MŮŽE DOBŘE ŽÍT MĚSTO BEZ BUDOUCNOSTI?

0

Dovolte mně začít citátem: „Pokud nemáte vizi do budoucnosti, pak se vaše minulost bude v budoucnu opakovat.“ (A. R. Bernard) Nevěříte? Umíte se těšit na něco, nebo doufat v něco, i když nevíte, co přijde? Bez určité naší vize nemůžeme mít jasnou budoucnost – není v co doufat a na co se těšit.

Zamýšleli jste se někdy nad tím, kdo v Turnově řeší otázky budoucnosti města a podmínek života v něm? Městský úřad k tomu má sice speciální odbor, ten ale má jistě převážnou část svých pracovních kapacit zaplněnu administrativními úlohami, patřícími do oblasti státní správy. Nedávno jsem byl při představování nového městského architekta občanům, ale na můj dotaz mně on i starosta města vysvětlili, že jeho náplní není řešit otázky budoucích životních podmínek obyvatel v Turnově.

Ptáte se, proč mne to zajímá, když bydlím mimo toto město? To je přece prosté: Do Turnova jezdím za zdravotnickými službami, zásobováním, za kulturou a moji sousedé za státní správou, za servisy všeho druhu, někdo i za zaměstnáním a školstvím – prostě: „Od kolébky až ke hrobu!“ Město by se k nám nemělo chovat macešsky, protože – jak opakovaně připomínám – v obcích spadajících do správního obvodu ORP Turnov nás žije o polovinu více, než má obyvatel Turnov. Chce-li být Turnov srdcem Českého ráje, musí také nabízet a zajistit odpovídající „krevní oběh“ – tedy plnohodnotné funkce jádra regionu.

Tohle město znám už padesát let, stále ho potřebuji a stále ho mám rád. Když vidím nebo cítím, že je mu ubližováno, vztekám se. V posledním desetiletí se mně zdá, že se město příliš uzavírá do sebe a že mu chybí jakási dlouhodobější strategie či společná vize. Jak tomu pomoci? Už podvakrát jsem se snažil turnovské voliče vybudit k tomu, aby se dívali především na stanoviska svých zastupitelů k zásadním otázkám rozvoje města. Před minulými volbami jsem se kandidátů z volebních stran ptal na jejich stanoviska k revitalizaci prostoru po zrušení doláneckého koupaliště. Jejich názor byl vesměs kladný – jde přece o výjimečný prostor, jehož nevyužití je velká škoda. Ale „skutek utek“! Tedy až na pár maličkostí, jako byla aktivita studentů architektury apod.

Proto budu tentokrát raději apelovat na obyvatele Turnova, aby se ptali dnešních zastupitelů, pokud hodlají znovu kandidovat, o co se v uplynulém období osobně zasloužili, které záměry podpořili, případně čemu zabránili. Z odpovědí stávajících zastupitelů i kandidátů si rozumně uvažující volič – pokud se o veřejné věci alespoň trochu zajímá – jistě dokáže utvořit správný názor na to, kdo bude pro jeho město přínosem a kdo se chce jen vézt. Ti, kteří to s Turnovem myslí doopravdy dobře, budou se spíše než nad dneškem či včerejškem zamýšlet zejména nad jeho budoucností.

Turnov potřebuje vizi, aby se v něm už neobjevovaly další a další „rány“ jako důsledky chyb z nedostatku jakékoli dlouhodobější perspektivy. Často to jsou chyby neodčinitelné. Můžete je kolem sebe vidět, když se trochu zamyslíte. Kromě uvedené zakleté revitalizace areálu Dolánky mohu připomenout například prodej a snahu o zpětný odkup budovy kina na Trávnicích nebo dlouhodobé odkládání řešení obchvatu centra. Zásadní a nevratné „jizvy“ na tváři města zanechává např. řešení výpadovek – směrem na západ a jihozápad můžete na mapě města najít tři výpadovky a rezervní koridor pro čtvrtou komunikaci (Nádražní a Přepeřská ul., průtah městem). I v jihovýchodním směru najdete torzo někdejší výpadovky a územní rezervu pro další velekomunikaci (Výšinka, údolí Libuňky). A to je Turnov rozdělen mimo jiné třemi vodními toky a čtyřmi železničními tratěmi. Další takové „rozkrojení“, jaké životu ve městě přinesla čtyřproudá komunikace I/35, by Turnov velmi negativně poznamenalo. Ještě větší ranou může být realizace tzv. Příšovické železniční spojky, kdy by se z Turnova i s jeho novým terminálem stala zcela podřadná železniční zastávka. Vedení Libereckého kraje se o to velmi snaží – Turnov tak může záhy potkat osud, jaký potkal kdysi významný železniční uzel, jakým byl Přerov.

Ta největší pochybení nejsou vyvolána nedostatkem financí, ale právě neexistencí dlouhodobé vize. A nemyslete si, že vize řeší jen nové věci. Správné pojetí budoucnosti města by mělo zajistit i otázky řešení jeho budoucího provozu a údržby, prostě dobré podmínky pro život občanů města, pro obyvatele celého jeho správního území i pro jeho návštěvníky.

Pokud nově nastalé podmínky tvorby našich zákonů povedou nynějším nebezpečným směrem, možná, že budeme na podzim volit své zastupitele naposledy. Dopadne-li na nás přímá volba starostů, vynoří se nejrůznější typy a týpky kandidátů, až se budeme divit! Dejme si proto letos záležet a ptejme se, zda nám uchazeči o členství v samosprávě chtějí slíbit i nějakou dlouhodobější vizi pro náš život v regionu.

Slavomír Říman, Skalany, rimans@volny.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.