OBCHODNÍCI Z ULICE A. DVOŘÁKA NEJSOU SPOKOJENI S PRŮBĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ V ULICI

1

Turnovští radní na své srpnové schůzi vzali na vědomí žádost o náhradu škody a zamezení dalších škod od obchodníků z ulice Antonína Dvořáka. Radní kompenzaci obchodníkům neschválili.

Vloni v létě probíhala rekonstrukce Markovy ulice, která výrazně zasáhla do prázdninové dopravy ve městě, protože je současně objízdnou trasou, aby řidiči nemuseli projíždět náměstím. Obchodníci ale v ulici nejsou, a tak to z tohoto pohledu nemělo výraznější negativní ohlas. V ulici A. Dvořáka je to přesně naopak. Ulice není až tak zásadní pro dopravu, na druhou stranu je zde ale soustředěno poměrně hodně obchodů, jejichž provoz byl výrazně omezen a některé tak mohou bojovat i o přežití. Obchodníci si stěžují především na špatnou komunikaci, někdy nebylo vůbec možné se do obchodu dostat, chodníky a vozovka byly strženy poměrně dlouho před tím, než začaly vlastní stavební práce. Zákazníky to dost odradilo.

„Problémy obchodníků mě moc mrzí. Je to s každou stavbou podobné, někde horší, jinde lepší. V paměti mám ještě rekonstrukci Palackého ulice, která také obchodníky dost poznamenala. Snažím se do každého projektu, do každé stavby a výběrového řízení zakomponovat co nejvíce věcí, které právě z jejich pohledu vnímám jako důležité. S každou další stavbou se učíme. A budiž řečeno, že investorem rekonstrukce Dvořákovy ulice je VHS Turnov, město ale na stavbu výrazně přispívá,“ přibližuje starosta Turnova Tomáš Hocke.
Jak dodává, před stavbou se na radnici konala schůzka všech zúčastněných, občané i podnikatelé obdrželi kontakty na stavební firmu i stavební dozor a další informace, na koho se případně mají obracet. To ve snaze co nejvíc předejít problémům, ke kterým nicméně dochází na každé stavbě. Především zpočátku ale nebyla vzájemná komunikace moc dobrá. Dohoda zněla, že bude vždy umožněn přístup do provozovny, i třeba za pomoci provizorní lávky. A nejde jen o obchody, ale i o lidi, kteří zde bydlí. Ne vždy to šlo, protože se v ulici stýká hodně inženýrských sítí najednou a u každého domu se budovala nová kanalizační a vodovodní přípojka.
„Chceme mít pěknou ulici, která tu bude v nové podobě další desetiletí, nastavili jsme komunikaci mezi všemi zúčastněnými, instalovali bannery pro veřejnost, že obchody jsou stále otevřeny. A do toho nyní přijde žádost o úhradu ušlých zisků s poukazem na to, že co jsme slíbili, tak jsme úplně nedodrželi. Musím konstatovat, že zčásti za to opravdu může samotná stavba. Původní komunikace a chodníky byly někde odstraněny předčasně, což přineslo problémy u vstupů do obchodů. Už jsme si vyříkali, že to bylo špatně. Je to ale opravdu těžké, těch sítí je tu mnoho a prostoru málo. Nyní už dojde na postupné pokládání asfaltu v hotových úsecích a podmínky se radikálně zlepší,“ doplňuje starosta. Současně vysvětluje, proč radní s vyplacením kompenzací nesouhlasili: „Město Turnov bude na rekonstrukci ulice Antonína Dvořáka přispívat částkou 6,5 milionu korun. Neumíme spočítat kompenzaci jednotlivým obchodníkům, aby to bylo spravedlivé. Nedělali jsme to ani v jiných ulicích, kde třeba stavební práce probíhaly mnohem déle a situace byla složitější. Za to se všem zúčastněným omlouvám, byl by to velký precedens. Stavební práce skončí v říjnu, postupně se bude ulice probouzet do nové podoby a já věřím, že se sem vrátí do obchodů zákazníci a pomohou živnostníkům překonat nejtěžší období. Budeme mít opravenou další významnou ulici v centru města.“

STANOVISKO VHS TURNOV, INVESTORA REKONSTRUKCE ULICE
Z obsáhlého vyjádření Milana Hejduka, ředitele svazku, vybíráme:

