OD PRÁCE POLICIE PO NÁVRH NA ODVOLÁNÍ RADY MĚSTA

1

Poklidné, pohodové, vyhrocené až bouřlivé. Takové bylo únorové veřejné zasedání turnovských zastupitelů. Úvodem byly staženy body s informacemi o rekonstrukci mašovské školy (objevily se prý nové informace) a o výstavbě hřiště s umělou trávou, protože se jeden z účastníků výběrového řízení odvolal. Následovaly tradičně pro toto období výroční zprávy městské a státní policie. Jak velitel městské policie Luboš Trucka, tak velitel místního obvodního oddělení Milan Drahoňovský konstatovali, že Turnov patří k poměrně bezpečným místům pro život.

POLICIE
Městská policie má v současnosti plný stav 18 strážníků včetně psovoda se služebním psem; zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou službu. Velmi intenzivní je komunikace s občany, ať už přímo fyzicky, nebo pomocí e-mailů. Strážníci jsou kromě přestupků v dopravě nuceni bohužel téměř denně řešit problémy s bezdomovci. V loňském roce došlo k celkem 18 napadení městských policistů ve službě! Městská policie obsluhuje kamerový bezpečnostní systém, který patří k nejmodernějším v republice. Funguje také několik programů zaměřených na prevenci pro všechny věkové kategorie.
Obvodní oddělení Policie ČR čítá v Turnově 27 příslušníků. Vloni na svěřeném území došlo k 420 trestným činům, objasněnost je 61,5 %. Z celého okresu Semily je to 45 %. V majetkové trestné činnosti policisté řešili 105 případů, 67 bylo krádeží vloupáním do různých objektů. V roce 2018 bylo odcizeno pouze osm vozidel a zaznamenáno jen sedm vloupání do nich. Násilných trestných činů bylo 43. Zajímavostí je nárůst internetové kriminality, což je republikový trend. Přestupků vloni policisté zaevidovali 1 221.
Obě policejní složky spolu na Turnovsku velmi úzce spolupracují, což je pro občany velkým přínosem.

DOSTAVBA DIVADLA
Vloni proběhla uzavřená architektonická soutěž na dostavbu turnovského divadla. Zastupitelé nakonec vybrali variantu arch. Pleskota, který návrh na podzim ještě doplnil, když do projektu zahrnul i dům sousedící s divadlem, kde je nyní v přízemí ovocný bar a v podkroví bude nová alternativní scéna. Zastupitelé souhlasili se zadáním prací na projektové dokumentaci, která by měla být k dispozici do konce letošního roku. Bude na dalším zastupitelstvu, které vzejde z podzimních komunálních voleb, jestli projekt posune dál. Vzhledem k odhadovaným nákladům kolem 70 milionů korun to bude především o budoucích prioritách a potřebách města.

SLUNCE VŠEM
Zastupitelé města souhlasili s odložením splátky půjčky spolku Slunce všem, který částku 200 tisíc Kč aktuálně potřebuje na kofinancování přístavby objektu v Turnově II. Spolek získal dotaci z evropských fondů, nyní je před vyhlášením výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavební práce v podobě dalšího patra, kde budou poskytovány odlehčovací služby, mají začít na jaře s termínem dokončení v letošním roce. Půjde o jedinou službu svého druhu, která je poskytována hendikepovaným v Libereckém kraji.

HAZARD
Zastupitelé měli schválit novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her na území města. V současné době jsou v Turnově povolené dvě herny v Palackého ulici, po jedné v Nádražní a Sobotecké ulici a jedna na náměstí Českého ráje. Do městského rozpočtu jde z hazardu ročně sedm až dvanáct milionů korun. Od ledna 2017 platí nový zákon o hazardních hrách, je třeba sladit s ním i městské vyhlášky.
Možností je víc, obce mohou vyhlášku zrušit a trh úplně uvolnit, mohou na svém území provozování hazardních her úplně zakázat, mohou povolit provozování pouze kasin, či nahradit stávající vyhlášku vyhláškou novou. Ta by potvrdila stávajících pět heren a stanovila jasná pravidla pro povolení dalších. Do budoucna je tu snaha herny přesunout z městské památkové zóny mimo ni.
V diskuzi navrhl zastupitel Ivan Kunetka hlasovat o úplném zákazu hazardu ve městě. Zastupitel Vítězslav Sekanina navrhoval vyhlášku zrušit a nechat vše jen na zákonných úpravách, podle zastupitele Otakara Špetlíka není úplný zákaz hazardu v jednom městě ideální, protože problém tu bude i nadále. Jiří Mikula navrhl materiál dopracovat a předložit na příští jednání, mj. doplnit a jasně stanovit i případné umístění heren mimo památkovou zónu.
Nakonec nebyl přijat žádný návrh, zastupitelé se k tématu vrátí na příštím zasedání.

