MĚSTO CHCE KOUPIT AREÁL PILY NA KOŇSKÉM TRHU (S ANKETOU ZASTUPITELŮ)

0

Výrobní areál dřevozpracujícího podniku v centru města vedle léta nevyužívaného pozemku bývalé masny, kde již roste vysoká náletová zeleň. Málokteré město se ve svém středu může „pochlubit“ něčím takovým. Areál pily do samého centra již roky nepatří, měl by být umístěn spíš někde na periferii. Centrum moderního města by mělo sloužit jiným účelům. O možnosti koupit tento areál a případně koupit i sousední pozemky bývalé masny, o tom se v Turnově hovoří již několikáté volební období.

Až ohlášení majitele, že chce provozování pily ukončit, otevřelo možnost udělat první krok. Podle předběžné dohody by zde pila fungovala ještě následujících pět let a poté by byl provoz ukončen. Město by tyto strategické pozemky pro další rozvoj koupilo a začalo by jednat o jejich budoucím využití. Z pohledu zátopové zóny je areál zasažen „stoletou vodou“, nenachází se ale v aktivní zóně.

Zastupitelé města na svém červnovém zasedání souhlasili s podmínkami poptávkového řízení na dlouhodobý investiční úvěr ve výši 35 mil. Kč. Po následujících pět let by vlastník pily městu platil nájem 50 tisíc Kč měsíčně (dohromady do září 2025 tři miliony korun). Stejnou dobu by město splácelo přijatý úvěr. Definitivní rozhodnutí o nákupu pozemků by měli zastupitelé učinit na srpnovém veřejném zasedání.
Zadluženost města k 30. červnu t. r. činí 104 mil. Kč.
V daném prostoru lze uvažovat o výstavbě nových bytových domů (3-4 nadzemní podlaží), v přízemí s občanskou vybaveností nebo parkováním, plus kvalitním veřejným prostorem se zelení… -pch-

ANKETA ZASTUPITELŮ

Otázka zněla: Zastupitelé na svém červnovém zasedání probrali podmínky úvěru pro nákup areálu pily na Koňském trhu, která by tu měla ještě fungovat pět let. Jak je pro vás tato lokalita atraktivní a jaký záměr byste tu, v případě koupě, rádi uskutečnili?

Mgr. JAROMÍR FRIČ, zastupitel za ODS
Areál pily a celý Koňský trh je asi poslední místo v centru Turnova, které by se určitě mělo využít jinak. Pila jako výrobní podnik s rozlehlými úložnými prostory pro dřevo, denní řezání kmenů a práce těžkých strojů dnes už nepatří do centrálních částí měst. O Koňském trhu ani nemluvě, skládky suti a náletových křovin, to je v současnosti spíš chmurný prales pro akční hry. Tento prostor, i když je v záplavové zóně, láká k dobudování infrastruktury. Mně by se líbil původní záměr z Koňského trhu udělat zde jakési „dolní zelené náměstí“ – s parkem i s navazujícím parkovištěm, s domy na pilotech s hřišti pro skate… Prostě něco, co by nám velká voda neodnesla. Místa je tu víc než dost, kolem stromy, náhon a málo bytových domů. Tehdejší studie byla pro mě velice zajímavá, dalo by se upravit průčelí na místě bývalé masny v Sobotecké ulici, přidat průchody, podloubí, obchůdky. Odtud se pak můžete vydat do centra pěšky, nebo projít do této zóny, a tady si v klidu buď odpočinout, nebo sportovně vyžít.

Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK, zastupitel za Nezávislý blok
Areál pily na Koňském trhu je z hlediska rozvoje Turnova velmi zajímavá lokalita. Osobně považuji za důležité, aby město pozemky koupilo. Následujících pět let, kdy bude ještě současný vlastník pilu provozovat, je dostatečný čas na rozvahu o budoucím rozvoji tohoto území. Z pohledu územního plánu je lokalita určená k zástavbě v kategorii smíšeného bydlení, které umožňuje krom bydlení i komerční, kulturní, sportovní a další využití. Myslím si, že v rámci zastavitelného území města máme dostatek rozvojových lokalit pro individuální bydlení na okrajích města. To, co by nám lokalita Koňského trhu mohla nabídnout, je tolik důležité zahušťování centra města, jako protiklad zastavování volné krajiny. Blízkost řeky sice na území klade určitá omezení z pohledu záplav, ale nedávné protipovodňové opatření tuto situaci velmi zlepšilo. Blízkost vody naopak vnímám jako benefit z hlediska atraktivity budoucí výstavby. O tom, že je lokalita zajímavá, svědčí i to, že studenti z pražského ČVUT se této lokalitě v několika předešlých semestrech věnovali a vytvořili několik zajímavých pohledů na možný rozvoj tohoto území. Rád bych, aby zde vznikla architektonicky kvalitní zástavba, která by doplnila stávající zástavbu a nabídla městu to, co mu zatím chybí. Vyvaroval bych se však scénářů velkých obchodních center, které často vedou k likvidaci malých obchodníků.

