MĚSTO PRACUJE NA ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY

0

Nový prostor pro 24 dětí předškolního věku by měl vyrůst na Hruštici. Dotace státu by mohla činit až 25 mil. Kč. Myšlenka nové dětské skupiny v Turnově není úplně nová. Rada města podnikla první kroky ke zřízení dětské skupiny už na začátku roku 2022. Od počátku se počítá s využitím některé ze státních dotací. Zpočátku byl zvažován nákup nemovitosti a její rekonstrukce. Bohužel, žádná z reálných možností neodpovídala tehdejším podmínkám dotačního titulu.

Další plány se tak začaly odvíjet směrem k novostavbě, a to včetně vytipování vhodné lokality. Ta se našla na Hruštici, kde se přímo nabízí volná plocha sevřená ulicemi Lubomíra Jasínka, Františka Závorky a Zborovskou. Jedná se o část ve spodním rohu nejvzdálenějším od Zborovské ulice. Zde by měl vyrůst objekt, který bude odpovídat vyhlášce o dětských skupinách, a zároveň zapadne do okolní rodinné zástavby. Poskytne zázemí pro celkem 24 dětí ve dvou skupinách. Zvýší se tak kapacita pro děti předškolního věku, především pro mladší 3 let.
V prosinci 2022 byl tento záměr projednán výborem pro rodinnou politiku rady města a byla zahájena intenzivní příprava směřující k projektování novostavby.
Místostarostka Petra Houšková k tomu dodává: „Podmínky pro vybudování a provozování dětské skupiny jsou nyní nastaveny velice příznivě. Garantována je finanční podpora státu na stavbu i příspěvek ze státního rozpočtu na provoz dětské skupiny. Služba je tak mnohem dostupnější pro širší spektrum rodičů, kteří se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené. Myslím, že se nám podařilo vytipovat rovněž příjemnou, klidnou lokalitu pro tuto stavbu, kde nově vybudovaný prostor může mít do budoucna i potenciál pro komunitní využití. Pokud se vše podaří podle plánovaného harmonogramu, pak by dětská skupina mohla přivítat první děti v září 2025.“

V současné době je vyhlášena Výzva Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupiny č. 31_22_045 Ministerstva práce a sociálních věcí s alokací 1,7 mld. Kč. Předpokládá se uspokojení maximálního počtu žadatelů v nejvyšší možné výši. Město Turnov by tak na výstavbu a zřízení zázemí pro dětskou skupinu mohlo získat až 25 mil. Kč. S podáním žádostí se počítá na konci roku 2023. Nejpozdější termín pro realizaci akce je listopad 2025.

Nová dětská skupina by tak ještě před koncem roku 2025 mohla rozšířit stávající nabídku pro děti mladšího předškolního věku, kterou aktuálně zajišťuje Miniškolka Centra pro rodinu Náruč, dětská skupina Spirálka nebo Karavela – Montessori klub v Turnově.

(Definice dětské skupiny dle MPSV: Zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí.)

Zdroj: TZ města Turnova

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.