KONTROLNÍ VÝBOR
Nejvyhrocenější bylo projednávání zprávy kontrolního výboru (KV), který měl na podnět zastupitelů prověřit stavbu hřiště u ZŠ Alešova a hřiště v Metelkových sadech v loňském roce. Zatímco u hřiště v Metelkových sadech výbor konstatoval, že vše proběhlo v pořádku, v případě hřiště u nádraží bylo konstatováno několik velmi závažných pochybení, která jdou na vrub rady města, resp. odboru správy majetku.

V případě hřiště „Drak“ v Alešově ulici KV shledal pochybení, která jsou v rozporu s vnitřní směrnicí města a mohou být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé nebyli limitováni maximální výší ceny zakázky, nebyla řádně jmenovaná hodnotící komise, firma Hřiště hrou podle KV dostala šanci nabídku upravit. Jak uvedl předseda KV Michal Loukota, byla porušena transparentnost a je zde podezření na diskriminaci oslovených dodavatelů. Vítězná firma navíc patří koaličnímu zastupiteli města Tomáši Tomsovi.
Starosta Tomáš Hocke některá pochybení přiznal, radní ale podle něho porušili místní směrnici, nikoli zákon. Některá pochybení jdou na vrub odboru správy majetku. Vše bylo motivováno zprovozněním hřiště ještě před novou sezonou. „Pro mě je to velké poučení, za mého šestiletého působení na radnici proběhly stovky výběrových řízení. Původně radní předpokládali, že se vejdou do limitu 400 tisíc, protože jsme ale chtěli důstojné hřiště, byla částka navýšena na milion korun, nebyly ale učiněny všechny náležité kroky,“ vysvětlil starosta.

Pro zastupitele Tomáše Hudce vzbuzuje tato zakázka mnohé rozpaky, vyhrála firma koaličního zastupitele s nejvyšší nabídkou. Zastupitelka Hana Maierová přiznala jako radní chybu, ale chybu celé rady města, která měla navýšení schválit jako výjimku z vnitřní směrnice pro zakázky nad 400 tisíc korun, na což má právo. Zákon podle ní porušen nebyl. Michal Loukota zdůraznil, že v tomto případě mělo být od počátku postupováno v náročnějším režimu pro zadávání veřejných zakázek. Zastupitel Jiří Mikula se pozastavil nad tím, zda to vše stojí za rozhodující čtrnáctý hlas v zastupitelstvu a kdo za vše ponese odpovědnost. Další zastupitelé projednávání tohoto bodu označili za předvolební boj. Podle zastupitelky Šárky Červinkové KV splnil svůj úkol zadaný zastupitelstvem.
Zastupitel Ivan Kunetka připomněl právo opozice klást otázky a požadovat vysvětlení a zároveň vyzval k přehodnocení formy vládnoucí koalice na radnici – Nezávislý blok a ANO 2011. Podle něho by bylo nejčistější, aby rada na příštím zasedání odstoupila a proběhlo nové tajné hlasování o jejím složení.
V závěrečném hlasování tento návrh podpořilo jen deset zastupitelů, sedm bylo proti a šest se hlasování zdrželo (nadpoloviční většina je 14 hlasů). Zprávu KV vzalo na vědomí 23 zastupitelů. Návrh KV, aby rada města zpracovala systémové opatření vedoucí k větší transparentnosti veřejných zakázek, našel podporu pouze u třinácti zastupitelů a schválen nebyl.

Vzhledem k závažnosti tématu se k němu na TvA ještě vrátíme…

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Co takhle nechat zaplatit rozdíl v původní ceně a ceně konečné těm, co o tom rozhodli? Myslím, že žádný podnikatel by se takto nechoval! U každé zakázky je vždy podmínkou určit konečnou cenu, kvalitu, datum předání díla. To žádný radní neví??? Na to , kolik úředníků platíme z našich daní je toto “ pochybení“ neskutečné.
    Věta:
    Původně radní předpokládali, že se vejdou do limitu 400 tisíc, protože jsme ale chtěli důstojné hřiště, byla částka navýšena na milion korun, nebyly ale učiněny všechny náležité kroky,“ vysvětlil starosta.

    je opravdu bizarní. Kdo měl tyto kroky konkrétně učinit?? Kdo je zodpovědný za oněch 500tisíc navíc? Opět zde platí, že z cizího krev neteče? Myslím, že toto snad nemůže jen tak projít a řeči o předvolebním boji mně připomínají politické klábosení v parlamentu… A to do komunální politiky nepatří. Doufám, že se zastupitelé k tomuto skandálu ještě vrátí a najdou a pojmenují zodpovědné radní…..

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.