POCTU HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE LETOS OBDRŽELO OSM OSOBNOSTÍ

0

Vratislav Karel Novák, Vanesa Trostová, Vladimíra Jakouběová, Jan Baxant, Marie Fryaufová, Ivan Kortan, Isa Engelmann, Pater Rath. To jsou jména významných osobností, které si letos odnesly z liberecké galerie Poctu hejtmana Libereckého kraje. Ocenění, které se uděluje od roku 2006, náleží osobnostem, které působí v různých činnostech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje.
Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty hejtmana celkem 14 kandidátů. Finálních osm osobností vybrala odborná porota.

„Jako každý rok i letos je mi velkou ctí ocenit výjimečné osobnosti, které v našem kraji máme a které svůj život zasvětily své práci a které svým mimořádným, výjimečným a úspěšným životem obohatily a obohacují všechny kolem sebe. Pocta hejtmana je symbolem odhodlání podporovat ty, kteří se nezištně snaží o lepší budoucnost nejen v našem regionu. Jejich práce a oddanost nám všem může sloužit jako inspirace,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje a jejich medailonky (abecedně seřazeno):

prof. akad. sochař Vratislav Karel Novák
* 13. 12. 1942, Praha, † 12. 2. 2014, Jablonec nad Nisou
Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění
Významný český sochař, šperkař a vysokoškolský pedagog. Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze si v areálu rýnovické barokní fary vybudoval výtvarný ateliér a dílnu. Pro jeho tvorbu je charakteristické spojení technických a mechanických principů s kinetickými prvky v propojení s výtvarnou tvorbou. Díla lze pozorovat po celém Libereckém kraji, ale také v kraji Ústeckém, v Praze nebo ve Spojených státech amerických. Je autorem jedné z nejznámějších kinetických plastik ve veřejném prostoru Stroj času – Metronom na pražské Letenské pláni z roku 1991. V Jablonci nad Nisou u přehrady stojí jeho socha Rybářský prut.

Vanesa Trostová
* 13. 9. 1975, Oldřichov v Hájích
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví
Restaurátorka kamenných památek. Vystudovala kamenosochařství v Hořicích a v té době soukromou školu restaurování a konzervačních technik (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl). Dlouhodobě se věnuje své práci především na Frýdlantsku. Restauruje významné památky v kraji, např. hrobku Redernů v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantě, fasádu se sochařskou výzdobou chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích, sochy Spravedlnosti a Anděla na frýdlantské radnici, ale také drobné památky v krajině.

PhDr. Vladimíra Jakouběová
* 16. 5. 1956, Turnov
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti muzejnictví a popularizace tradiční lidové kultury
Vystudovala dějiny umění a etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorkou stálých muzejních expozic a stovek výstav, i celé řady expozic na Dlaskově statku. Muzeum Českého ráje v Turnově se pod jejím vedením stalo odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu pro celý Liberecký kraj. Ve své kompetenci si, kromě vedení muzea, ponechala i povinnosti odborného pracovníka a kurátora etnografické sbírky a sbírky uměleckého řemesla. V těchto oborech se nadále věnuje výstavní i publikační činnosti, řeší projekty a výzkumy nadregionálního významu. V roce 2021 převzala na Pražském hradě Cenu Jože Plečnika.

Mons. Mgr. Jan Baxant
* 8. 10. 1948, Karlovy Vary
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti duchovního života
Český katolický duchovní. Vystudoval Střední školu zeměměřičskou v Praze a posléze Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení mu udělil v roce 1973 Mons. František Tomášek. V roce 1993 se stal rektorem Arcibiskupského semináře v Praze, v lednu 2003 generálním vikářem českobudějovické diecéze. Sídelním biskupem litoměřické diecéze jej jmenoval papež Benedikt XVI. v roce 2008. Mons. Jan Baxant představuje velmi významnou osobnost kulturního a církevního života Libereckého kraje. Zásadně se zasloužil o obnovu duchovního života v kraji.

Mgr. Marie Fryaufová
* 5. 6. 1960, Jablonné v Podještědí
Pocta hejtmana za mimořádný a dlouhodobý přínos v oblasti ošetřovatelské péče
Ředitelka ošetřovatelské péče a vrchní sestra Centrálních operačních sálů v Krajské nemocnici Liberec. Absolventka Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Příbram se zaměřením na oblast teorie a praxe ošetřovatelství a management v ošetřovatelství. Celoživotně se věnuje práci zdravotní sestry, její schopnosti se projevily zejména při nástupu covidové pandemie, kdy spolu s ostatními sestrami dokázala účinně čelit nebývale vysokým počtům přijatých pacientů.

Ivan Kortan
* 30. 9. 1959, Nový Bor
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti vojenského výcviku aktivních záloh
Nadrotmistr Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství v Liberci. Za zásluhy při budování jednotky a jejím výcviku byl v minulosti vyznamenán Medailí velitele roty Aktivní zálohy. V Novém Boru vede kroužek pro děti a mládež Army team, slouží čestné stráže při pietních aktech. Letos obdržel krajskou cenu Ď pro mecenáše a dobrodince.

Isa Engelmann
* 12. 6. 1936, Bombaj
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti uchování historické paměti Židů v regionu
Narodila se v indické Bombaji, kde pracoval její otec. Druhou světovou válku prožila u prarodičů v Liberci. Ačkoliv měla, stejně jako její bratři, britské občanství, po válce byla odsunuta a v roce 1946 vysídlena do tehdejší americké zóny Německa. Po maturitě ve Frankfurtu nad Mohanem studovala jazyky, poté se usadila ve Veroně, kde založila rodinu a věnovala se celý život designu a uměleckému řemeslu. Po roce 1989 se začala vracet zpět do Liberce. O hledání své identity napsala knihu Návrat pod zelenou střechu. Je také autorkou knihy Židé v Liberci, ve které po několikaleté badatelské činnosti zmapovala osudy židovských rodin v Liberci.

Peter Rath
* 1939, Vídeň
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti sklářství a propagace českého skla v zahraničí
Rakouský sklář, podnikatel a badatel. Zabývá se výrobou replik starých skleněných výrobků, produkcí křišťálových lustrů a je též autorem publikace z oboru historie skla a lustrařství. Peter Rath je potomek významné vídeňské rodiny Lobmeyerů, která je historicky spojena s podnikáním v oboru skla a také s městem Kamenický Šenov, jehož je Peter Rath čestným občanem. Do Kamenického Šenova přišel v roce 1994, poté, co vystoupil z rodinné firmy v Rakousku. Rok před tím v Kamenickém Šenově zakoupil památkově chráněný měšťanský dům s roubeným patrem čp. 294 v Havlíčkově ulici. V letech 1994 až 2008 v něm provozoval sklářský ateliér.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.