MÁTE ZÁJEM PRACOVAT U POLICIE?

0

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Máme především zájem o ženy a muže, kteří žijí v našem regionu, tedy v Libereckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru: občanství České republiky, věk nad 18 let, bezúhonnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou, fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby, uchazeč není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

V praxi to znamená:

* Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.

* Minimální stupeň vzdělání – nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 
* Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

A co nabízíme?
* jistotu zaměstnání
* možnost profesního růstu
* celoživotní vzdělávání
* garanci trvalého příjmu

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na odděleních hlídkové služby, obvodním oddělení nebo dopravním inspektorátu.
 
V případě, že splňujete zákonem dané podmínky, váš zdravotní stav je dobrý a chtěli byste vykonávat práci u jedné z prestižních bezpečnostních složek České republiky, kontaktujte naše personální oddělení. A to buď e-mail: krpl.op@pcr.cz, nebo telefonicky 974 461 405.
 
Informace pro uchazeče: možnosti uplatnění v Polici České republiky najdete ZDE:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
 
Vlasta Suchánková, KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.