NOVÁ POBOČKA KNIHOVNY A KROUŽKY ŽLUTÉ PONORKY V TURNOVĚ II

1

Turnovští zastupitelé se na svém březnovém veřejném zasedání vrátili k projednávání nové vyhlášky o regulaci hazardních her na území města. Na minulém zasedání nebyl přijat žádný návrh. V současné době jsou v Turnově povolené dvě herny v Palackého ulici, po jedné v Nádražní a Sobotecké ulici a jedna na náměstí Českého ráje. Na území města je zcela zakázán provoz kasin. Do městského rozpočtu jde z hazardu ročně sedm až dvanáct milionů korun.

Od ledna 2017 platí nový zákon o hazardních hrách, je třeba sladit s ním i městské vyhlášky. Starosta Tomáš Hocke přišel se dvěma variantami, provozní doba heren je vymezena na dobu od 10.00 do 24.00 hodin, herny nemají být v městské památkové zóně, kde jsou nyní dvě – na náměstí a v Palackého ulici. Nový zájemce o provozování herny bude muset dodržet všechny zákonné normy, nebo navíc, a k tomu se nakonec zastupitelé většinově přiklonili, ještě musí jeho žádost o umístění herny schválit zastupitelstvo města. S touto variantou souhlasilo 18 zastupitelů, jeden byl proti a čtyři se zdrželi. Stávající herny, které se nacházejí uvnitř městské památkové zóny, budou podle starosty v provozu po dobu, na kterou jim bylo vydáno dřívější povolení.

Nekonečné debaty, jestli v turnovské části u nádraží postavit nový dům, který by sloužil občanské vybavenosti a byly v něm kroužky Žluté ponorky, pobočka základní umělecké školy a pobočka knihovny, jsou u konce. Už letos zde má fungovat obojí. V rámci současné rekonstrukce nádražní budovy je zde vyčleněn prostor pro pobočku knihovny. „Stavební úpravy probíhají přímo na míru, pobočku knihovny bychom zde měli otevřít už letos v září,“ uvedla na zasedání místostarostka Petra Houšková. Pobočka knihovny je koncipována jako komunitní centrum, budou zde probíhat i kulturní pořady. Prostory jsou bezbariérové, v sezoně by zde mohlo fungovat i malé informační centrum.

K dalším podstatným změnám došlo v objektu střední školy u sportovní haly TSC. Po dohodě s Libereckým krajem, který je vlastníkem objektu, zde bude pro malou naplněnost školy uvolněno celé jedno patro pro volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity. Pobočku zde bude mít pravděpodobně už od letošního září Středisko pro volný čas Žlutá ponorka, do budoucna tady bude sídlit i pobočka ZUŠ, takže děti z této části města již nebudou muset cestovat za zájmovými aktivitami do historického centra. Uvolní se i dopravě, protože ty menší děti rodiče vozí individuálně auty. V patře budovy střední školy budou fungovat i školní družiny sousední základní školy v Alešově ulici. Až dojde na rekonstrukci ZŠ v Mašově, najde zde azyl i ona.

V dalších bodech březnového jednání zastupitelé souhlasili se spolufinancováním výstavby fotbalového hřiště s umělou trávou, rozdělili dotace ze sociálního a kulturního fondu, přispěli na provoz Hospice sv. Zdislavy; jako každoročně poskytli Atletickému klubu Turnov dotaci ve výši 400 tisíc Kč na zajištění letošního Memoriálu Ludvíka Daňka. Výtěžek z městského plesu půjde do Domova důchodců Pohoda a na oddělení následné péče v nemocnici. Z programu Regenerace městských památkových zón budou letos vyměněna okna na radnici. Kontrolní výbor zrekapituloval provedené kontroly v loňském roce s výhledem pro tento kalendářní rok. V závěru zasedání se chtěl zastupitel J. Mikula ještě vrátit k projednání zakázky na hřiště „Drak“, nenašel však potřebnou většinu zastupitelů ke schválení návrhu.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Na březnovém ZM jsem sdělil : Chyběl mi na dnešním jednání bod vyjádření RM k závěrům KV ohledně zakázky dětské hřiště Alešova ulice -DRAK. Doufám, že na příštím zastupitelstvu budeme seznámeni se závěry a přijatými nápravnými opatřeními.

    Vzhledem k tomu, že tato zakázka se týkala koaličního zastupitele navrhuji usnesení

    ZM ukládá RM zpracovat a předložit na dubnovém jednání ZM kompletní přehled obchodních vztahů mezi Městem Turnov, jeho příspěvkových organizací či právnických osob, ve kterých město vlastní více než 50% vlastnický podíl a zastupitelů města podnikajících buď jako fyzická osoba, či jako vlastníků či statutárních orgánů podnikajících právnických osob, či zaměstnavatele uvolněných zastupitelů za období 2014 až 03/2018.

    Pro toto usnesení nehlasoval nikdo ze současné koalice……….

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.