HŘIŠTĚ „DRAK“, POHLED Z DRUHÉ STRANY

1

Únorové jednání turnovských zastupitelů (ZDE) obsahovalo mj. i zprávu kontrolního výboru. Ten se zabýval na popud samotných zastupitelů prověřením stavby hřišť u ZŠ Alešova a hřiště v Metelkových sadech v loňském roce. Zatímco u hřiště v Metelkových sadech výbor konstatoval, že vše proběhlo v pořádku, v případě hřiště „Drak“ u nádraží bylo konstatováno několik pochybení, která jdou na vrub rady města, resp. odboru správy majetku. A protože jsme chtěli téma rozšířit o další pohled, požádali jsme o vyjádření jednoho z aktérů, zastupitele Tomáše Tomsu, který je současně i jednatelem turnovské firmy Hřiště hrou, která hřiště „Drak“ postavila.

„Na všech hřištích, která jsme v Turnově stavěli, chceme prezentovat nové myšlenky či originální design. Vyrábíme originální hřiště do celého světa, mrzelo by nás, kdybychom v domácím prostředí hřiště neměli. Zisk v tomto případě není důležitý. Co se týká nového hřiště u nádraží mezi základní školou a sportovní halou, odbor správy majetku turnovské radnice oslovil vloni koncem ledna v poptávkovém řízení tři firmy. Nás, druhou turnovskou firmu TR Antoš a brněnskou Hřiště.cz,“ přibližuje Tomáš Tomsa. „Nesoutěžilo se na cenu, ale na zajímavý návrh.“

Nakonec Hřiště hrou podalo dvě nabídky, jednu za 855 a druhou za 894 tisíc korun. Firma Hřiště.cz dala nabídku za 816 tisíc a TR Antoš za 464 tisíc korun. Hodnoticí komisí byla jako vítězná vybrána nabídka Hriště.cz. Ta se ale nelíbila radním města, kteří tam chtěli nějaký originální prvek typu toho, co stával uprostřed sídliště. Vybrali tedy „Draka“ od firmy Hřiště hrou. Ta jediná nabídla něco jiného než katalogové výrobky. Návrh firmy Hřiště.cz navíc obsahoval prvek, který zadávací dokumentace jmenovitě vylučovala.

„Radní si vybrali naši nabídku, ale chtěli celého Draka zvýšit o 40 centimetrů, což jsme provedli na své náklady. Zvýšením prvku bylo ale nutné podstatně rozšířit dopadové plochy, aby byly dodrženy bezpečnostní normy. To znamenalo navýšení nákladů zhruba o 30 tisíc korun. Po uzavření výběru firmy vznikly ale i další neočekávané vícepráce,“ uvádí Tomsa. Podle něho byli ve firmě překvapeni s postupem odboru správy majetku, který jim po podpisu smlouvy sdělil, že v místech, kde mělo hřiště stát, má snad vést nějaký kabel vysokého napětí.

„Nikdo moc nevěděl, o jaký kabel se jedná a v jaké je hloubce. Museli jsme ho nechat dodatečně vytyčit. Kabel navíc vede i přes zahradu sousední základní školy v Alešově ulici, kam byly dodávány další herní prvky. Nakonec kvůli tomu vzniklo celkem šest variant rozložení herních prvků. Bylo nutné vytvořit přístupové cesty, zrušit úzké pruhy neudržovatelného trávníku a nahradit jej kačírkem. Z těchto důvodů byla cena hřiště celkově navýšena zhruba o sto tisíc, cena samotného Draka a všech prvků ale zůstala stejná, šlo jen o ty dodatečné vícenáklady na převážně zemní práce,“ dodává Tomsa.

Pravda, je to trochu nepřehledné. Odbor správy majetku ve své kompetenci vypsal poptávkové řízení na stavbu nového hřiště. Zastupitelstvo vloni v lednu – tedy ještě před výběrem dodavatele hřiště – schválilo na návrh rady města navýšení finančního limitu na toto hřiště na zhruba milion korun. V tu chvíli měl odbor správy majetku zpracovat podklady pro radu města, aby rozhodla o způsobu tohoto výběrového řízení, o hodnoticí komisi atp. Toto formálně neproběhlo, přestože rada města o celé záležitosti věděla a nakonec i jednomyslně rozhodla o výběru nabídky, která nejvíce vyhovovala jejím představám. Celý postup, tak jak proběhl, byl v kompetenci rady města, zákon zřejmě porušen nebyl.

Kontrolní výbor správně reagoval, že zde vznikla řada pochybení vůči vnitřní směrnici města. Skutečnost, že v původním zadání nebyla stanovena cena a ani objektivní kritéria pro výběr, vede ke zbytečně diskutabilním závěrům, což je velmi pravděpodobně poučení pro všechny zúčastněné. Navíc, když vítěz zakázky je současně městským zastupitelem…

Sdílet

Autor článku

1 komentář

 1. Poptávka neobsahovala zadávací dokumentaci ani hodnotící kritéria, je tedy otázka kdo věděl a kdo ne, že se soutěží „na krásu“.

  Citace ze zprávy KV: „KV konstatuje, že způsob zadání veřejné zakázky současně vykazuje znaky netransparentnosti, nerovného zacházení popř. diskriminace, což je v rozporu s Článkem I. odst. 10 a Článkem V. odst. 4 Směrnice a rovněž v možném rozporu s § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto znaky lze spatřovat zejména v tom, že:

  • neexistuje zadávací dokumentace (tj. absence přesného vymezení předmětu zakázky v podrobnostech pro zpracování nabídek) a neexistují hodnotící kritéria (tj. jaká kritéria budou hrát roli pro výběr nejvhodnější nabídky)
   v zápisu hodnotící komise a v odpovědi p. Těhníkové je uvedeno, že návrh společnosti hřiště.cz odpovídal zadaným požadavkům, přičemž není jednoznačné, o jaké požadavky se jednalo.

  • doporučení hodnotící komise neobsahuje způsob (kritéria) hodnocení nabídek (není jasné, z jakých důvodů byla vítězná nabídka vyhodnocena jako nejlepší)
   v zápise je pouze popsán postup, což není jednoznačné.

  • Rada města nerozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na doporučení hodnotící komise (Článek IV. odst. 10 Směrnice), když schválila uzavření smlouvy s jiným účastníkem (Hřiště hrou s.r.o.) než účastníkem vybraným (doporučeným) hodnotící komisí (hřiště.cz), což je v její pravomoci. Avšak k tomuto rozhodnutí není uvedeno adekvátní zdůvodnění a tedy není jasné proč právě Radou schválená nabídka jiného účastníka je/byla pro město nejlepší.

  • Rada města schválila uzavření smlouvy se společností Hřiště hrou s.r.o. (varianta drak – sestava SW2) za vyšší cenu (889.964 Kč) než cenu uvedenou v nabídce podané ve stanoveném termínu (855.345 Kč), přičemž je patrné, že uvedený dodavatel dostal možnost svoji nabídku upravit (zvýšení hracího prvku a zvětšení dopadové plochy), jiní účastníci tuto možnost neměli. Potřeba navýšení ceny (rozšíření předmětu plnění) není v rozhodnutí Rady města nijak odůvodněna.“

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.