OTÁZKY A ODPOVĚDI K NOVÉMU SYSTÉMU SBĚRU ODPADŮ

0

Na konci minulého roku se naplno rozběhl nový systém odděleného sběru tříděných odpadů v Turnově. Systém je zatím v záběhu, objevuje se řada otázek k jeho fungování a také k důvodům změn. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy, které směřujete na odbor životního prostředí nebo na vedení města. Více informací naleznete také na stránce www.turnovtridi.cz.

* Proč se v souvislosti s novým systémem sběru odpadů stále mluví o zdražování poplatků za svoz?
Od ledna roku 2021 platí nový zákon o odpadech. Ten nově nastavil poplatky za skládkování, které se postupně navyšují. V roce 2021 došlo ke zdražení skládkovacího poplatku o 300 Kč za tunu (z 500 Kč na 800 Kč). Poplatek se bude nadále navyšovat, až na konečných 1.850 Kč za tunu v roce 2029! Navíc poplatek za skládku znamená jen část nákladů, které město za směsný odpad platí. V roce 2020 činil poplatek za skládkování 40 % nákladů, které město musí platit skládce. Další náklady tvoří obsluha popelnic a doprava na skládku. Pokud bychom se nesnažili zmenšit objem směsného odpadu, zvýšení místního poplatku za odpady by bylo nevyhnutelné.

* Došlo vlastně ke zdražení svozu odpadů, protože se snížila frekvence svozu?
V Turnově platíme místní poplatek za odpady. Ten neslouží pouze na pokrytí nákladů na svoz směsného komunálního odpadu. Poplatek pokrývá zajištění všech činností a služeb na úseku odpadového hospodářství města:
• Svoz odpadů ze sběrných míst separovaného odpadu včetně úklidu v jejich okolí.
• Provoz sběrného dvora na Vesecku (pondělí-sobota).
• Provoz kompostárny bioodpadu na Malém Rohozci (duben-listopad).
• Svoz tříděného odpadu z popelnic (bioodpad, nově také papír a plasty).
• Svoz odpadkových košů na území města.
Poplatek za odpady zahrnuje náklady na všechny tyto služby pro občany města. Odvoz popelnic od rodinných a bytových domů je tak pouze jeho součástí. Nemění se tedy cena, pouze způsob, jak s odpady nakládáme. Cílem je maximální možná míra separace odpadů.

* Kontejnery na separaci odpadů jsou často plné, kolem sběrných míst je nepořádek. Jak to řešíte?
Sběrná místa separovaného odpadu vyvážíme dle harmonogramu, který umožňuje schválený rozpočet. Papír a plasty se sváží na všech místech minimálně jednou týdně, na vytížených místech dvakrát týdně. Sklo se sváží jednou za 3-4 týdny.
Problém nepořádku u sběrných míst má více důvodů. Někdy skutečně občané z okolí vyprodukují více odpadu, než je kapacita kontejnerů. Častěji ovšem nastává situace, kdy kontejnery využívají občané z okolních obcí. Největším problémem je zneužívání kontejnerů podnikateli. Ti přijedou ke sběrnému místu a jsou schopni naplnit velkou část kontejneru během několika minut. S tímto problémem se potýkají i v jiných městech a účinné řešení zatím nemáme. Jedinou účinnou možností by bylo odstranění kontejnerů z veřejných míst, ale tím bychom občanům služby v odpadech zhoršili. Proto se raději snažíme zajišťovat svoz v rámci možností města, zajišťovat pravidelný úklid a informovat občany o možnostech, jak s dopady naložit, aby nebyl na území města nepořádek.

* Třídilo se už dříve. Proč tedy došlo ke změně v odpadovém hospodářství města?
Cílem všech nových opatření je snížení objemu či hmotnosti směsného odpadu. Poplatky za nakládání se směsným odpadem jsou ty nejdražší. Dle rozborů, které provedla společnosti EKO-KOM v roce 2018 v Turnově, vyplývá, že komunální odpad v popelnicích a kontejnerech stále obsahuje velké množství odpadů, které je možné vytřídit.
Jedná se přibližně o 7,9 % papíru, 10,3 % plastů, 4,75 % skla, 2,15 % kovů, 0,8 % nápojových kartonů, 2,75 % textilu, 21,95 % bioodpadu. Celkově se tedy jde o 50,6 % směsného odpadu, který ještě je možné vytřídit.

* Proč mám řešit svozy tříděného odpadu přímo od mého domu?
Třídění odpadů je dané ze zákona, třídit musí každý. Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Je dobré o tom přemýšlet již při nákupech. Pokud už odpad vzniká, je nutné ho třídit. Jestliže skončí ve společné nádobě na směsný odpad, nikdo další už se k němu vracet nebude. Další třídění už je vyloučené. Proto chceme, aby se každý občan zamyslel, kam svůj odpad dává. Každý produkuje odpad a každý z nás nese odpovědnost za to, jak s ním dál bude naloženo. Pro lepší komfort třídění nabízíme možnost zapůjčení popelnic na plasty, papír a bioodpad přímo k rodinným a menším bytovým domům. Plasty, papír a bioodpad jsou hlavními složkami tříděných odpadů a občané jich vyprodukují nejvíce ze všech možných separovaných odpadů.

* Jaké je průměrné množství odpadů vyprodukované v Turnově?
V roce 2020 byl průměr na jednoho občana Turnova následující:
Plasty – 12,562 kg.
Papír – 23,166 kg.
Sklo – 18,030 kg.
Nápojový karton – 0,397 kg.
Textil – 3,615 kg.
Kov – 0,613 kg.
Bioodpad – 124,135 kg (včetně odpadu z údržby zeleně na území města).
Nebezpečné odpady – 0,928 kg.
Objemné odpady – 41,68 kg.
Směsný komunální odpad – 189 kg.

Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí, a Marcela Jandová, tisková mluvčí, MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.