NÁKUP AREÁLU PILY JAKO KLÍČ KE VZNIKU DRUHÉHO CENTRA MĚSTA

0

Desetiletí již v Turnově přihlížíme rumišti v samém centru. Nejdříve tu byl záměr výstavby supermarketu na pozemku za bývalou masnou (dodnes na něj existuje platné územní rozhodnutí), a k tomu opakované zjitřené diskuze v zastupitelstvu i ve veřejnosti, jestli taková stavba patří či nepatří do centra města. Stará masna v Sobotecké ulici byla zbourána, jak se ale areál posouval z jednoho majitele na druhého, bylo ten „tunel“ stále těžší pro případného investora rozmotávat. Až pozemky skončily v rukou konkurzního správce a jejich cena je nyní astronomická – v řádu desítek milionů korun. I když město by rádo pozemky za masnou koupilo, je to již v současnosti za hranicí finančních možností, a tak pravděpodobně dál budeme přihlížet, jak zde stromy „náletového“ lesíka pomalu přerůstají budovy v okolí. Klíč ale v řešení i těchto ladem ležících pozemků, které dělají Turnovu ostudu, existuje.

Areál bývalé masny a Pily Plátek na Koňském trhu

Je to nákup sousedního areálu pily. Jeho kultivace a přeměna na zónu s bytovými domy, zelení a malými obchůdky se službami může pohnout i s investorem na pozemcích bývalé masny, a tak se klidně může stát, že na konci tohoto desetiletí bude mít Turnov v centru příjemný veřejný prostor, který bude přívětivý pro místní i pro návštěvníky města. Je to ale běh na hodně dlouhou trať, nicméně, po dlouhých letech přešlapování na místě byl první krok učiněn.

A nebyl bezbolestný. 35 milionů. To je největší pozemková finanční transakce od dob nákupu areálu Maškovky mecenášem B. J. Horáčkem. Však tomu také v zastupitelstvu na konci srpna předcházela pořádně vyhrocená diskuze. Opozičním zastupitelům z ODS a ANO 2011 se nelíbil především rozdíl mezi odhadní a nákupní cenou pozemků pily. I oni by byli rádi, aby pozemky pily patřily městu, ale dát v podstatě víc než dvojnásobek peněz než je odhad, to byl pro ně nepřekonatelný problém, což je pochopitelný argument. A jen budoucnost ukáže, jestli to byl krok správným směrem a opravdu i přes vysokou cenu ten pravý impulz na cestě od rumiště k živoucímu druhému centru města, což je ve finále přáním všech. (Odhadní cena pozemků pily dle znaleckého posudku je 14,9 mil. Kč.)

Slavnostní podpis kupní smlouvy – starosta T. Hocke a Dalibor a František Procházkovi

Společný snímek se zástupci koaličních stran

„Tento krok vnímám jako zásadní pro město i pro majitele firmy. Ta má v Turnově obrovskou tradici, která sahá do 19. století. Vážím si skutečnosti, že současní majitelé byli ochotni městu areál prodat a umožnit tak další rozvoj centra, kde doufám, že generace, které půjdou za námi, nebo možná ještě my, založíme novou čtvrť, kde se bude lidem příjemně žít a centrum města se nám nebude dál vylidňovat,“ zdůvodnil starosta Tomáš Hocke formu slavnostního podpisu kupní smlouvy, ke kterému došlo na radnici v pátek 4. září. Jak starosta doplnil, váží si skutečnosti, že záměr podpořili svými hlasy koaliční zastupitelé z Proto a Piráti, kteří měli tu odvahu a spolu se zastupiteli za Nezávislý blok hlasovali pro nákup pozemků areálu pily.

„Pro nás jde také o zásadní krok, já sám na tomto místě pracuji dlouhých 55 let, lidi z branže mě znají, že mám tu pomyslnou třísku hluboko v srdci,“ konstatoval při podpisu smlouvy spolumajitel pily František Procházka s tím, že prodat areál městu bylo pro něho a jeho syna Dalibora jediné možné rozhodnutí. Odmítli i daleko lukrativnější finanční nabídky s tím, že chtějí také městu něco vrátit, a takhle mají záruku, že pozemky budou sloužit smysluplnému účelu a nedopadne to s nimi jako se sousedním areálem masny.

Při prohlídce areálu pily došlo i na ukázku zručnosti starosty…

Podpisem kupní smlouvy bude pila na Koňském trhu fungovat ještě pět let. Doufejme, že to bude dostatečná doba na to, aby vedení města a zastupitelé připravili a schválili budoucí možné využití pozemku včetně třeba už detailního projektu. „Pět let není dlouhá doba, jen dva roky zaberou územní a stavební řízení. Proto chci, abychom ještě letos schválili zadání pro tvorbu architektonické studie. Vizí města je, že by tady měly vyrůst bytové domy se službami a kvalitní veřejný prostor se zelení, tedy místo, které bude lákat k bydlení. Areál pily je ideální pro svoji návaznost na stávající městskou zástavbu. O urbanistické studii budeme jednat i s majiteli sousedních pozemků, aby byl celý prostor řešený pokud možno komplexně,“ uzavřel starosta Tomáš Hocke.

Areál Pily Plátek na Koňském trhu – celkem 9.064 m² – město rozhodnutím zastupitelů koupilo za 35 mil. Kč krytých úvěrem. Pozemky leží v pasivní záplavové zóně, která umožňuje výstavbu objektů. Pila zde bude fungovat do roku 2025 a městu bude platit nájem 50 tisíc Kč měsíčně, takže výsledná kupní cena je zhruba 32 mil. Kč. V budoucnu se počítá s tím, že část budoucí zástavby bude svěřena soukromým firmám, takže se do městské pokladny vrátí ještě další část vynaložených prostředků.

Pila Plátek na Koňském trhu

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.