PALACKÉHO ULICE: DVOUMĚSÍČNÍ ZPOŽDĚNÍ A NESPOKOJENOST OBCHODNÍKŮ

1

Zhruba dvouměsíční skluz rekonstrukce turnovské Palackého ulice přišel na zářijové veřejné zasedání turnovského zastupitelstva vysvětlit Marek Pieter, radní pro dopravu Libereckého kraje. Kraj je investorem akce. Úvodem starosta města Tomáš Hocke zdůraznil, jak ho průběh stavby, který město nemohlo mnoho ovlivnit, mrzí. Původně dobrá myšlenka, kdy budou najednou pracovat firma provádějící opravu vodohospodářských sítí a firmy provádějící opravu mostu přes Jizeru a opravu chodníků a komunikace, se ukázala jako problematická, protože vlivem mnoha okolností stavba často spíše stála, než pokračovala zdárně kupředu.

„Vodohospodářské sdružení Turnov, resp. firma, která pro něj prováděla rekonstrukci kanalizace a vodovodů, práce zpozdilo o 35 dnů. Dvanáctidenní zpoždění má na svědomí projektant, protože v části ulice se musela předělávat dokumentace a část prací se dělala znovu, třídenní zpoždění zapříčinila firma Pamico, která zde pokládala optický kabel. Dohromady z různých důvodů byla stavba přerušena na 50 dnů,“ uvedl radní pro dopravu Marek Pieter. Jak dodal, firma Firesta, která pro Liberecký kraj zhotovuje povrchy, má zpoždění pouze v řádu dnů.

V části mezi mosty je téměř hotovo

Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnili také zástupci obchodníků z Palackého ulice. Paní Holubová, která zde s manželem provozuje kuchyňské studio, přiblížila průběh stavby, kdy na dlouhé týdny byl zamezen či jen opravdu provizorně zabezpečen vstup pro provozovny. Na staveništi mnohdy vůbec nikdo nepracoval. Podnikatelé byli pokutováni za špatné parkování, jejich prosby a žádosti nebyly vyslyšeny. Žádají proto náhradu vzniklé škody. Nemohou za to a nezpůsobili zdržení stavby.

Na jejich podporu vystoupil zastupitel Tomáš Hudec, který žádal o nějakou formu kompenzace, třeba v podobě odpuštění roční platby za odpady apod. Průběh stavby se nelíbil ani zastupiteli Františku Zikudovi, který kritizoval zejména souběh stavebních prací a volného pohybu občanů. „Buďme rádi, že se nikomu nic nestalo,“ uvedl Zikuda. Zastupitel Ivan Kunetka navrhl, aby obchodníkům byly částečně kompenzovány ztráty z penále, které firmy zaplatí za nedodržení termínu stavby.
Starosta Tomáš Hocke připomněl i objektivní příčiny zdržení stavby. Nikdo dopředu nemohl vědět, že se na staveništi najdou středověké základy domů, takže musel proběhnout archeologický průzkum, dodatečně se řešilo napojení některých domů, rozsah víceprací na takové stavbě, probíhající v historické zástavbě, lze jen velmi těžko dopředu odhadnout.

Jak na závěr vysvětlil Marek Pieter, kompenzace vyplacena být nemůže, protože by to odporovalo silničnímu zákonu, který říká, že provoz na veřejných komunikacích může být částečně i úplně uzavřen a nikdo nemá nárok na náhradu ztrát.

Práce na rekonstrukci Palackého ulice jsou nyní ve finále. V sobotu 22. září došlo na položení finálního tzv. gumoasfaltového povrchu, v úseku mezi mosty jsou už hotové i všechny chodníky. Od pondělí 24. září by měl být v ulici obnoven provoz, do konce měsíce mají být provedeny zbývající práce.

Do konce měsíce by měl být proveden i zbytek prací…

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Panu radnímu LK poskytli odpovědní pracovníci špatné informace. Vodohospodářské sdružení Turnov zvládlo svoji část velmi dobře a bez jakéhokoliv prodlení.

    Písemná zpráva o průběhu naší činnosti při rekonstrukci kanalizace, vodovodu a všech domovních přípojek v Palackého ulici je veřejně k dispozici na našem webu a projednalo ji před několika týdny bez zásadních připomínek i naše poslední jednání rady sdružení, na kterém byli přítomni i všichni zástupci města, Konstatovali jsme, že naše dodavatelská firma zvládla komplikace spojené s významným archeologickým nálezem základů vyhořelých renesančních domů, skoro neřešitelný protispád kanalizační přípojky k objektu baru, v průběhu stavby projednané prodloužení kanalizace o cca 80 m, která vyřešila i neřešené odvodnění silnice a komplikované řešení vodovodu po rekonstruovaném mostě. A protože jsme stavěli své sítě na širším konci celé ulice, tak jsme až do nástupu silniční firmy víceméně standardně zvládli komplikace spojené s průchodem pro pěší a nejnutnějším zásobováním centrální ulice města.

    Samozřejmě se vedla diskuse i na téma, zda vodohospodářská firma zpomalila krajského silničního dodavatele a nebo zda kvůli nám museli udělat silničáři něco špatně. Našli jsme možná 2 dny, kdy ale mohli silničáři bez problému stavět na jiném úseku.

    Jeden detail byl možná při vysvětlování zastupitelům překroucen. Dávno dopředu bylo všemi dohodnuto, že po stavbě sítí musíme odejít ze stavby a vrátit se po více jak měsíci na poslední propoj nového vodovodu na mostě přes náhon až firma opraví most, protože to jinak technicky nešlo provést. Tak se i stalo. Ale tím jsme nezbrzdili nikoho ani o den a všichni o tom věděli předem.

    Na téma průběhu silniční obnovy a o jejím prodlení však dále diskutovat v třaskavém předvolebním období nebudu a nechci.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.