K ČEMU JE DOBRÁ DOPRAVNÍ KOMISE MĚSTA A MŮŽE TAKÉ NĚCO OVLIVNIT?

0

Na tyto otázky jsme hledali odpověď s jejím předsedou Milanem Vašákem (ČSSD), který jí předsedá od roku 2016.

* Pojďme si nejdříve dopravní komisi představit.
Dopravní komise Rady města Turnova – tak zní její oficiální název – je poradním orgánem rady města. Má dvacet pět členů a je tedy asi největší městskou komisí. Na svých zasedáních projednává veškeré věci související s dopravou ve městě. Materiály k projednání do komise přináší obvykle starosta, ale nezřídka i její členové. Od vedení města přicházejí snad všechny významné studie, projektové dokumentace na dopravní stavby a náměty v oblasti dopravy.

* Ukažme si to modelově třeba na současné největší dopravní stavbě v Turnově – Nádražní ulici…
Její rekonstrukci jsme projednávali mnohokrát, poprvé před více než třemi lety. Tehdy po dlouhých diskuzích vznikla koncepce, jak bude po realizaci Nádražní vypadat. Včetně změny hlavního směru jízdy na Přepeřskou, se systémem parkování, cyklostezkou, chodníky, výsadbou zeleně. Právě místní znalost členů komise občas pomohla projektantům vyřešit některé sporné body projektu.

* Vstupuje pak komise do probíhající výstavby?
Ne. Ale třeba u Nádražní a taky u rekonstrukce Palackého a Přemyslovy ulice jsme se nechávali od vedení města i vedoucího odboru dopravy pravidelně informovat o stavu a postupu prací. Třeba v Palackého ulici jsme původně navržený termín dokončení považovali již od začátku stavby za nerealistický. A výsledek nám dal bohužel za pravdu.

* A co třeba oblaka prachu po znovuotevření Nádražní ulice? Jak by zde konkrétně mohla komise pomoci?
Jednoduše. Bombardovali bychom společně s občany pana starostu, aby urychleně zjednal nápravu. Tady situaci asi podcenil investor stavby a nebylo jím město spolu se zhotovitelem. Nádražní se měla kropit od začátku a budiž to poučením pro příště.

* Vraťme se zpět k podnětům členů komise. Které se realizovaly?
Snad nejvýznamnějším je dělená „Zóna 30“ ve vilové čtvrti u kasáren s jednou sběrnou komunikací – Zborovskou. Zóna se osvědčila a budou v Turnově vznikat další.
To souvisí i s dalším podnětem – měřením rychlosti u škol. Zatímco ve Skálovce a Žižkovce se padesát kilometrů v hodině vcelku dodržuje, tak v ulici 28. října se povolenou třicítkou rozhodně nejezdí. Víc než třetina řidičů tam stále jezdí rychleji. V tomto případě už asi nepomůže jakákoliv prevence, ale bude muset nastoupit tvrdá restrikce. Tedy pokuty a body dolů.

* Nedávno projednala rada města zákaz tranzitního průjezdu těžkých nákladních automobilů přes náměstí…
To je další z problémů řešených v komisi. Jen se vleče již od začátku roku 2016, kdy zákon začal umožňovat samosprávám tento zákaz využít. V komisi se o tom vedla dlouhá polemika. Argumenty na straně zákazu jsou jasné. Město může, ale také nemusí na svém území tranzitní dopravu strpět. A není jeho povinností hledat řešení, kudy se má v případě zákazu doprava těžkých nákladních aut odbývat. To je věcí kraje a státu. Není přece možné, aby nám přes náměstí jezdilo denně v průměru čtrnáct tisíc aut a z toho třináct stovek náklaďáků. A obchvat Turnova je v nedohlednu.