Stížnost a žádost podnikatelů z ulice Antonína Dvořáka vůči vedení města na probíhající rekonstrukci ulice je problematika, kterou jsme ojediněle řešili i v minulých letech na území Turnova při jiných akcích. Zatímco na území jiných členů svazku si na podobný krok žádosti o náhradu z městských peněz nevzpomínám.
Uvedu zásadní fakta:
* Jde o náročnou stavbu, jakou je každá obnova centrální ulice. Např. oproti loňské stavbě v Markově ulici je dvakrát delší, a navíc nestavíme jen kanalizaci, ale i vodovod a další sítě. Přípojek je o desítky více než v loňském roce. Navíc má ulice na mnoha místech úzký profil a mnoho doprovodných zákoutí a odboček, které také musíme plně obnovit.
* Jen díky včasným přípravám v loňském roce můžeme konstatovat, že stavbu dokážeme provést během jedné stavební sezony a pravděpodobně i ve stanoveném termínu. Každý objektivní člověk musí vidět i enormní nasazení množství techniky a pracovníků dodavatele. Bez toho bychom nebyli tak rychlí.
* Stavba nemá tak velký negativní vliv na dopravu v celém městě.
* Město Turnov se rozhodně zachovalo příkladně při informování obyvatel. Učinili jsme po vzájemné dohodě vše pro to, abychom neuzavřeli chodníky pro pěší, jako v loňském roce v Markově ulici, a zachovali jejich stálou průchodnost. Ohleduplnost, jak to jen při takto velké stavbě jde, je jeden z klíčových bodů, které vedení města neustále sleduje a vyžaduje. Podle našeho názoru je úroveň zabezpečení obslužnosti pro pěší zajištěna na maximálně možné úrovni s ohledem na rozsah stavby.
* Největší obtíže přicházejí při stavbě přípojek. Zejména u kanalizačních, kdy je nutno spojit všechny splaškové vody z objektu (často více vývodů) s odvody od okapů do jedné přípojky, navíc v potřebné hloubce podle vyústění stávajícího potrubí z objektu, což činí největší potíže. Pak je jisté, že musí být na potřebné hodiny omezen přístup k objektu a tím omezena jeho plná obsluha a využití. Ale dopady této skutečnosti jde naštěstí velmi omezit dostatečnou vzájemnou komunikací, o níž se podle mého názoru všichni stále průběžně snaží.
* Podněty obchodníků byly vždy co nejrychleji řešeny. V posledních týdnech máme například největší problémy s činností firmy při pokládce veřejného osvětlení, kterou však my neřídíme a neplatíme. Neposlouchá pokyny města, neplní dohody s naší firmou, což má i občasné konkrétní dopady na sousední objekty. Myslím si, že už jí město nezadá jinou práci.
* Existují i odlišné doprovodné pohledy. V Turnově je stále mnoho ulic, které neměly to štěstí, že jsme na ně soustředili přípravu a finanční výdaj tří subjektů. Proto ještě dlouho budou ve špatném stavu. V těchto ulicích provádějí svoji činnost jiní obchodníci a podnikatelé. V této ulici jsou tedy proti nim všechny subjekty z pohledu do budoucna reálně zvýhodněny, a hlavně měly štěstí, že na celkovou proměnu jejich ulice vůbec došlo.
* Co se týká náhrady škody (ušlých zisků atd.) – podle mých informací k tomu město nikdy při obdobných stavbách nepřistoupilo. Navíc se jakákoliv újma obtížně stanovuje, protože jakýkoliv výpočet by neměl stejná pravidla pro všechny. Obchodníkům by se těžko dokládal, přitom by ale městské výdaje měly být vždy spravedlivé. Příčinou těžkostí v podnikání navíc nemusí být ve 100 % jen vliv stavby. V součtu by pak mohl vzniknout příklad pro ostatní, což by vedlo ve svém důsledku v budoucnosti k nerealizaci potřebných vylepšení města.
* Po dokončení stavby a změně vzhledu i charakteru ulice výrazně zlepšíme podmínky pro podnikání ve vztahu ke skutečnosti panující před stavbou. Dojde ke zklidnění komunikace, budou zde nové chodníky, zvětší se prostor pro parkování – z ulice bude krásná komunikace v centru města. Lze proto důvodně předpokládat, že určitě dojde k nárůstu návštěvnosti a tím k úspěšnosti všech podnikatelů v této ulici. A je jisté, že po obchodnících naopak město nebude vyžadovat žádnou dodatečnou platbu za to, že byly obchodníkům podmínky k podnikání vylepšeny a jiným ve městě ještě nikoliv.
* V zásadě je ale zcela pochopitelné, že všem po několika měsících dochází se stavbou trpělivost. Očekávaný konec všech prací – konec října – již naštěstí není daleko. Máme za sebou první asfaltování a postupně dláždíme chodníky. Průběžně se všem omlouváme za objektivní potíže, které nastaly, a děkujeme za trpělivost.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.