPH.

* Mechanizovaná výsadba cibulovin. V říjnu 2017 byla provedena mechanická výsadba cibulovin na trávníkových plochách v ulici Skálově (před domem Na Sboře), u kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova, Palackého a v parčíku u Billy. Holandskou firmou Verver Export, která je dodavatelem cibulovin, byly vysazeny kombinace tulipánů, modřenců, narcisů a krokusů. Cena: 91.953, 95 Kč včetně DPH.

* Náhradní výsadba stromů. V listopadu byla provedena náhradní výsadba dřevin, která je ukládána při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na městských pozemcích dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V sídlišti v Přepeřské ulici byly vysazeny dvě lípy řapíkaté, na sídlišti v Dělnické ulici byly vysazeny dvě katalpy trubkovité a třešňová alej na Bukovině byla doplněna o čtyři třešně ptačí. Cena: 56.216 Kč včetně DPH.
Miloslava Šípošová, odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.