DOPRAVNÍ STAVBA ODKRYLA DÁVNOU HISTORII OHRAZENIC A TURNOVA

0

V souvislosti s přípravou stavby jižního nájezdu na silnici I/10 z Fučíkovy ulice v Turnově byly při archeologickém výzkumu objeveny zahloubené objekty z 13. až počátku 14. století. Lokalita leží na hranici s katastrem obce Ohrazenice, o níž máme první písemné zprávy z poloviny 16. století.

Archeologický výzkum, který nyní na stavbě nájezdu probíhá, prokázal existenci polozemnice srubové konstrukce o rozměrech zhruba 5 x 5 metrů se vstupní šíjí na západním a technickém objektu na jižní straně. V bezprostřední blízkosti byla objevena kruhová, nejspíše chlebová pec. Dále se našly pozůstatky kamenných konstrukcí, které pracovně interpretujeme jako podezdívku nadzemní stavby. Ve vzdálenosti 15 metrů se pak nachází další objekt středověkého stáří, nejspíše další nadzemní stavba, která však zatím na výzkum ještě čeká. Velmi pravděpodobně jde o stavby, které mohly náležet k jedné usedlosti.

Nálezová situace je poměrně dobře zachovaná a není poškozená mladšími zásahy. To zřejmě souvisí s hydrologickými podmínkami. Fučíkovou ulicí ještě ve středověku protékal potok a středověká usedlost se nacházela v jeho bezprostřední blízkosti. Polozemnice byla původně zahloubena až do vodonosného horizontu a stavbu tak trápila vzlínající voda. Proto byla podlaha stavby zvýšena o 20 centimetrů mocnou vrstvou šedého jílu, ve kterém se dobře dochovala první úroveň roubení. Problémy se vzlínající vodou zřejmě způsobily, že v mladších obdobích středověku a novověku tato lokalita již nebyla dále osídlena. Tím se nám doklady dávné minulosti zachovaly až do dnešních dnů.

Archeologický výzkum zde potrvá do konce července.
(TvA s využitím zprávy Muzea Českého ráje)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.