DŮM NA SLUNEČNÉ NA VRCHHŮŘE – AKTUÁLNÍ STAV

0

Letos na jaře vzbudila silnou reakci veřejnosti stavba bytového domu ve Slunečné ulici na Vrchhůře. Lidem se nelíbilo, že od sousoší Tří svatých již nejsou zachovány dostatečné rozhledové poměry směrem k městu, stavba se jim zdála na úpatí kopce příliš dominantní, sousedé si stěžovali, že nebyli zahrnuti do stavebního řízení. Odvolací orgán – Krajský úřad Libereckého kraje – na konci dubna stavební povolení zrušil a věc vrátil k novému projednání na místně příslušném Stavebním úřadu v Turnově.

Nějakou dobu se nicméně na stavbě pracovalo, dům má okna a nově i barevnou fasádu.
Zeptali jsme se tajemnice Městského úřadu v Turnově Evy Honzákové, jaká je aktuální situace. „Bylo vedeno opakované řízení, jehož předmětem bylo doplnění hodnocení dopadu stavby na krajinný ráz. Bylo vyžádáno nezávislé stanovisko z oboru životního prostředí. To bylo souhlasné se stanovením určitých doplňujících podmínek – barevné provedení fasády, výsadba stromů ad. Nové souhlasné stanovisko radničního odboru životního prostředí tedy bylo vydáno na základě nezávislého externího posouzení. Stavebním úřadem bylo následně vydáno rozhodnutí o opakovaném schválení stavebního záměru. Rozhodnutí je z 20. září t. r.,“ uvádí Eva Honzáková.

Jak doplnila, proti tomuto rozhodnutí podalo město Turnov, jako účastník řízení, odvolání z důvodu, že stavební úřad nevyhověl požadavkům města směřujícím k lepšímu začlenění objektu do stávající urbanistické struktury. Odvolání město uplatnilo v rámci opakovaného řízení. Rozhodnutí stavebního úřadu tedy není pravomocné, věc byla postoupena Krajskému úřadu Libereckého kraje k rozhodnutí o odvolání. „Vzhledem k tomu, že rozhodnutí není pravomocné, stavebník není oprávněn pokračovat ve stavbě, a proto byl stavebním úřadem vyzván k zastavení prací. Tato výzva nebyla respektována, stavební úřad rozhodl o uložení pokuty. Po zjištění, že i nadále práce na stavbě pokračují a že je tedy přes tato opatření stavba prováděna bez stavebního povolení, vydal v posledním říjnovém týdnu stavební úřad rozhodnutí, kterým s okamžitou platností nařídil zastavení všech prací na stavbě. Pokud by ani toto rozhodnutí nebylo respektováno, mohlo by se jednat o přestupek, za který by opětovně mohla být uložena pokuta,“ dodala tajemnice MěÚ Eva Honzáková.

Bytový dům v kontextu s okolní zástavbou

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.