KOMPOSTÁRNA SE ROZŠÍŘÍ

0

Kompostárna na Malém Rohozci byla vybudována s přispěním dotace v roce 2015. Město obdrželo dotaci na stavbu a technologii, Technické služby Turnov dotaci na stroje. Provoz kompostárny zajišťují Turnovské odpadové služby s. r. o., které nedostávají žádnou dotaci či příspěvek na provoz, ale účtují za dodaný bioodpad dle skutečnosti a schváleného ceníku.

Odpad je odebírán od občanů z Turnova, ze svozu biopopelnic a z údržby městské zeleně. Město společnosti pronajímá objekt kompostárny za částku Kč 350 tis. Kč ročně a za uložení svého bioodpadu a bioodpadu od občanů platí zhruba 550 tis. Kč ročně.

V rámci plnění dotace jsou stanoveny dvě podmínky – zpracovat 2.700 tun bioodpadu za rok a prodej hotového kompostu v nadpolovičním množství pro využití v zemědělství.

Obě podmínky jsou plněny, za loňský rok bylo na kompostárnu přijato celkem 3.274 tun bioodpadu a prodáno 927 tun hotového kompostu, který se prodává pod názvem „Turnovský kompost“. Pro naplnění kapacity kompostárny a zlepšení efektivity provozu je přijímán i bioodpad od okolních obcí a soukromých subjektů. Bohužel již nedostačují zpevněné plochy kompostárny sloužící na zpracování a dozrávání kompostu – doba zrání je asi šest měsíců.

Proto byly zahájeny přípravné práce na rozšíření zpevněných ploch uvnitř areálu. Je zpracována projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení. Rozpočtované náklady jsou kolem 4 mil. Kč, výsledná cena bude ale záležet na výsledku výběrového řízení. Stavba by měla proběhnout v roce 2018.
(Zdroj: zápis z jednání rady města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.