MĚSTO JIČÍN ZAVÁDÍ ÚSPORNÁ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

0

Rada města schválila a uložila zavedení konkrétních úsporných opatření v zařízeních města. Opatření byla vypracována Krizovým řízením MěÚ Jičín ve spolupráci s řediteli a vedoucími městských zařízení a organizací. Schválené body respektují požadavky Vlády ČR. Cílem je uspořit alespoň 15 % spotřeby energií. O odpovědný přístup město usiluje dlouhodobě a v uplynulých letech výrazně investovalo do zateplení a snížení energetické náročnosti budov.

Město Jičín chce jít v úspoře energií příkladem dle motta „My šetříme, pojďte s námi“. Opatření sníží úroveň komfortu, na který byli občané zvyklí, avšak smyslem není přerušení služeb, které město poskytuje. Ve všech zařízeních bude důsledně sledováno svícení, aby nebylo nadbytečné. Následující úsporná opatření jsou stanovena do konce roku 2022 s tím, že budou reagovat na případný vývoj na trhu energií.

Budovy Městského úřadu Jičín (Žižkovo náměstí a 17. listopadu): Vytápění v kancelářích a zasedacích místnostech se sníží na 20 °C, na chodbách, sociálních zařízeních a jiných společných prostorách na 18 °C. Budou pořízeny interiérové teploměry pro účely průběžného hlídání teploty. Bude zajištěna kontrola osvětlení a postupně bude zajištěna výměna za úsporné světelné zdroje LED, instalace pohybových čidel a případně distribuce LED lampiček k pracovním stolům.

Aqua centrum: Ve sprchách bude snížena teplota vody a zároveň bude omezena doba toku vody po spuštění. Bude snížen rozsah osvětlení.

Zimní stadion: V šatnách bude snížena teplota na 20 °C a na chodbách na 18 °C, pokud to technické podmínky dovolí. Bude vypnuta tzv. sněhová jáma. Také bude vypnuto vytápění dvou šaten, které přiléhají k ledové ploše. Temperování bude řešeno tak, aby se předešlo poškozením.

Sportovní hala a vnitřní sportoviště: Teploty budou uvnitř sportovní haly sníženy na 17-18 °C, v šatnách bude teplota snížena na 20 °C. Pokud to bude technicky možné, změní se intenzita a mód vnitřního osvětlení.

Veřejné osvětlení ve městě a dekorace: Bude vypnuta asi třetina světelných bodů ve městě. Je nutný výběr vhodných bodů a tato věc bude diskutována s Městskou policií Jičín, Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Jičín. 14. října byly vypnuty fontány a kašny. Řeší se omezení osvětlení historických objektů. V závislosti na technických možnostech bude vypnuto zcela, nebo bude ukončeno vždy ve 23.00 hodin.

Kulturní zařízení: Teploty v kancelářích budou sníženy na 20 °C, na chodbách, v sociálních zařízeních a ve společných prostorách bude teplota snížena na 18 °C dle provozních možností. V kulturních sálech bude teplota vytápění nastavena na 20 °C až 21 °C.

Základní školy, ZUŠ a K-klub: Teplota vytápění ve školních učebnách bude nastavena na 20 °C až 21 °C. Na chodbách, sociálních zařízeních a v jiných společných prostorách bude teplota vytápění snížena na 19 °C. V tělocvičnách bude teplota vytápění snížena na 17 °C až 18 °C. Teplota vytápění v šatnách přiléhajících k vnitřním sportovištím či sloužícím k převlékání dětí bude nastavena na 20 °C. Ve všech budovách, kde je možné vyměnit světelný zdroj pouhou výměnou nových žárovek a zářivkových hlavic, budou propočítány náklady na výměnu světelných zdrojů za LED hlavice či LED žárovky. Ve všech školních zařízeních bude sledováno svícení.

Mateřské školy a zařízení sociálních služeb: Stejně jako ve všech ostatních městských budovách bude kontrolováno svícení. Režim vytápění bude beze změn.

Veřejné prostory v knihovně: Ke snížení teploty vytápění Knihovna Václava Čtvrtka již v minulosti přistoupila. Nová opatření proto nejsou stanovena.

Ostatní příspěvkové organizace města: Teplota vytápění v kancelářských prostorách bude snížena na 20 °C dle provozních možností objektu. Na sociálních zařízeních, chodbách bude teplota vytápění snížena na 18 °C.

Jan Jireš, tiskový mluvčí města, jires@mujicin.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.