* Tak k němu pojďme. Jak to v současnosti vypadá s komunikací S5, pro neznalé jižním obchvatem Turnova?
Stavebně nijak. V současné době se po delší prodlevě od jara zpracovává EIA – tedy posouzení vlivu komunikace na životní prostředí. Ta má být hotová ke konci roku. Příští rok se bude vyhodnocovat a projednávat. Problémy nemusí, ale také mohou nastat v Turnově, ale rozhodně nastanou buďto ve Ktové, nebo v Rovensku pod Troskami, to podle toho, která z variant dostane zelenou. Pak se bude moci konečně začít projektovat. To jsme už v roce 2020. Z pohledu Turnova s tím souvisí několik nepodkročitelných stavebních podmínek, z nichž snad nejzásadnější je délka tunelu pod Mašovem a Pelešany, a jedna priorita realizační. Úsekem MUK Ohrazenice – Valdštejnsko se bude muset začít. Je stavebně nejnáročnější – tunel, most přes Jizeru, mimoúrovňová křižovatka v Ohrazenicích, a tudíž taky nejdražší. Orientačně se bavíme o vyšších jednotkách miliard korun. Mohlo by se totiž lehce přihodit, že se vybuduje celý úsek od Jičína k Turnovu a pak konec. Dopravu přivedenou k Turnovu proženou esíčky okolo Lidlu a přes průtah pryč. A ta intenzita dopravy bude mnohem vyšší, než je dnes. Stát to bez mrknutí oka udělá a najde si k tomu ze svého úhlu pohledu objektivní argumenty. To je částečně i odpověď odpůrcům zákazu tranzitu přes náměstí o zavlékání dopravy do míst, kde by jinak nejezdila. Takže je třeba neustále apelovat na kraj a stát, aby se obchvat Turnova řešil. Oni si jinak budou myslet, že jsme zde spokojeni, když po něm hlasitě nevoláme.

* A nájezdy na průtah?
Podle mých informací je ten v Ohrazenicích u dnešních stavebnin k realizaci blíže. Do projektové dokumentace je třeba zapracovat technické opatření na snížení hluku, což je požadavek hygieny. To se provede změnou obrusné vrstvy vozovky na tichý asfalt. Ve Fučíkovce jsou potřeba provést ještě nějaké majetkoprávní operace a pak budeme opět o krok dále. Ale já věřím, že ŘSD oba nájezdy začne v dohledné době stavět. Přísliby město má. Je jen škoda, že se po letech musí složitě napravovat minulé chyby. Ty nájezdy tam mohly být od začátku.

* Dalším turnovským evergreenem je parkování.
Problémy jsou v zásadě dva. Počet parkovacích míst a zvolený systém parkování. O to druhé se na podzim opět svede lítý boj v komunálních volbách. Zda zavést možnost půl hodiny parkování zdarma, či ponechat stávající řešení. Dopravní komise doporučila půlhodinu zavést, spor se vedl jen v rovině, jestli z toho vyjmout náměstí Českého ráje, či nikoliv. Radní a zastupitelé to neakceptovali. Dopravní komise je jen poradní orgán, rada a zastupitelstvo k názoru komise mohou, ale nemusí přihlížet.

* S místy pro parkování to bude asi obtížnější…
Ve středu města rozhodně chybí. Částečně by situaci mohlo ulehčit připravované parkoviště za Vesnou na Havlíčkově náměstí, ale proti se staví petice rodičů žáků ze ZŠ v ulici 28. října. Po majetkovém narovnání pozemků a zrušení části nástupišť na starém autobusovém nádraží se výrazně navýší počet míst tam. Parkovací místa přibydou i v Palackého ulici.

* A u nádraží?
Možnost rezidentního parkování se zvýší po dokončení revitalizace sídliště, ale už nikterak dramaticky. Řešením by samozřejmě mohla být nástavba na terminálu. Ale – v současné době to není priorita města. Nástavba je rozpočtovaná na 19 milionů korun. Neexistuje žádný dotační titul, který by mohl městské kase s financováním pomoci. A hlavně, přes ojedinělé hlasy volající po výstavbě nikdo zatím neprovedl žádný relevantní průzkum mezi občany Turnova II, zdali by vůbec, a za jakých podmínek, tam byli ochotni parkovat. Zde musí přijít iniciativa od lidí. Aby to totiž nedopadlo jako na Výšince, kde město před kotelnou v Perlové ulici nechalo vykácet stromy, osadit kamerový systém a stejně tam na těch dobrých dvaceti místech parkují jen místní, jelikož ze sídliště je to moc daleko…

* Kam a na koho se mohou občané obrátit, kdyby chtěli vznést dotaz týkající se dopravy v Turnově?
Mohou se obrátit na dopravní komisi prostřednictví vedoucího odboru dopravy městského úřadu, mohou kontaktovat přímo starostu anebo, jak se v poslední době ukázalo účinné při projednávání situace v Nádražní ulici, mohou vznést podnět přímo na veřejném jednání zastupitelstva města.

* Děkujeme za rozhovor.
(předvolební inzerce)

Ing. Milan Vašák (52 let) žije v Turnově, kde s partnerkou vychovává dva syny. V nadcházejících komunálních volbách je lídrem kandidátky ČSSD. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty stavební – oboru konstrukce a dopravní stavby, specializace městské komunikace. V Turnově je předsedou dopravní komise, členem finančního výboru zastupitelstva, členem výboru zastupitelstva pro vodohospodářský majetek a členem komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.