V OHRAZENICÍCH VZNIKÁ NOVÁ DOMINANTA REGIONU

0

Pojedete-li po dálnici od Liberce, podíváte-li se z vyhlídky na Troskách nebo na Hlavatici a zaostříte-li směrem na Ohrazenice, měli byste vidět zatím jen torzo nového třicetimetrového vodojemu, na jehož vrcholu se už brzy objeví velká koule, která mu dodá na atraktivitě. „Tato stavba je v dlouholetém plánu obce, potřebovali jsme zrekonstruovat vodojemy u hřbitova, zlepšit tlakové poměry, protože horní část obce má problémy se zásobováním pitnou vodou. Byli jsme nadšeni, když byly uvolněny finanční prostředky a věžový vodojem může být nejen praktický, ale také pohledově zajímavý,“ uvedl starosta Ohrazenic František Novák na setkání zástupců obcí sdružených ve VHS Turnov, stavebních firem, kraje a poskytovatele dotace, které se konalo první zářijovou středu přímo pod novým věžovým vodojemem. Ten má symbolizovat tryskající vodu ze země, která si na vrcholu hraje s kuličkou, v tomto případě s pořádnou koulí.

Setkání pod novou dominantou regionu

„Stavba bohužel nemůže být běžně přístupná veřejnosti, i když zeshora bude pěkný výhled. Umím si ale představit, že při mimořádných příležitostech budou mít lidé šanci se nahoru podívat,“ doplnil Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov. Jak dodal, stavba neřeší jen zásobování vodou v Ohrazenicích, ale i v průmyslové zóně Vesecko a jako bonus dojde také k odstranění manganu z vodovodní sítě. Lidé v Turnově a okolí by tedy měli mít k dispozici mnohem kvalitnější pitnou vodu.

Přítomný starosta Turnova Tomáš Hocke zdůraznil potřebu nové vodovodní sítě právě v průmyslové zóně Vesecko, kde jsou vodovodní řady ve velmi špatném stavu. Připomněl i nedávný požár Agby na Vesecku, kde právě nedostatečný tlak vody způsoboval hasičům problémy. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta upozornil na skutečnost, že se na jednu stranu objevují požadavky na zlevnění vody, na druhou stranu je třeba investovat do vodovodní a kanalizační sítě. A především voda bude v budoucnu strategickou surovinou, proto jsou investice do tohoto oboru nezbytné. Podle něho by mj. pomohlo snížení DPH na vodné a stočné, což by přineslo potřebné peníze na investice.

TISKOVÁ ZPRÁVA VHS TURNOV
Název akce: „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Investorem je Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí. Generální zhotovitel: VHS stavby, a. s., Jihlava. Projektanti: Radek Hnát – VAK PROJEKT, Turnov, PROFES PROJEKT, Turnov, Civil Engineering, Rovensko pod Troskami. Provozovatel vodovodu a kanalizace: SčVK Teplice, oblastní závod Turnov.
Termíny stavby: 02/2018 – 06/2019. Cena: 68,9 mil. Kč bez DPH.
Spolufinancující subjekty: SFŽP ČR – Operační program Životní prostředí, Liberecký kraj, město Turnov, obec Ohrazenice.

Zástupci stavební firmy, VHS Turnov, Libereckého kraje, města Turnov a obce Ohrazenice

Cílem náročného a technicky složitého díla je výstavba přivaděče pitné vody včetně rozvodné sítě vodovodů v průmyslovém areálu Vesecko v celkové délce 3,9 kilometru a kompletní rekonstrukce areálu vodojemů v Ohrazenicích. Součástí celkové přeměny areálu, který je důležitou součástí vodovodní sítě Turnova i napojených okolních obcí, je také výstavba nového věžového vodojemu. Ten se určitě stane technickou dominantou Turnovska, a to nejen díky technologické náročnosti výstavby a jeho budoucí užitečnosti, ale samozřejmě i díky své 30metrové výšce. Velkým společenským přínosem se již při jeho přípravě stala skutečnost, že se na rozhodnutí o jeho konečném atraktivním vzhledu podílela také široká veřejnost včetně mnoha dětí formou ankety pořádané při slavnostním otevření Vodovodní stezky v Turnově.
Dokončení díla je plánováno na červen 2019. Jde o aktuálně největší stavbu z veřejných zdrojů na Turnovsku. Největší podíl – 29 mil. Kč – bude hrazen z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Jen o málo menší část peněz uhradí z vlastních zdrojů investor. Na akci se také finančně podílejí: Liberecký kraj (8 mil. Kč), město Turnov (10 mil. Kč) a obec Ohrazenice (1 mil. Kč).
Jako subdodavatelé zde pracují zejména firmy: ZIKUDA Turnov – vodovody, Kovo Perner, Český Dub – koule vodojemu a schodiště a STASELI Mladá Boleslav – betonové konstrukce. Důležitý autorský dozor při vlastní stavbě věžového vodojemu zastává jeho autor, Ing. Petr Chval z firmy PROFES PROJEKT, Turnov.
V současné době je již za svoji polovinou rekonstrukce prvního současného vodojemu o velikosti 2 x 300 m³. Na konci října bude vodojem zprovozněn a budou zahájeny práce na rekonstrukci druhého vodojemu – většího z obou – o velikosti 1.000 m³. Na sousedním třetím novém věžovém vodojemu jsou již prakticky zhotoveny všechny náročné betonářské práce. Zejména instalace šesti atypických betonových sloupů byla technicky a organizačně velmi náročná.
V říjnu bude na staveništi probíhat kompletace koule vodojemu (objem 150 m³), která bude poté vyzdvihnuta na betonovou korunu vodojemu. Následně bude dokončeno schodiště vodojemu a budou zahájeny práce na technologii, zasklení spodní vstupní části i schodiště a na izolaci koule vodojemu včetně speciální krytiny. O termínu ukončení prací v letošním roce rozhodnou klimatické podmínky. Na jaře by na věžovém vodojemu měly probíhat už jen dokončovací práce.
Výstavba vodovodů probíhá rychleji, než jsme očekávali. V současné době jsou stavební čety již v areálu Vesecka, kde budou plynule pokračovat ve výstavbě vodovodního přivaděče a postaví zde i nové rozvodné řady pro všechny firemní objekty. Pokud bude počasí příznivé, tak by měly být všechny vodovody již letos dokončeny. Na jaře příštího roku budou obnoveny všechny výstavbou zasažené povrchy komunikací.
Dokončené dílo bude významným přínosem pro spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou. Vodárenským cílem je odstranění manganu z vodního zdroje v Záborčí u Turnova. Tento zdroj bude odstaven a díky výstavbě věžového vodojemu a novým vodovodům bude část města zásobována z významnějších a bezpečnějších hlavních zdrojů – z Dolánek nebo Nudvojovic. Stavba odstraní také dnešní významná rizika havárií při zásobování pitnou vodou v celé průmyslové zóně, v níž pracují stovky lidí. Kompletní rekonstrukce dnešních vodojemů přinese vyřešení dalšího velkého problému ve vodárenské síti celého Turnovska.
Ing. Milan Hejduk, VHS Turnov
(redakčně upraveno)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.