EVIDOVÁNA JE ZHRUBA TŘICÍTKA PŘÍPADŮ ŽLOUTENKY NA TURNOVSKU

0

Od začátku letošního roku k 7. říjnu je v Libereckém kraji evidováno 60 případů akutní žloutenky typu A. Zhruba polovina případů má vazbu na město Turnov, kde došlo k nárůstu nemocných v posledních týdnech a dnech.

„Vzhledem k nárůstu počtu nemocných v tak krátké době předpokládáme, že se osoby nenakazily kontaktem s nemocným, ale prostřednictvím tzv. vehikula, kterým může být např. potravina. Tímto směrem se v současné době ubírá naše šetření,“ konstatuje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Liberci.

Opatření proti vzniku a šíření tohoto onemocnění se provádějí v ohnisku nákazy, tj. v prostředí, ve kterém se nemocný pohyboval posledních 14 dní inkubační doby před prvními příznaky (rodina, předškolní a školní zařízení, ubytovny, internáty apod.). Osoby v ohnisku nákazy se stávají osobami podezřelými z nákazy a jsou povinny podrobit se opatřením stanoveným § 64 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Je jim stanoven zvýšený zdravotnický dozor. Ten spočívá v lékařských prohlídkách v předepsaných intervalech, spojených s vyšetřováním krve a zjišťováním klinických příznaků onemocnění. Osoby ve zvýšeném zdravotnickém dozoru nesmí vykonávat epidemiologicky závažné činnosti (např. práci, při které přicházejí do kontaktu s potravinami), nesmí se účastnit hromadných akcí, při kterých se vyžaduje bezinfekčnost účastníků (dětské tábory, školy v přírodě, ozdravovny a lázně, brigády), jsou vyloučeny z dárcovství krve a jiného biologického materiálu, nesmí navštěvovat veřejné bazény a sauny a musí provádět dezinfekci na WC a v prostorách jimi užívaných.

Léčba virového zánětu jater typu A je ze zákona povinná za hospitalizace na infekčním oddělení. Součástí léčby jsou dietní a režimová opatření, nezbytný je zákaz požívání alkoholu. Prožití onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu, která však nechrání proti jiným typům virového zánětu jater. „Vzhledem k tomu, že mezi kontakty nemocných jsou také děti, komunikujeme s řediteli škol, kterých se to týká, nastavili jsme opatření, abychom předešli dalšímu šíření,“ dodává Prattingerová.

Podle tiskového mluvčího Krajské nemocnice Liberec Václava Řičáře je v současné době všech 25 lůžek infekčního oddělení nemocnice plných. „V posledních dnech téměř denně přijímáme jednoho či dva pacienty z Turnovska. Nemocné pak přibližně po týdnu pouštíme do domácího ošetřování, protože už nejsou infekční,“ přiblížil tiskový mluvčí. „Lidé by měli hlavně až úzkostlivě dbát na hygienu, především si pravidelně mýt ruce po příchodu domů, před jídlem, a to zejména, když cestovali nějakým hromadným prostředkem,“ dodal tiskový mluvčí.

Virový zánět jater (žloutenka) typu A je vyvolán virem hepatitidy A. Inkubační doba, tj. doba od vniknutí viru do organizmu k prvním příznakům onemocnění, je 15 až 50 dní. Již koncem inkubační doby bývají přítomny necharakteristické příznaky. Nejčastěji se jedná o projevy chřipkové, žaludeční a střevní. Po této fázi ohlašující příchod nemoci nastupuje vlastní fáze onemocnění, kdy dochází ke zhoršení potíží a často se objevuje „žloutenka“. Současně s ní má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědění kůže. Zdrojem onemocnění je infikovaný (nakažený) člověk, u něhož je virus přítomen ve stolici, již ve druhé polovině inkubační doby a jeden až tři týdny po začátku klinického onemocnění.

Nejefektivnější prevencí onemocnění je očkování. Epidemiologové ho doporučují každému, kdo se chce onemocnění vyhnout, se zvláštním důrazem na potravináře. Očkovaní potravináři se v případě výskytu onemocnění v kolektivu vyhnou vyřazení na 50 dní z činností spojených s přímým stykem s potravinami.

V případě jakýchkoli příznaků onemocnění by měl každý navštívit svého ošetřujícího lékaře.

(TvA s využitím TZ Zuzany Balašové, tiskové mluvčí Krajské hygienické stanice Liberec)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.