Ing. ZBYNĚK MIKLÍK, radní za Českou pirátskou stranu
Pozemky bývalého Koňského trhu a pily jsou pro město pozemky strategického významu. Nyní je tam brownfield a výroba, která je v centru města nevhodná. Pozemek pily je proti Koňskému trhu ve výhodě, není totiž zasažen záplavovým územím a tím pádem je využití pozemků jasnější. Tyto pozemky jsou pro mě priorita číslo jedna. Rád bych zde v budoucnu viděl jak bytovou zástavbu, tak služby. Úvahy na téma supermarketu tu byly a jsou, ten by ale měl stát jinde. Ne v samotném centru, tam nepatří. Supermarkety by měly stát v okrajové, ale dostupné části města, aby za nákupem nejezdili lidé přes centrum města tam a zase zpět.
Bytovou zástavbu proto, protože je bytů v Turnově nedostatek a poptávka je velká. Tento pozemek je pro účely bytové zástavby ideální – na rozdíl od dalšího zastavování polí kolem Turnova. Dočasně je možné využít tyto pozemky pro parkování.
Areál pily bude město po dobu pěti let pronajímat současnému vlastníkovi. Z tohoto důvodu jsem na radě města navrhoval pětiletý úvěr ve výši 35 mil. Kč. Tak, aby byl úvěr ve výši kupní ceny pozemků, vztažen jen pro tento “projekt” a nebyl použit také na jiné nesouvisející investiční záměry města. Stejně jako pětiletá doba splácení úvěru, která odpovídá době pronájmu pily. Výnos z pronájmu tak pokryje náklady spojené s úvěrem. Což se také stalo a tuto myšlenku potvrdilo i zastupitelstvo města. Věřím, že tento záměr posune Turnov opět o kus dál.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, zastupitel za ANO 2011
Je to jako vždy u současné koalice – nedostatečná diskuze, žádné pořádné vize, málo informací, nedořešené otázky a velká rizika. Je jasné, že pila být v centru města nemá. To nechce město už od doby pádu komunismu. Jenže se dnes bavíme ve skutečnosti o tom, že město nemá žádné našetřené peníze. Naopak se blíží k hranici maximální zadluženosti, a přesto si chce půjčit další neuvěřitelně vysokou částku. Toto samozřejmě není běžný majetkový počin. Přeměnit Koňský trh je investičně extrémně náročný projekt. Nákup pily je jen první krok z desítek dalších za další desítky milionů korun. Má je a všechny další v příštích letech činit za veřejné peníze město? I když je pila nyní na prodej, protože chce skončit, tak ji určitě může koupit někdo jiný. Městu přece nikdy nevadilo privátní vlastnictví, ale to, že tam je pila. A ta brzy skončí i bez městských peněz.
Pojmenuji pár otázek, abych vám ukázal, co vše městská vládnoucí koalice přehlíží. Povodeň je první. Při povodni teče na pile aktivně Jizera i víc jak metr vysoko. Likviduje drobné stavby, ničí hodnoty. Koupili byste si za neskutečné peníze takový pozemek a investovali byste na něm, když při povodni na něj pár dní nebude moci vstoupit, potom budete týden odstraňovat bahno a další týdny vysoušet nemovitost a řešit škody?
A je dohodnutá kupní cena povodní zasažených pozemků na pile vysoká, nebo výhodná pro město? A jaká je jejich reálná tržní cena na povodňovém území?
Normální lidé, nebo soukromé firmy, když kupují pozemky za svoje desítky milionů, tak mají jasný záměr, proč tak činí. Koaliční zastupitelé nemají žádný, nevědí nic přesně. Chovají se divně asi proto, že při této transakci nepracují se svými penězi, ale „veřejnými“. Ne – pořádná diskuze je pro dnešní vedení města přítěží. Máme starostu a ten vydal povel – „okamžitě kupujme“, poslušní zastupitelé jako vždy sklopili hlavy a přestali mít vlastní názory.
Ještě smutnější je to s reálnými a odsouhlasenými investičními plány města. Věřili byste, že starosta, který je zároveň šéfem městských financí, před tak ohromným výdajem nezpracuje materiál, co všechno ze schváleného investičního plánu budou muset zastupitelé oželet? Navenek před minulými volbami říkal, že chce oddlužit město a zdravé městské finance. Realita je zadlužit se na maximum a k tomu nejméně příští dva roky dramaticky klesnou o desítky milionů korun daňové příjmy. Nepotřebná dostavba divadla bude už úplným finančním nesmyslem, a co knihovna – bude? Další peníze do oblasti Koňského trhu? Přestavba sportovní haly u nádraží a jiné sliby – zapomeňte. Heslo „slibem nezarmoutíš“ u starosty funguje. Slibuje před krajskými volbami cokoliv, chlubí se v médiích se vším a lidi mu na to skočí. I nákup pily je to samé – pochlubit se a neříkat, co to vše jednou přinese…

IVAN KUNETKA, zastupitel za PROTO
Možnost koupit areál pily je výjimečná příležitost, kterou je potřeba využít. Pětiletý pronájem vidím spíš jako výhodu – po finanční stránce i jako získaný čas pro rozvážnou a neuspěchanou debatu o tomto území. Výrazně se také zlepší vyjednávací pozice pro případnou další koupi pozemků v této lokalitě – areálu bývalé masny. A jejich využití. Bude záležet na velikosti, jestli se podaří přikoupit zbytek plochy. Vzhledem k tomu, jak se časem mění priority a jak může být někdy mávnutím proutku všechno jinak, což vidíme třeba na událostech poslední doby, rád bych tam viděl něco nadčasového, třeba takovou maloměstskou obdobu Central parku…

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.